An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
35619/12/2017privind aprobarea salariilor de bază actualizate pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş şi din serviciile publice ,aprobate prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Târgu Mureș nr.298/2017 Deschide
35519/12/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico economici,pentru obiectivul ”Studiu de fezabilitate,Reabilitare Bază sportivă la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” Deschide
35419/12/2017privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Infrastructură terenuri sintetice cu anexe funcţionale” Deschide
35319/12/2017privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș Deschide Deschide
35219/12/2017privind schimbarea denumiri unei străzi din municipiul Tîrgu Mureș Deschide
35119/12/2017privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Tîrgu Mureș Deschide
35019/12/2017privind achiziționarea de material didactic ,pentru grădinițele din municipiul Tîrgu Mureș Deschide
34919/12/2017privind achiziționarea de material didactic ,pentru creșele din municipiul Tîrgu Mureș Deschide
34819/12/2017privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate ,în cursul anului 2018 Deschide
34719/12/2017privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 pentru asociațiile,fundațiile și cultele recunoscute în România,acreditat ca furnizori de servicii sociale,selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru categoriile de persoane asistate Deschide Deschide Deschide
34619/12/2017 privind planul de lucrări de interes local pentru anul 2018,pentru beneficiarii venitului minim garantat Deschide Deschide
34519/12/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 235 mp din Tîrgu Mureş,str.Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL. Deschide
34419/12/2017privind prezervarea spaţiului de trecere în subteran a reţelelor aeriene de pe raza municipiului Tîrgu Mureş Deschide
34319/12/2017privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,“ Modernizare strada Prutului” Deschide
34219/12/2017privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,“ Modernizare strada Eden” Deschide
34119/12/2017privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,“ Modernizare strada Zarandului” Deschide
34019/12/2017privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,“ Modernizare strada Mioriţei” Deschide
33919/12/2017privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,“ Modernizare strada Victor Babeş” Deschide
33819/12/2017privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ,pentru obiectivul de investiţii“ Modernizare strada Tazlăului” Deschide
33719/12/2017privind prelungirea valabilităţii documentaţie de urbanism,„Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş”,cu regulamentul local de urbanism aferent Deschide
33619/12/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construirea a trei case de ,locuit”,str. Mărului,fnr.,Iniţiator: Zsigmond Levente Deschide
33519/12/2017privind rectificarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
33428/11/2017privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între,Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano-Catolică nr.1 Tîrgu Mureş pentru,imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş,str. Revoluţiei nr.9 Deschide
33328/11/2017cu privire la premierea sportivei Szőcs Bernadette,medaliată cu aur la Campionatul,European de tenis de masă,Luxemburg 2017 Deschide
33228/11/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de,locuit unifamilială”,str. 22Decembrie1989,nr.126,Iniţiator: Sepsi Bela Deschide
33128/11/2017privind aprobarea modificării şi completării documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic,Zonal- stabilire reglementări şi reconformare clădire cu funcţiunea de alimentaţie,publică şi construire anexe necesare funcţionării”,str. Verii,nr.55 cu regulamentul local,de urbanism aferent,aprobată prin H.C.L. nr. 44/29 septembrie 2016,proprietar - beneficiar: SC”Meeru Investment”SRL Deschide
33028/11/2017privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de,întreținere,pentru anul 2018,datorate de persoanele vârstnice îngrijite în “Căminul,pentru persoane vârstnice Tîrgu-Mureș” cod serviciu social 8730CR-V-I Deschide
32928/11/2017privind aprobarea dării acordului favorabil în vederea închirierii prin licitație,publică a imobilului situat în Tîrgu Mureș str. Libertății nr. 114,de către SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş,în conformitate,cu Contractul de delegare a gestiunii nr. 22/202662/05.03.2010 Deschide
32828/11/2017privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum și repartizarea unui spațiu aflat,în proprietatea municipalităţii Deschide
32728/11/2017privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal,nr.379/27.11.2014 referitoare la organigrama şi statul de funcţii ale,Universităţii Cultural - Ştiinţifice din Tîrgu Mureş Deschide
32628/11/2017privind aprobarea restituirii de la S.C. Compania Aquaserv S.A. a unor mijloace fixe,scoaterea din uz prin casare şi valorificarea acestora Deschide
32528/11/2017privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str.,Dealului în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
32428/11/2017privind trecerea unei cote de 160/13592 din terenul în suprafaţă de 3398 mp din Tîrgu Mureş,str.Pomilor,nr.2 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Muntean Ioan şi Muntean Ionela Deschide
32328/11/2017privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe,str. Rozelor în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
32228/11/2017privind modificarea şi completarea,Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 28 ianuarie 2016 Deschide
32128/11/2017privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a,Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş Deschide
32028/11/2017privind aprobarea demarării unui concurs pentru amenajare spaţii verzi de pe domeniul public,din municipiul Tîrgu Mureş,în parteneriat cu societăţi comerciale cu sediul în municipiul,Tîrgu Mureş Deschide
31928/11/2017privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru,proprietarii unor apartamente din municipiul Târgu-Mureş,care au fost reabilitate termic”. Deschide
31828/11/2017privind aprobarea rectificării Bugetul de Venituri şi Cheltuieli,pentru anul 2017 al S.C. „ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIETE” S.R.L. Tîrgu Mureş Deschide
31728/11/2017pivind reaprobarea co-finantarii,Proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”,cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1,continuat prin Proiectul:,“Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul,Mureş Cod SMIS 2014+ 106373” de către Municipiul Tîrgu Mures Deschide
31628/11/2017privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 5949 mp din Tîrgu Mureş,str. Mărului,în,proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
31528/11/2017privind completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.197/2007 referitoare la,aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare,a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş Deschide Deschide
31428/11/2017privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama Serviciului public administrația,serelor parcurilor și zonelor verzi Deschide Deschide Deschide Deschide
31328/11/2017privind stabilirea unor taxe pentru anul 2018,percepute de,Administraţia Grădinii Zoologice,Consiliul Deschide
31228/11/2017privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2018,percepute,prin Administraţia Serelor,Parcurilor şi Zonelor Verzi Deschide
31128/11/2017privind contravaloarea serviciilor prestate de către,Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2018 Deschide
31023/11/2017privind contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2018 Deschide
30923/11/2017privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2018 percepute prin Serviciul Public,Comunitar de Evidenţă a persoanelor Tîrgu Mureş Deschide
30823/11/2017privind aprobarea nivelului unor taxe pentru emiterea,completarea şi modificarea avizelor,de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice,a,autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică,precum şi a autorizaţiilor,pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide
30723/11/2017privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către,Serviciul public – Administratia domeniului public,pentru anul 2018,precum şi instituirea,unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora Deschide Deschide
30623/11/2017privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de,Direcţia Tehnică pe anul 2018 Deschide
30523/11/2017privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de,direcţia ”Arhitect Şef” pentru anul fiscal 2018 Deschide
30423/11/2017privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor,avizelor şi,autorizaţiilor în anul fiscal 2018,aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef Deschide
30323/11/2017privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin,Serviciul Fond Funciar și Registrul Agricol pe anul 2018 Deschide
30223/11/2017privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2018 Deschide
30123/11/2017privind impozitele si taxele locale pe anul 2018 Deschide
30023/11/2017privind aprobarea „Caietului de sarcini pentru activităţile de sortare reciclabile,compostare,biodeşeuri şi transfer deşeuri prin exploatarea Staţiei de sortare,compostare şi transfer,Cristeşti,Judeţul Mureş” Deschide Deschide
29923/11/2017privind prelungirea Contractului de asociere în participațiune,dintre SC „Transport Local” SA Târgu-Mureș și SC „Siletina Impex” SRL Deschide
29823/11/2017privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor art.2 din Hotărârea,Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 223/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de,bază pentru funcțiile publice şi posturile de natură contractuală din cadrul familiei,ocupaţionale "Administraţie" din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu,Mureș şi din serviciile publice și a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit,din fonduri publice precum și stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii,locali - - revocat art.2 alin.(1) prin HCLM 44 din 15 februarie 2018 Deschide Deschide Deschide
29726/10/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului şi a Consiliului local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Budapesta/Ungaria,în perioada 9-12 noiembrie 2017 Deschide
29626/10/2017privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
29526/10/2017privind plantarea de copaci în parcările de la nivelul solului în municipiul Târgu Mureş Deschide
29426/10/2017privind amplasarea indicatoarelor stradale bilingve în municipiul Tîrgu Mureş Deschide Deschide
29326/10/2017privind stabilirea datei de 29 aprilie drept ZIUA URBEI / A VÁROS NAPJA Deschide
29226/10/2017privind concesionarea directă către dl. Cristea Liviu Lucian a terenului în suprafaţă de 131 mp.,situat în Tîrgu Mureş,str. Plutelor nr.2,teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
29126/10/2017privind modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr.87 din 16 martie 2017 de aprobare a achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”,finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală Deschide
29026/10/2017privind modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr.83 din 16 martie 2017 de aprobare a achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic “Aurel Persu”,finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală Deschide
28926/10/2017privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico economici,pentru obiectivul „Reabilitare clădire Şcoala Gimnazială Nr. 7,corp B” Deschide
28826/10/2017privind aprobarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico economici,pentru obiectivul “DALI clădire str.Gh.Doja nr.3-5 Liceul Tehnologic Avram Iancu ” Deschide
28726/10/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 27 mp din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Grama Emil-Ioan şi soţia Grama Andreia –Gabriela Deschide
28626/10/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 860 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu Deschide
28526/10/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 148 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu Deschide
28426/10/2017privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 766 mp din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Dan Simion şi soţia Dan Magdalena Minodora cu cota de 120/766 ( cota actuala840/5.362),Grama Emil-Ioan şi soţia Grama Andreia Gabriela cu cota de 85/766 (cota actuala 595/5362),Păştin Mircea Laurenţiu şi Glajaru Eva cu cota 561/766(cota actuala3.927/5362) Deschide
28326/10/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 772 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu Deschide
28226/10/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 727mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu Deschide
28126/10/2017privind trecerea terenului în suprafaţă de 80 mp,situat în Tîrgu Mureş B-dul 1848 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
28026/10/2017privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 3.398 mp din Tîrgu Mureş,str. Pomilor nr.2,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
27926/10/2017privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 698 mp din Tîrgu Mureş,str. Pomilor f.n. în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Dascăl Florian Horea cu cota de 1/7-a parte din 698 mp,Popa Marius şi Popa Alexandru Leona cu cota 1/7 –a parte din 698 mp şi Jako Prest Serv Srl cu cota de 5/7- a parte din 698 mp Deschide
27826/10/2017privind aprobarea organizării concursului de soluții artistice pentru „Grup statuar Şcoala Ardeleană” și pentru „Statuia Bethlen Gabor” Deschide
27726/10/2017privind aprobarea rectificării regulamentului local de urbanism aferent “Plan Urbanistic Zonal- lotizare terenuri şi stabilire reglementări în vederea construirii unor unităţi agro-industriale”,str. Băneasa,Nr. 8 aprobat prin Hotărârea de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 56/23.02.2017 nr.128 din 6 aprilie 2017 Iniţiator: SC"ALFACONSTRUCT"SA Deschide
27626/10/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă pentru supraetajare şi mansardare bloc de locuinţe" cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Năvodari,nr.13 Iniţiator: SC"MANSARDA INVESTMENT GROUP" SRL Deschide
27526/10/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire locuinţe individuale pe parcelar existent" cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Rămurele,fnr. Iniţiatori: Gheorghiu Petru Alexandru şi Gheorghiu Zita Deschide
27426/10/2017privind concesionarea directă către Mărică Ioan Mihai a terenului în suprafaţă de 90 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureș Deschide
27326/10/2017privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2017,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
27226/10/2017privind schimbarea denumirilor străzilor şi pieţelor,aprobarea Registrului nomenclaturii stradale şi înlocuirea plăcuţelor cu denumirea străzilor şi a pieţelor din municipiul Tîrgu Mureş Deschide
27126/10/2017privind modificarea HCL nr.91 din 16 martie 2017 de aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă,finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală Deschide
27013/10/2017privind modificarea și completarea HCL nr. 269 din 28.09.2017 privind înființarea de către Municipiul Tîrgu Mureș,în calitate de membru fondator,a Grupului de Acțiune Locală Municipiul Tîrgu Mureș,responsabil de implementarea Strategiei de dezvoltare locală elaborată în contextul Ghidului Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) Deschide
26928/09/2017privind înființarea de către Municipiul Tîrgu Mureș,în calitate de membru fondator,a Grupului de Acțiune Locală Municipiul Tîrgu Mureș,responsabil de implementarea Strategiei de dezvoltare locală elaborată în contextul Ghidului Specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală Etapa a II-a a mecanismului Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) Deschide
26828/09/2017privind modificarea articolului 102 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş,aprobat prin H.C.L. nr. 231 din 27 iulie 2017 Deschide
26728/09/2017privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș - Direcției școli Deschide
26628/09/2017privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 2.000 mp,situat în Tîrgu-Mureş str. Depozitelor nr. 24 Deschide
26528/09/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Chișinău/Moldova,în perioada 13 -15 octombrie 2017 Deschide
26428/09/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Ilmenau / Germania,în perioada 30 septembrie - 5 octombrie Deschide
26328/09/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Kusadasi/Turcia,în perioada 23 - 31 octombrie 2017 Deschide
26228/09/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Strumyani / Bulgaria,în perioada 19 - 23 octombrie Deschide
26128/09/2017privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din ,Municipiul Tîrgu Mureş,în anul şcolar 2017-2018 Deschide Deschide
26028/09/2017privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Deschide
25928/09/2017privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiţilor şi susţinerea dezvoltării economice,prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al Municipiului Tîrgu Mures Deschide Deschide
25828/09/2017privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 208 din 29 iunie 2017,prin care s-a modificat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş Deschide
25728/09/2017privind aprobarea declarării de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii “Extindere str. Tudor Vladimirescu,Tîrgu Mureş“ şi a aprobării culoarului de expropriere stabilit conform Proietului Tehnic Deschide
25628/09/2017privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Fundaţia Vijf Broden En Twee Vissen în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii Gimnaziale “Romulus Guga” Deschide
25528/09/2017privind rectificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 242/27.07.2017 referitoare la modificarea tarifelor de salubrizare,în Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
25428/09/2017privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 pentru asociațiile/fundațiile selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare ,precum și pentru categoriile de persoane asistate Deschide
25328/09/2017privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi,a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 05.10.2017 Deschide
25228/09/2017privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Gheorghe Doja în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
25128/09/2017privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu-Mureş Deschide
25028/09/2017privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr. 178 din 18 mai 2017 referitoare la trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 4572 mp din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
24928/09/2017în vederea modificării art.1 al HCL nr. 56/23.02.2017 privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecționare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică,care înființează și administrează unități de asistență socială Deschide
24828/09/2017privind trecerea unui teren intravilan în suprafaţă de 81 mp din Tîrgu Mureş,str. Eden,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Nuţu Gheorghe-Cătălin şi soţia Nuţu Mirela-Lucia Deschide
24728/09/2017privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe ,str. Podeni nr.13 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
24628/09/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi împrejmuire",str. Verii,nr.19,cu regulamentul local de urbanism aferent ,Iniţiator: DOBO ELLEMER Deschide
24528/09/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru casă de locuit şi garaj auto”,str. Ioan Vescan,fnr.,Proprietari- Beneficiari: Muntean Sorin şi Muntean Carmen- Gabriela Deschide
24428/09/2017privind rectificarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
24327/07/2017privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi,a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 03.08.2017 Deschide
24227/07/2017privind modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
24127/07/2017privind stabilirea salariilor de bază pentru posturile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” pentru serviciul public,„Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş” Deschide Deschide
24027/07/2017privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 227 din 25.08.2015 privind aprobarea MEMORANDUMULUI DE ÎNŢELEGERE („MI”) între „Municipiul Tîrgu Mureş”,”Consiliul Judeţean Mureş”,”Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş”,”Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş” şi „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş” Deschide Deschide
23927/07/2017privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide
23827/07/2017privind aprobarea tarifului sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş. Deschide
23727/07/2017privind recalcularea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate pe raza Municipiului Tîrgu Mureș. Deschide Deschide
23627/07/2017privind modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul”,actualizat prin HCL nr.144 din 6 mai 2010,cu modificările și completările ulterioare. Deschide
23527/07/2017privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 70 din 23 februarie 2017 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul Acoperit Piscină « ing. Mircea Birău » pentru anul 2017. Deschide
23427/07/2017privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe Calea Sighişoarei nr. 94 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş. Deschide
23327/07/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 780 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu. Deschide
23227/07/2017privind trecerea unui teren în suprafață de 65 mp din Tîrgu Mureș,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Potcoavă Marcel și soția Potcoavă Maria Georgeta. Deschide
23127/07/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare,aflate pe Domeniul Public al Municipiului Tîrgu Mureş. Deschide Deschide
23027/07/2017privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe aferente proiectului “Extindere conductă de apă cu branşamente pe strada Constantin Hagi Stoian Tîrgu Mureş” de la investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. în baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 202662/05.03.2010. Deschide
22927/07/2017privind aprobarea sprijinului financiar pentru finanţarea proiectelor culturale depuse pe anul 2017 Deschide Deschide
22827/07/2017privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002,republicate. Deschide
22727/07/2017privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipalității. Deschide
22627/07/2017privind modificarea art.1 al HCL nr. 59/23.02.2017,referitoare la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate,de necesitate,chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii. Deschide
22527/07/2017privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Municipiului și a Consiliului local Tîrgu Mureș,în vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud,în perioada 15-21 septembrie 2017. Deschide
22427/07/2017privind unele modificări la Statul de funcţii și Organigrama Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Tîrgu Mureș - Direcția economică. Deschide Deschide Deschide Deschide
22327/07/2017privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice şi posturile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" Deschide Deschide
22227/07/2017privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Tîrgu Mureș. Deschide
22127/07/2017privind aprobarea ,Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Tîrgu Mureș 2016-2023” Deschide
22027/07/2017privind aprobarea privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- actualizare PUZ ansamblul rezidenţial Dolomiti,str. Livezeni,fnr" aprobat prin HCL nr. 303/06.09.2007,cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari: SC"Dolomiti Invest"SRL,Papuc Vasile,Papuc Gabriela,Borşan Rita Simona,SC” Fomco 2006”SRL. Deschide
21927/07/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal- reconformare zonă “LM” în zona activităţilor productive şi de servicii,cu UTR„AI2bz”- subzona implantări IMM productive şi de servicii”,str. Băneasa nr. 8- str. Libertăţii şi a regulamentului local de urbanism aferent Beneficiari: S.C.”Ordea Prodcom” S.R.L.,S.C.”Xedex Trade” S.R.L. S.C. „Geserco” S.R.L.,S.C.”Cattus” S.R.L.,S.C.”Energoplus” S.R.L.,S.C. „Total Agc Petrogas” S.R.L.
21827/07/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal – parcelare terenuri şi stabilire reglementări,necesare construirii de locuinţe Cartier Unirii-Etapa II,str. Vasile Săbădeanu fn. şi a regulamentului local de urbanism aferent Beneficiari: S.C.” Maco Construct” SRL. Deschide
21727/07/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- lotizare teren şi stabilire reglementari pentru construire ansamblu de locuinţe unifamiliale în regim izolat şi cuplat",cu regulamentul local de urbanism aferent str. Mărului,f.nr. Iniţiator- Proprietar- Beneficiar: Pop Teodor şi Pop Camelia Angela. Deschide
21627/07/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă "V5" în zonă mixtă conţinând instituţii,servicii şi echipamente publice,servicii de interes general”,Strada Gheorghe Doja,nr.302 cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator- Proprietar- Beneficiar: SC" Strategic Advisors" SRL. Deschide
21527/07/2017privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II anul 2017,pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș. Deschide Deschide
21429/06/2017privind alegerea viceprimarilor Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
21329/06/2017cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide
21229/06/2017privind aprobarea sprijinului financiar pentru finanţarea proiectelor culturale depuse pe anul 2017 care vor începe în perioada 01.07.- 30.09. 2017 Deschide Deschide
21129/06/2017privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2017 Deschide Deschide
21029/06/2017privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție în baza Legii 34/1998 pentru asociațiile și fundațiile cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială Deschide
20929/06/2017pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș,pentru activități nonprofit pentru tineri ,Târgu Mureș Sprijină Tinerii" Deschide
20829/06/2017privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş Deschide Deschide
20729/06/2017privind completarea art.9 din HCL nr.130 din 06.04.2017 privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport “Mureşul” Deschide
20629/06/2017privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2017-2018 Deschide
20529/06/2017privind modificarea art. 2 din H.C.L nr. 110 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor Deschide
20429/06/2017privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Păcii nr. 2 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
20329/06/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 23 mp din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Miron Olivia Deschide
20229/06/2017privind vânzarea sau concesionarea prin licitaţie publică a imobilului situat pe str. Depozitelor,nr. 24,aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
20129/06/2017privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,situat în str. Apaductului nr. 74,aflat în proprietatea municipalităţii Deschide
20029/06/2017privind aprobarea încheieri unui protocol de colaborare pentru PROIECTUL DE INTERES PUBLIC „OPERATIVITATE IN INTERVENŢIE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII” Deschide
19926/06/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Baja / Ungaria,în perioada 7 - 9 iulie 2017 Deschide
19829/06/2017privind reactualizarea componenţei Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice Deschide
19729/06/2017privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Zona Metropolitană Tîrgu Mureș Deschide
19629/06/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie funcţională teren din UTR"L1" în UTR"CM3" str. Secuilor Martiri,nr.1,cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator- Proprietar- Beneficiar: Fiko Istvan Deschide
19529/06/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă în vederea construirii de locuinţe unifamiliale" str. Unomai- Jean Monnet,fnr.,cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori/Beneficiari: Varga Zsolt,Ceuşan Alexandru,Pop Ioan Deschide
19429/06/2017privind rectificarea bugetului,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
19329/06/2017privind aprobarea propunerii de proiect de reorganizare a reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş,pentru anul şcolar 2017-2018 Deschide
19218/05/2017privind aprobarea unor rectificări în Registrul de carte funciară a situaţiei unor imobile-terenuri,proprietate publică,concesionate către SC Administrator Imobile și Pieţe SRL Deschide Deschide
19118/05/2017privind asocierea între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi SC ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL Deschide
19018/05/2017privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 134 din 06.04.2017 cu privire la asocierea între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi SC ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL Deschide
18918/05/2017privind aprobarea preţului maxim de pornire a licitaţiei în vederea exploatării şi transportul masei lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2017,din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
18818/05/2017privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2017,precum şi lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
18718/05/2017privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea vânzării masei lemnoase pe picior (APV 6912). ce urmează a fi recoltată în anul 2017,din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
18618/05/2017privind stabilirea cantităţii masei lemnoase care urmează a fi recoltată în anul 2017 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi modul de valorificare a acestuia Deschide
18518/05/2017de modificare a anexei nr. 1 a HCL nr. 10 din 28 iulie 2016 privind aprobarea preţului maxim de pornire la licitaţie,a exploatării şi transportul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2016,din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
18418/05/2017privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al municipiului Tîrgu Mureş Deschide Deschide
18318/05/2017privind constituirea Comisiei pentru analizarea oportunităţii construirii sau amenajării unui campus şcolar modern la Tîrgu Mureş și a unui centru pentru copii și tineret,pentru activități civice cu grupe în limba maghiară Deschide
18218/05/2017privind inscripționarea bilingvă (română și maghiară) în unitățile de învățământ din municipiul Tîrgu Mureș Deschide
18118/05/2017privind transparența cheltuirii bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș Deschide
18018/05/2017privind accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport,aparţinând şcolilor primare,gimnaziale şi liceale Deschide
17918/05/2017privind modificarea şi completarea Anexei 1 a Hotărârii de Consiliu Local nr. 216 /2014 privind reglementarea situaţiei amplasamentelor situate pe domeniul public/privat al municipiului Tîrgu Mureş în vederea desfăşurării de activităţi economice Deschide
17818/05/2017privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 4572 mp din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
17718/05/2017privind trecerea unor terenuri în suprafaţă totală de 2569 mp din Tîrgu Mureş,str. Hints Ottó,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Tako Eniko Deschide
17618/05/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2800 mp din Tîrgu Mureş,str. Hints Ottó,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Gaşpar Viorel şi soţia Gaşpar Elena Deschide
17518/05/2017privind trecerea cotelor din drumul în suprafaţă de 4572 mp din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Demian Iosif şi soţia Demian Ana cu cota de 58/4572 ( cota actuala 406/30004) şi Grama Emil-Ioan şi soţia Grama Andreia Gabriela cu cota de 52/4572 (cota actuala 364/30004) Deschide
17418/05/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 37 mp din Tîrgu Mureş,str. Pomilor nr.2,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Conţiu Vasile şi soţia Conţiu Ana Emilia şi Cozoş Petru-Vlad şi soţia Cozoş Cornelia-Simona Deschide
17318/05/2017privind modificarea Anexei II din H.C.L. 349/2013 cu referire la “Regulamentul de autorizare,organizare,atribuire în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Tîrgu Mureş” prin desfiinţarea staţiei de taxi “Palatul Culturii” şi redistribuirea locurilor permanente de aşteptare a autovehiculelor care execută transportul în regim de taxi Deschide
17218/05/2017privind revocarea hotărârii nr. 43 din 10.02.2017 cu privire la îndeplinirea prevederilor art. 22 lit. a din OMENCS nr. 5777/2016 în privinţa realizării proiectului de reţea şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş,pentru anul şcolar 2017-2018 Deschide
17118/05/2017privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al municipiului Tîrgu Mureş” unor personalităţi cu ocazia “Zilelor tîrgumureşene”,ediţia a XXI-a,2017 Deschide
17018/05/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria,în perioada 7-11 iunie 2017 Deschide
16918/05/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Budapesta / Ungaria,în perioada 1- 3 iunie 2017 Deschide
16818/05/2017privind aprobarea susţinerii financiare ale unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate Deschide
16718/05/2017privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
16618/05/2017privind concesionarea directă către Stoica Marian şi soţia Stoica Maria Daniela a terenului în suprafaţă de 782,94 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
16518/05/2017privind concesionarea directă către SC Insta Grup SRL a terenului în suprafaţă de 205 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
16418/05/2017privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului în suprafaţă de 515,57 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
16318/05/2017privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 17,33 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş,către Suciu Florin şi Suciu Maria Deschide
16218/05/2017privind aprobarea concesionării directe a unor suprafeţe adiacente imobilului aparţinând SC LM CLAUS SRL Deschide
16118/05/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă din UTR"LM"- subzona mixtă conţinând locuinţe individuale şi colective mici şi activităţi productive şi de servicii compatibile cu locuirea în UTR"L1z"- zonă locuinţe colective medii situate în ansambluri preponderent rezidenţiale,pentru construire blocuri de locuinţe",cu regulamentul local de urbanism aferent,Strada Regele Ferdinand,fnr. Iniţiatori: SC”Maco Construct” SRL şi Dîmbean Ovidiu Deschide
16018/05/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu- construire ansamblu servicii de interes general,activităţi productive mici,nepoluante,locuinţe de serviciu”,str. Gh.Doja,nr. 62-64 Iniţiator/proprietar/beneficiar: SC"MULTINVEST"SRL Deschide
15918/05/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială”,str. Cdin Hagi Stoian,fn. Proprietari- Beneficiari: Nicoară Daniel şi Nicoară Loredana Deschide
15804/05/2017privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente-Attila,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 10.05.2017 Deschide
15704/05/2017privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea “Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2017 Deschide
15604/05/2017privind stabilirea modalităţii de delegare a Serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 68/2017 -- completat prin HCLM nr. 46 din 15.02.2018 Deschide
15504/05/2017privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr. 26 din 26 ianuarie 2017 referitoare la trecerea unui teren în suprafaţă de 942 mp din Tîrgu Mureş str. Remetea f.nr.,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Naste Emilia Maria şi Palcu Marius Deschide
15404/05/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Chișinău / Moldova,în perioada 31 mai - 3 iunie 2017 Deschide
15304/05/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Szeged / Ungaria,în perioada 18 - 20 mai 2017 Deschide
15204/05/2017privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 mai – 31 decembrie 2017 pentru asociațiile/fundațiile selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare Deschide Deschide Deschide
15104/05/2017privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2017,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
15004/05/2017privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2016,pentru Uunitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
14904/05/2017privind înființarea Comisiei de analiză și verificare privind situația creată la Liceul Teologic Romano-Catolic din Tîrgu Mureș Deschide
14804/05/2017privind modificarea și completarea HCL nr. 241 din 29 iulie 2014 ,pentru aprobarea unor măsuri privind imobilul situat în ,Municipiul Tîrgu Mureş,str. Mihai Viteazul nr. 15 Deschide
14704/05/2017privind aprobarea înființării Liceului Romano Catolic,ca unitate cu personalitate juridică,cu sediul în Tîrgu Mureș,str. Mihai Viteazul nr. 15,jud.Mureș Deschide
14620/04/2017privind reglementarea situației juridice și aprobarea funcționării Liceului Teologic Romano-Catolic cu predarea în limba maghiară din Tîrgu Mureș Deschide
14519/04/2017privind constituirea în regim de urgență,pe perioadă determinată,a unei comisii de analiză și verificare,în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001,privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare Deschide
14406/04/2017privind constituirea unei Comisii pentru analizarea oportunității și posibilității concesionării unei suprafețe de teren necesară pentru extinderea campusului Universității de Medicină șu Farmacie din Tîrgu Mureș. Deschide
14306/04/2017privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș pentru anul 2017. Deschide
14206/04/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- reconversie funcţională zonă din UTR"LM"- subzona mixtă conţinând locuinţe individuale şi colective mici şi activităţi productive şi de servicii compatibile cu locuirea în UTR"AI 2d"- subzona activităţilor terţiare pentru zona industrială",cu regulamentul local de urbanism aferent,amplasament: strada Băneasa,nr. 8 iniţiator: S.C."UNIPREST INSTAL"S.R.L. Deschide
14106/04/2017privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învaţă în învăţământul preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mures Deschide
14006/04/2017privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local nr.341/27 noiembrie 2014 cu privire la angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în dos. execuţional al B.E.J. Giunca Maria Cristina Deschide
13906/04/2017privind aprobarea schimbarea activităţii desfăşurate în imobilul proprietatea d-nei MAILAT LAURA,situat în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” Tîrgu Mureş,str. Plutelor nr.2,din spaţiu comercial în spaţiu destinat activităţii de odihnă Deschide
13806/04/2017privind aprobarea concesionarea directă către dl. GAŞPAR NONY a unei suprafeţe de teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
13706/04/2017privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului local nr. 39 din 26 ianuarie 2017 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
13606/04/2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 27 din 26 ianuarie 2017 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării Deschide
13506/04/2017privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al S.C. Transport Local S.A. Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
13406/04/2017privind asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi S.C. ADMINISTRAŢIE şi TURISM S.R.L. Deschide Deschide
13306/04/2017privind abrogarea Hotărârii Consiliului local nr. 370/27 octombrie 2011 şi aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei suprafețe de teren situat în Tîrgu Mureş,str. Bartok Bela nr.2,aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş,în vederea edificării unor construcţii Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
13206/04/2017privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 20/26 ianuarie 2017 privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017 Deschide
13106/04/2017privind concesionarea directă a unei suprafețe de teren situat în Municipiul Tîrgu Mureş str. Aleea Vrancea nr.1,către Fundaţia Transilvană ALPHA Deschide
13006/04/2017privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,Mureşul” Deschide Deschide
12906/04/2017privind aprobarea modului de decontare a legitimațiilor de călătorie acordate pensionarilor,foștilor deținuți politici,veteranilor de război,luptătorilor ai Revoluției din 1989,elevilor și studenților Deschide
12806/04/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- lotizare terenuri şi stabilire reglementări în vederea construirii unor unităţi agro-industriale”,cu regulamentul local de urbanism aferent,strada Băneasa,nr. 8 iniţiator: S.C. “ALFACONSTRUCT” S.A Deschide
12706/04/2017privind aprobarea Bugetului de Venituri–Cheltuieli aferent anului 2017 al S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L Deschide Deschide Deschide Deschide
12606/04/2017privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 58/23 februarie 2017 referitoare la aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017 Deschide
12506/04/2017privind aprobarea retragerii unor unități administrative teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MURES” Deschide
12406/04/2017privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 19 din 26 ianuarie 2017 referitoare la modificarea amplasamentului obiectului concesiunii Deschide
12306/04/2017cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2017 Deschide Deschide
12206/04/2017privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
12106/04/2017privind aprobarea închirierii păşunilor aflate în proprietatea privată a municipiului Tîrgu Mureş Deschide
12006/04/2017privind aprobarea dării în folosinţă cu titlu gratuit a terenului în suprafaţă de 2 mp din Platoul Corneşti,identificat în CF nr. 127548,aferent Staţiei de meteorologie automată în cadrul proiectului „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” Deschide
11906/04/2017privind trecerea unei suprafețe de teren din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Filip Florentin şi soţia Filip Simona Deschide
11806/04/2017privind trecerea unei suprafețe de teren din Tîrgu Mureș,str. Gurghiului nr. 30 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Tatu Mihai și Tatu Valeria Deschide
11706/04/2017privind trecerea unei suprafețe de teren din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Chertes Ioan şi soţia Chertes Viorica,Sepsi Ladislau şi soţia Sepsi Katalin şi Ştefan Florin Deschide
11606/04/2017privind atestarea apartenenței unor imobile la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
11506/04/2017privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat pentru vânzarea sau concesionarea şi dezmembrarea imobilului situat pe str. Depozitelor,nr. 24,aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
11406/04/2017privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA pentru anul 2017 Deschide
11306/04/2017privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate,situate în Tîrgu Mureş,str. Plutelor nr. 2 - Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” Deschide
11206/04/2017privind aprobarea actualizării Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 Deschide Deschide
11106/04/2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a AUTORITĂȚII URBANE Deschide Deschide
11030/03/2017privind aprobarea Metodologiei acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte culturale. Deschide Deschide Deschide
10930/03/2017privind aprobarea organizării unui concurs de proiect cu tema: ,“Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Tîrgu Mureș” Deschide
10830/03/2017privind amplasarea de indicatoare informative turistice în municipiul ,Tîrgu Mureș Deschide
10730/03/2017privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr.33/26.01.2017 referitoare la aprobarea subvenţionării unităţilor de asistenţă socială din municipiul Tîrgu Mureş în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială Deschide
10630/03/2017 privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul I 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide
10530/03/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal - lotizare teren şi stabilire zonă funcţională pentru construire locuinţe unifamiliale",str. Livezeni,nr.69/G cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiatori/Beneficiari/Proprietari: Pintea Iulian-Călin şi Pintea Iuliana-Adina Deschide
10430/03/2017privind aprobare documentaţie de urbanism ,„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă ,individuală,garaj şi magazie”,str. Agricultorilor,fnr.,Proprietar - Beneficiar: Sass Ştefan-Iuliu Deschide
10330/03/2017 privind aprobare documentaţie de urbanism ,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de ,locuit,reglementare accese”,str. Ioan Vescan,fnr.,Iniţiatori/Beneficiari: PARLAGI DEZSO şi PASZTOR NOEMI Deschide
10230/03/2017privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
10116/03/2017privind aprobarea înfiinţării Autorităţii Urbane la nivelul municipiului Tîrgu Mureş Deschide
10016/03/2017privind aprobarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală,a obiectivului de investiţii “Modernizare strada Revoluţiei – Republicii – B-dul 22 Decembrie 1989” Deschide
9916/03/2017privind modificarea H.C.L. nr. 49 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare strada Revoluţiei – Republicii – B-dul 22 Decembrie 1989” Deschide
9816/03/2017privind aprobarea finanţării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală,a obiectivului de investiţii “Modernizare strada Gheorghe Doja între strada Recoltei – P-ţa Trandafirilor” Deschide
9716/03/2017privind modificarea H.C.L. nr. 50 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare strada Gheorghe Doja între strada Recoltei – P-ţa Trandafirilor Deschide
9616/03/2017privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală,a obiectivului de investiții „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda –Tîrgu Mureș - Str. Călărașilor” Deschide
9516/03/2017privind modificarea H.C.L. nr. 98 din 24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda – Tîrgu Mureș - Str. Călărașilor Deschide
9416/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală,a obiectivului de investiții „Modernizare Bulevardul 1 Decembrie 1918,între intrarea în Municipiul Tîrgu Mureș - str. Lalelelor,respectiv str. Ștefan cel Mare – P-ța Trandafirilor” Deschide
9316/03/2017privind modificarea H.C.L. nr. 48 din 23.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare Bulevardul 1 Decembrie 1918,între intrarea în Municipiul Tîrgu Mureș - str. Lalelelor,respectiv str. Ștefan cel Mare – P-ța Trandafirilor” Deschide
9216/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru dotările cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă Tîrgu Mureş Deschide
9116/03/2017privind aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă Tîrgu Mureş,finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Deschide
9016/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru dotările cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Traian Vuia Tîrgu Mureş Deschide
8916/03/2017privind aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Traian Vuia Tîrgu Mureş,finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Deschide
8816/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru dotările cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Colegiul Agricol Traian Săvulescu Tîrgu Mureş Deschide
8716/03/2017privind aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Colegiul Agricol Traian Săvulescu Tîrgu Mureş,finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Deschide
8616/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru dotările cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Ion Vlasiu Tîrgu Mureş Deschide
8516/03/2017privind aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Ion Vlasiu Tîrgu Mureş,finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Deschide
8416/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru dotările cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu Tîrgu Mureş Deschide
8316/03/2017privind aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu Tîrgu Mureş,finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Deschide
8216/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru dotările cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Gheorghe Şincai Tîrgu Mureş Deschide
8116/03/2017privind aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Gheorghe Şincai Tîrgu Mureş,finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Deschide
8016/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru dotările cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Electromureș Tîrgu Mureș Deschide
7916/03/2017privind aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Electromureș Tîrgu Mureş,finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Deschide
7816/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru dotările cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Avram Iancu Tîrgu Mureş Deschide
7716/03/2017privind aprobarea achiziţiei dotărilor cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Avram Iancu Tîrgu Mureş,finanţate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Deschide
7616/03/2017privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală,a obiectivului de investiții „MANSARDARE ȘI REABILITARE FAȚADĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DR. BERNÀDY GYÖRGY TÎRGU MUREȘ Deschide
7516/03/2017privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „MANSARDARE ȘI REABILITARE FAȚADĂ CLĂDIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DR. BERNÀDY GYÖRGY TÎRGU MUREȘ Deschide
7416/03/2017privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală,a obiectivului de investiții „REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 7” Tîrgu Mureş Deschide
7316/03/2017privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ NR. 7” Tîrgu Mureş Deschide
7223/02/2017privind aprobarea modificării și completării unor clauze din Contractul de concesiune şi exceptarea la plată a debitelor redevenţei pentru anumite contracte de concesiune Deschide
7123/02/2017privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente-Attila să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 27.03.2017 Deschide
7023/02/2017privind contravaloarea serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2017 Deschide Deschide
6923/02/2017privind modificarea tarifelor de salubrizare a Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
6823/02/2017privind aprobarea Studiului de oportunitate referitor la concesionarea serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş,a străzilor pe care se va aplica regimul de parcare cu plată,a regimului administrării parcărilor şi desemnarea Comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului -- art.2 a fost abrogat prin HCLM 46 din 15 februarie 2018 Deschide
6723/02/2017privind alocarea de la bugetul local a sumelor reprezentând cota de participare a Municipiului Tîrgu Mureş pentru sezonul competiţional 2016-2017 la asocierile cu cluburile sportive B.C. Mureş Tîrgu Mureş,Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş,A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş şi C.S. City’Us Tîrgu Mureş Deschide
6623/02/2017privind aprobarea tarifului de închiriere către cluburi şi asociaţii sportive a sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
6523/02/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii “ Pod de legătură peste râul Mureş,zona Aleea Carpaţi “ – Scenariul 1 Deschide
6423/02/2017privind trecerea unui drum-teren în suprafaţă de 136 mp din Tîrgu Mureş,str. Zeno Vancea,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Sîrbu Ileana Voichiţa,Sîrbu Dan,Portik Zoltan-Gabor,Suciu Adrian-George,Suciu Csilla Deschide
6323/02/2017privind trecerea unui drum-teren în suprafaţă de 147 mp din Tîrgu Mureş,str. Zeno Vancea,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Sîrbu Ileana Voichiţa,Sîrbu Dan,Portik Zoltan-Gabor,Suciu Adrian-George,Suciu Csilla Deschide
6223/02/2017privind trecerea unui drum-teren în suprafaţă de 31 mp din Tîrgu Mureş,str. Zeno Vancea,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Duca Filip- Olimpiu,în calitate de administrator al SC S&D Consulting SRL Deschide
6123/02/2017privind modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 33/30.08.2016 privind componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş Deschide
6023/02/2017pentru modificarea Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 18 din 28 iulie 2016,privind reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe Deschide
5923/02/2017în vederea modificării art.1 al Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 17/28.07.2016,referitoare la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate,de necesitate,chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii Deschide
5823/02/2017privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017 Deschide
5723/02/2017hotărâre privind modificarea Hotărârilor de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 38/2016 şi nr. 86/2016 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017 Deschide
5623/02/2017privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică,care înființează și administrează unități de asistență socială Deschide Deschide
5523/02/2017privind aprobarea „Listei de priorităţi” pentru anul 2017,în vederea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în patrimoniul municipalităţii Deschide Deschide
5423/02/2017privind reactualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor de finanţare depuse pe domeniile învăţământ şi sport Deschide
5323/02/2017privind aprobarea modificării criteriului XII din anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu local municipal Tîrgu Mureş nr. 28 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate,de către Serviciul public – Administraţia domeniului public,pentru anul 2017 precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora Deschide
5223/02/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Declararea de utilitate publică de interes local,a obiectivului de investiţii “Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada Transilvania” Deschide
5123/02/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Declararea de utilitate publică de interes local,a obiectivului de investiţii “ Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13,Tîrgu Mureş “ Deschide
5023/02/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare strada Gheorghe Doja între strada Recoltei – P-ta Trandafirilor” Deschide
4923/02/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare strada Revoluţiei – Republicii – B-dul 22 Decembrie 1989” Deschide
4823/02/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “ Modernizare Bulevardul 1 Decembrie 1918,între intrarea în Municipiul Tîrgu Mureş – str. Lalelelor,respectiv str. Ştefan cel Mare - P-ţa Trandafirilor ” Deschide
4723/02/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 616 mp din Tîrgu Mureş,str.Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL Deschide
4623/02/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1691 mp din Tîrgu Mureş,str. Remetea,f.n,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Gliga Dan Deschide
4523/02/2017privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/27.10.2016 Deschide
4423/02/2017privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/21.10.2016 Deschide
4126/01/2017– privind delegarea unui consilier local în calitate de reprezentant legal al părţii civile - Municipiul Tîrgu Mureş în Dosarul penal nr. 1757/96/2015 aflat pe rolul Tribunalului Harghita Deschide
4026/01/2017privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire,Evaluare și Consiliere Antidrog Tîrgu Mureş a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B,aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş,pentru desfăşurarea activităţii Deschide
3926/01/2017privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
3826/01/2017privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
3726/01/2017privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 187 din 30.07.2015,privind stabilirea tarifelor de bază,lunare,pe mp,la chiriile pentru spaţiile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ şi proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
3626/01/2017privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ pe o perioadă de 1 - 3 ani,pentru plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate prin POR 2007-2013,Axa prioritară 1,la unele blocuri de locuinţe din municipiul Târgu-Mureş. Deschide
3526/01/2017privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 5 ani,pentru,proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de,intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu-Mureş” Deschide
3426/01/2017privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr. 13 din Municipiul Tîrgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014 Deschide
3326/01/2017privind aprobarea subvenționării unităților de asistență socială din mun. Tîrgu Mureș în baza legii 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială Deschide Deschide
3226/01/2017privind recalcularea chiriei pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate pe raza Municipiului Tîrgu Mureș Deschide Deschide
3126/01/2017privind aprobarea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2017,datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș-cod serviciu social 8730CR-V-I Deschide
3026/01/2017privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu Mureş la Stuttgart / Germania,în perioada 13 -18 februarie 2017 Deschide
2926/01/2017privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
2826/01/2017– privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate,de către Serviciul public – Administrația domeniului public,pentru anul 2017 Deschide Deschide
2726/01/2017privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.124/29.03.2007 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării Deschide
2626/01/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 942 mp din Tîrgu Mureş str. Remetea f.nr.,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Naste Emilia Maria şi Palcu Marius Deschide
2526/01/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 25 mp din Tîrgu Mureş,str.Pomilor,nr.2,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Ghiurca Ioan şi Andreica Maria Iuliana Deschide
2426/01/2017privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din Tîrgu Mureş,str. Jean Monnet,f.n.,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Cătană Stefan şi Cătană Elena Deschide
2326/01/2017privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
2226/01/2017privind planul de lucrări de interes local pentru anul 2017,pentru beneficiarii venitului minim garantat Deschide Deschide
2126/01/2017privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafață de 1000 mp situat în municipiul Tîrgu Mureş,str. Gheorghe Marinescu f.n. către Agenția Națională pentru Locuințe pe toată durata executării construcției locuințelor pentru tineri destinate specialiștilor din sănătate Deschide
2026/01/2017privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2017 Deschide
1926/01/2017privind modificarea amplasamentului obiectului concesiunii aprobate prin HCL nr. 301 din 26.11.2015 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 124,16 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş situat în str. Parcul Sportiv Municipal în vederea amenajării unui spațiu comercial Deschide
1826/01/2017privind aprobarea emiterii de acte administrative fiscale,acte de executare silită și alte acte de către organul fiscal local din cadrul Municipiului Tîrgu Mureș,fără semnătura persoanelor împuternicite și fără ștampila organului fiscal local Deschide
1726/01/2017privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016 prin validarea Dispozițiilor de Primar nr.5035/07.12.2016,5177/22.12.2016,5190/29.12.2016 Deschide
1626/01/2017privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială”,str. Cdin Hagi Stoian,fn Proprietari- Beneficiari: Marocico Vasile şi Marocico Emilia Deschide
1526/01/2017privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială,str. Zeno Vancea,fnr. iniţiatori: Orza Bogdan şi Orza Raluca Ioana Deschide
1426/01/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- dezmembrare teren în vederea construirii de locuinţe",str. Vasile Săbădeanu,fn(str. Remetea,nr.2) cu regulamentul local de urbanism aferent proprietari- beneficiari: Oltean Nicu-Daniel şi Oltean Dana-Otilia Deschide
1326/01/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan urbanistic zonal- extindere şi construire spaţii complementare funcţiunilor existente şi pentru schimbarea funcţiunii pentru anumite construcţii existente”,str. Gheorghe Marinescu,nr. 38,cu regulamentul local de urbanism aferent,beneficiar: Universitatea de Medicina şi Farmacie Tg.Mureş Deschide
1226/01/2017privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală”,str. Vasile Săbădeanu,nr. 38 Proprietari- Beneficiari: Hagău Ioan-Grigore şi Hagău Maria-Mirela Deschide
1126/01/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru edificarea de clădiri de producţie,depozitare şi expediere marfă” str. Gh. Doja,nr.155,cu regulamentul local de urbanism aferent,beneficiar:SC"CIE Matricon"SA. Deschide
1026/01/2017privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit şi amenajare accese”,str. Remetea,nr. 198 proprietari- beneficiari: Tănase Corneliu şi Tănase Viorica Deschide
926/01/2017privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit”,str. Cdin Hagi Stoian,fn Proprietari- Beneficiari: Rus Teofil şi Rusu Camelia- Cristina Deschide
826/01/2017privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconformare de UTR pentru stabilire reglementări necesare extinderii centrului medical TOPMED",str. Dorobanţilor,nr. 1-11,cu regulamentul Deschide
726/01/2017privind validarea unui mandat de consilier local municipal din partea Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Mureş – Bogoșel Constantin. Deschide
626/01/2017privind validarea unui mandat de consilier local municipal din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România – Organizaţia Judeţeană Mureş. Deschide
526/01/2017privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al ,domnului şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal,Tîrgu Mureş Deschide
426/01/2017privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al ,domnului şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal,Tîrgu Mureş Deschide
313/01/2017privind delegarea unui consilier local în calitate de reprezentant legal al părţii vătămate - Municipiul Tîrgu Mureş în Dosarul penal nr. 1883/102/2016/a1 şi nr. 1883/102/2016 aflate pe rolul Tribunalului Mureş Deschide
213/01/2017privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano-Catolică nr.1 Tîrgu Mureş,precum şi aprobarea constituirii unei comisii de negociere a contractului Deschide
113/01/2017privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Tîrgu Mureş şi Fundaţia Vijf Broden En Twee Vissen în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii Gimnaziale „Romulus Guga” Deschide Deschide