An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
7327/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare strada Constantin Dobrogeanu Gherea ”. Deschide
7227/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare strada Viile Dealul Mic Deschide
7127/02/2018privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Administrarea Platoului Corneşti din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
7027/02/2018privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale Deschide Deschide
6927/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Tîrgu Mureş,str. Nagy Szabo Ferenc,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Papuc Ovidiu Laurenţiu şi soţia Papuc Teodora Deschide
6827/02/2018privind trecerea cotei de ½ din suprafaţa de 115 mp a terenului situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş,(str. Nagy Szabo Ferenc),în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Papuc Ovidiu Laurenţiu şi soţia Papuc Teodora Deschide
6727/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 350 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Filimon Bela Deschide
6627/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 108 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC ACTAMEDICA SRL Deschide
6527/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Budiului,tronson între strada Gheorghe Doja şi strada Bega” Deschide
6427/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare trotuare şi carosabil strada Bucegi ” Deschide
6327/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. Bega Deschide
6227/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare intersecţie giratorie str. Gh Doja – str. Bega – str. Rozmarinului” Deschide
6127/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare intersecţie giratorie str. Rampei – str. Gh Doja Deschide
6027/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Expertiză tehnică,DALI,Modernizare strada Păşunii Deschide
5927/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Măgurei Deschide
5827/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Construire sală de sport la Şcoala Gimnazială „Friederich Schiller” din municipiul Tîrgu Mureş Deschide
5727/02/2018privind aprobarea “Listei de priorităţi” pentru anul 2018,în vederea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în patrimoniul municipalității Deschide Deschide
5627/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare clădire sediul primăriei prin extindere,amenajare sală de şedinţe şi mansardare birouri în volumul podului existent” Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5527/02/2018pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială,reglementare accese”,str. Cdin Hagi Stoian fn Iniţiatori: Podari Valeriu - Daniel şi Podari Lucia- Alina Deschide
5427/02/2018privind modificarea Statului de funcţii la “Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș”- cod serviciu social 8730CR-V-I Deschide
5327/02/2018privind aprobarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al SC Transport Local SA Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5227/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM S.R.L. Tîrgu Mureş Deschide Deschide
5127/02/2018privind aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C.„ADMINISTRATOR IMOBILE şi PIETE” S.R.L. Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5027/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş Deschide Deschide
4927/02/2018privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Transport Local SA în vederea prestării unor servicii de reparaţii autovehicule,spălătorie auto şi inspecţie tehnică periodică (ITP) Deschide
4827/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru anul 2018 Deschide
4715/02/2018privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4615/02/2018privind completarea Hotărârii Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 156 din 4.05.2017 referitoare la stabilirea modalităţii de delegare a Serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 68/2017 Deschide
4515/02/2018privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
4415/02/2018privind revocarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 298/23.11.2017,privind aprobarea salariilor de bază actualizate pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
4315/02/2018privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011,referitoare la aprobarea documentaţiei ,Studiu de fezabilitate parcaj subteran,zona centrală P-ţa Trandafirilor” beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
4215/02/2018privind aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş în vederea punerii în aplicare a proiectului „Crearea de locuri de parcare” în zona pârâului Pocloş. Deschide Deschide
4115/02/2018cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul I 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide
4015/02/2018privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2018. Deschide Deschide
3915/02/2018privind aprobarea Mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente ratei de cofinanţare ce revine asociaţiilor de proprietari pentru lucrări de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale . Deschide Deschide
3815/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Mimozelor,nr. 2,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3715/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Măgurei,nr. 16,18,20,22,24,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3615/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Gheorghe Doja nr. 60 + Piaţa Gării,nr. 5 A B C,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3515/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Depozitelor,nr. 7,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3415/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Moldovei nr.12,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3315/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Românu Vivu - Constantin,nr. 2,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3215/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Cernavodă nr. 5 + Transilvaniei nr. 29,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3115/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Aleea Carpaţi,nr. 47,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3015/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Argeşului,nr. 16,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2915/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Piaţa Gării,nr. A 1 ,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2815/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Piaţa Gării,nr. 2 A,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2715/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Moldovei nr.10,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2615/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Aleea Cornişa,nr. 32,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2530/01/2018privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr. 13 din Municipiul Tîrgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014 Deschide
2430/01/2018privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010,încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 „ Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş ” Deschide Deschide
2330/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. 8. Martie” Deschide
2230/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. Dezrobirii” Deschide
2130/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii“ Modernizare str. Băneasa – Tronson str. Depozitelor-str. N. Bălcescu” Deschide
2030/01/2018privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Cetinei” Deschide
1930/01/2018privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Insulei(Mică)” Deschide
1830/01/2018privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
1730/01/2018privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliu local municipal nr. 191 din 18 mai 2017 privind asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL Deschide
1630/01/2018privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Clădire multifuncţională şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz” Deschide
1530/01/2018privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1430/01/2018privind aprobarea reducerii plafonului de plăţi restante pentru anul 2018,faţă de anul 2017 şi mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 14.02.2018 Deschide
1330/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară şi dezmembrarea imobilului situat pe str. Podeni nr. 57 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1230/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Dâmbul Pietros în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1130/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. B-dul 1848 nr.47/A în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1030/01/2018privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum şi repartizarea unui spaţiu aflat în proprietatea municipalităţii Deschide
930/01/2018privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
830/01/2018privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reglementare incintă prin schimbarea destinaţiei corp C1,C2 din ateliere în birouri şi garaje în hotel,str. Regele Ferdinand nr.4-6" cu regulamentul local de urbanism aferent,cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori: Marta Claudiu Simion şi Marta Claudia Deschide
730/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială”,str. Serg Maj. Ionel Giurchi nr. 49(real str. Plt. Adj. David Rusu fnr) Iniţiatori: Mireştean Marian şi Mireştean Viorica Deschide
630/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi garaj auto,str. Remetea,nr. 95/B",cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: Bogdan Ioan Cristian Deschide
530/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă"LM" în zona activităţilor productive şi de servicii pentru construire hală de producţie",cu regulamentul local de urbanism aferent Amplasament: Strada Băneasa,Nr. Iniţiator: SC"Fimatex"SRL Deschide
430/01/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş la Hanovra/Germania,în perioada 19 - 25 februarie 2018 Deschide
330/01/2018privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 Deschide Deschide
230/01/2018privind aprobarea preluării la bugetul local a sumei de 3.427,09 lei din excedentul anului 2017,aferent Căminului Spital pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureș Deschide
130/01/2018privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide