Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Vremea

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Mărime text:

 

 

 

- 1 post de inspector de specialitate

- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic
- vechime în specialitate minim 5 ani

- 1 post de muncitor

- studii generale absolvite cu diplomă de absolvire a școlii profesionale în meseria conducător mecanic auto
- permis de conducere cat. B, C
- vechime în specialitate minim 1 an

Condiţii generale de participare la concurs:

a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
b. să cunoscă limba română, scris şi vorbit
c. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi
d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu-Mureş conform calendarului următor:

9 noiembrie 2016 – ora 1200 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
17 noiembrie 2016 – ora 1000 – proba scrisă/practică

Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

a. cerere de înscriere la concurs
b. copia actului de identitate
c. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializări 
d. copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale
f. adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
g. curriculum vitae
h. copie după livretul militar ( dacă este cazul)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la Serviciul public Administraţia domeniului public

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 1232007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. HCL nr.326/2015 – privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate  de către serviciul public Administraţia domeniului public pentru anul 2016, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora;
6. HCL NR.135/2009 – privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului Compartimentului Arhitect șef în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere și a comerțului promoțional în zona centrală a municipiului Tîrgu Mureș;
7. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicată în M.O. nr.345/2011;
8. Legea nr.227/2015 – Codul fiscal, publicată în M.O. nr. 688/2015;
9. Legea nr.185/2013 – privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în M.O. nr. 405/2013.

Primar
dr.Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Data și ora

Duminica, 24 Iunie 2018
21:30:53

Evenimente

EvenimenteIunie2018
afis raliu

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:629
Ieri:789
Săptămânal:8628
Lunar:28675
Toate2468067