Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Vremea

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Mărime text:

 

 

1 post de referent

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- vechime în specialitate minim 1 an
- cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, Outlook, Intranet)

Condiţii generale de participare la concurs:

a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
b. să cunoscă limba română, scris şi vorbit
c. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi
d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu-Mureş conform calendarului următor:

23 martie 2017 – ora 12 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
31 martie 2017 – ora 10 – proba scrisă

Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

a. cerere de înscriere la concurs
b. copia actului de identitate
c. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializări 
d. copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale
f. adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
g. curriculum vitae
h. copie după livretul militar ( dacă este cazul)

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de referent la Serviciul public Administrația domeniului public

1. Constituţia României,  publicată în MO nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în MO nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004,  publicată în MO nr. 1105/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare;
5. HCL nr.304/2015 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public Administrația domeniului public;
6. Legea nr. 51/ 2006  *** Republicată, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
7. HCL nr.326/2015 – privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate  de către serviciul public Administraţia domeniului public pentru anul 2016, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora;
8. HCL nr. 1/2014 – privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureș;
9. HCL nr.2/2014 privind aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizaţiei de spargere şi refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi abrogarea HCL nr.182/2008.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (1. Dosare admise ADP.pdf)1. Dosare admise[ ]24 Kb
Download-ează acest fișier (2. Rezultat proba scrisa adp.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]23 Kb
Download-ează acest fișier (3. Rezultat interviu adp.pdf)3. Rezultat interviu[ ]18 Kb
Download-ează acest fișier (4. Rezultat concurs adp.pdf)4. Rezultat concurs[ ]15 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Data și ora

Vineri, 22 Iunie 2018
18:06:14

Evenimente

EvenimenteIunie2018
afis raliu

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:810
Ieri:1177
Săptămânal:6143
Lunar:26956
Toate2466348