An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
16330/05/2018cu privire la aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în perioada 01.06.- 01.09. 2018 Deschide Deschide
16230/05/2018privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 49/27.02 2018,privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Transport Local SA în vederea prestării unor servicii de reparaţii autovehicule,spălătorie auto şi inspecţie tehnică periodică (ITP) Deschide
16130/05/2018privind aprobarea organizării CONCURSULUI DE SOLUȚII,Zona Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – Pța Victoriei – Pța Trandafirilor - Pța Petöfi – Pța Bernady – Pța Cetății,“MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt” Deschide
16030/05/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă funcţională pentru stabilire reglementări construire cartier de locuinţe colective cu dotările aferente unui centru de cartier (echipamente publice,servicii de interes general)",cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Băneasa,nr.2,Iniţiator: SC" MAURER IMOBILIARE"SRL Deschide
15930/05/2018privind aprobarea semnării Acordului Tripartit (Acord de Ajudecarea a Disputelor) de către Beneficiarul Municipiul Tg. Mureş şi aprobarea plăţii sumelor necesare pentru onorariul Adjudecătorului unic al CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) Deschide
15813/05/2018privind numirea membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș Deschide
15730/05/2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş,precum şi scoaterea din funcţiune ,şi casarea acestor bunuri Deschide Deschide
15630/05/2018privind actualizarea art. 1 din Hotărârea nr. 27 din 30.08.2016 privind componenţa Comisiei de Circulaţie a Municipiului Tîrgu Mureş înfiinţată prin Hotărârea nr. 297 din 30.11.2005 şi a art.1 din Hotărârea nr. 300 din 14.11.2014 care completează componenţa Comisiei de Circulaţie Deschide
15530/05/2018privind atestarea apartenenţei a spaţiului III şi a cotei de 42/950 mp ,situat în str. P-ţa Trandafirilor,nr. 19 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
15430/05/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 153 mp din Tîrgu Mureş,str.Livezeni f.n.,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Regional Business Solutions SRL. Deschide
15330/05/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a terenului-imobil situat pe str. Rozelor nr. 1 A ,şi revocarea HCL nr. 323/28.11.2017 Deschide
15230/05/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al ,Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2036 mp situat pe str. Gheorghe Doja f.nr. şi revocarea HCL nr. 252/28.09.2017 Deschide
15130/05/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 58 mp din Tîrgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la ,Rauca Şerban şi soţia Rauca Ioana-Roxana Deschide
15030/05/2018privind aprobarea achiziţionării din proprietatea d-lui Dicoi Cristian şi a soţiei Dicoi Emilia Maria,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 49 mp,în vederea realizării proiectului ,Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi amplasarea staţiei de pompare ape uzate în strada Eden ” Deschide
14930/05/2018privind atestarea apartenenţei şi întabularea în domeniul privat al ,Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 19/351 din suprafaţa totală de 772 mp,aferentă terenului situat pe str. Năvodari nr. 18 Deschide
14830/05/2018privind aprobarea amplasamentelor pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” şi statuia principelui „Bethlen Gábor” Deschide
14730/05/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire ansamblu rezidenţial,modificare PUZ aprobat prin HCL 103/2016" cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Pomilor,fnr. ,Iniţiator: SC"Arcoflor Construct"SRL Deschide
14630/05/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare de zone şi stabilire reglementări pentru amplasare ,locuinţe colective şi spaţii multifuncţionale",cu regulamentul local de urbanism aferent ,Str.Voinicenilor nr. 109,109/A,111,113- str. Cdin Hagi Stoian,fnr. ,Iniţiator: SC"Fusion Construct"SRL Deschide
14530/05/2018privind aprobarea susţinerii financiare ale unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 republicate Deschide
14430/05/2018privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
14330/05/2018privind completarea H.C.L.M. nr. 24/30.01.2018 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010,încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 „Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş” Deschide Deschide
14230/05/2018privind concesionarea directă către Sămărghiţan Gheorghe şi soţia Olimpia a terenului în suprafaţă de 2,27 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
14130/05/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria,în perioada 7-11 iunie 2018 Deschide
14030/05/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 261 din 28.09.2017,privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat Deschide
13930/05/2018privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2018-2019 Deschide
13830/05/2018privind schimbarea denumirii străzii „30 Decembrie” în strada „Regele Mihai I” Deschide
13730/05/2018privind cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor financiare excepţionale ,pentru familiile cu copii aflate în asistență la Centrul Social-Adăpost de Noapte Deschide
13630/05/2018privind rectificarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
13530/05/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş,pentru perioada mai – iulie 2018 Deschide
13426/04/2018privind aprobarea nivelului unor taxe pentru emiterea,completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice,a,autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică,precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2019 Deschide Deschide Deschide Deschide
13326/04/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 ,referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale,Consiliului Local al municipiului Tîrgu Mureş. Deschide
13226/04/2018privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 19 - 23 ,din data de 30.01.2018 Deschide
13126/04/2018privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,Mureşul” Deschide Deschide
13026/04/2018privind completarea H.C.L.M. nr. 16 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici - Studiului de Fezabilitate pentru „Clădire multifuncţională ,şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz” Deschide
12926/04/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Berbecar Valentin şi soţia Berbecar Nicoleta-Raluca Deschide
12826/04/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 161 mp,situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989,nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
12726/04/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 119 mp,situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989,nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
12626/04/2018privind trecerea terenului în suprafaţă de 106 mp,situat în Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989,nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
12526/04/2018privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a unor mijloace fixe aferente proiectului “Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi Stoian” de la investitorul Ştefan Florin şi predarea acestora în administrarea ,S.C. Compania Aquaserv S.A. Deschide Deschide
12426/04/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 41 mp din Tîrgu Mureş,str. Vasile Săbădean,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Radu Ioan şi soţia Radu Olga Deschide
12326/04/2018privind aprobarea Caietului de Sarcini referitor la delegarea prin concesiune a serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş aprobat prin H.C.L.M. nr. 213 din 2017 şi modificat prin H.C.L.M. nr. 268 din 2017 Deschide Deschide
12226/04/2018privind trecerea unei cote de 87/1855 din terenul în suprafaţă de 1855 mp din Tîrgu Mureş,str.Mărului în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Zsigmond Levente Deschide
12126/04/2018privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară,a Organigramei şi a Normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide
12026/04/2018privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 din 30.01.2018 referitore la aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuințe din fondul locativ de stat,locuințe sociale,locuințe pentru chiriași evacuabili din locuințele retrocedate și locuințe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2018 Deschide
11926/04/2018privind schimbarea denumiri străzii Sportivilor în str. dr. Czakó József utca ,din municipiul Tîrgu Mureș Deschide
11826/04/2018privind aprobarea încheierii unui parteneriat de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Federaţia Română de Triatlon în vederea organizării evenimentului sportiv ,Multisport European Championships Festival 2019 Deschide
11726/04/2018privind aprobarea solicitării finanţării în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul unităţii administrativ teritoriale Tîrgu Mureş si încheierea Contractului pentru finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică Deschide Deschide
11626/04/2018în vederea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 226/27.07.2017,referitor la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate,de necesitate,chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii Deschide
11526/04/2018privind aprobarea încheierii unei convenții de cooperare între Municipiul Tîrgu Mureș si Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru aplicarea,PROIECTUL DE INTERES PUBLIC ,„POLITIE – AUTORITATI PUBLICE ,SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT” Deschide Deschide
11426/04/2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare de UTR pentru construire centru comercial,împrejmuire,branşamente şi utilităţi" cu regulamentul local de urbanism aferent",Calea SIGHISOAREI,fnr.,Iniţiator: SC" Tîrgu Mureş Shopping City"SRL Deschide
11326/04/2018 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare parţială de zone funcţionale în "LV2z"- subzona locuinţelor individuale,cu regim de înălţime P,P+M,situate pe versanţi slab construiţi,în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a,întregului versant,pentru construire locuinţă unifamilială,Str.Negoiului,nr.75",cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiatori: Bâta Claudiu şi Bâta Anca- Voichiţa Deschide
11226/04/2018privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea “Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2018 Deschide Deschide
11126/04/2018privind aprobarea taxelor speciale și tarifelor,de către,Serviciul public – Administratia domeniului public,pentru anul 2019,precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora Deschide Deschide
11026/04/2018privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2019,percepute prin Administraţia Serelor,Parcurilor şi Zonelor Verzi Deschide Deschide
10926/04/2018privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2019 Deschide Deschide
10826/04/2018privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către ,Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2019 Deschide Deschide
10726/04/2018privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de,direcţia ”Arhitect Şef” pentru anul fiscal 2019 Deschide
10626/04/2018privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2019,aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef Deschide Deschide
10526/04/2018privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de,Direcţia Tehnică pe anul 2019 Deschide
10426/04/2018privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin,Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019 Deschide
10326/04/2018privind impozitele și taxele locale pe anul 2019 Deschide Deschide
10226/04/2018privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
10126/04/2018privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2017,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
10026/04/2018 privind aprobarea ,MEMORANDUMULUI DE ÎNŢELEGERE („MI”) ,între „Municipiul Tîrgu Mureş” și organizația ”HWPL” Heavenly Culture,World Peace,Restoration of Light (HWPL) din Coreea de Sud Deschide Deschide
9926/04/2018privind validarea mandatului de consilier local al domnului Tatar Lehel de pe listele Partidului Oamenilor Liberi Deschide
9826/04/2018privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Hermann Mark Christian şi declararea ca vacant a unui loc de consilier,în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş Deschide
9726/04/2018privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 1 din 24 iunie 2016,privind alegerea Comisiei de validare Deschide
9626/04/2018privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare şi a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 15.05.2018 Deschide Deschide
9522/03/2018privind validarea mandatului de consilier local al domnului Pápai László Zsolt de pe listele Partidului Oamenilor Liberi Deschide
9422/03/2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 353/2017 referitoare la înființarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș Deschide
9322/03/2018privind achiziționării de servicii de asistență juridică și reprezentare în,instanță în Dosar nr.28/102/2018 aflat pe rolul Tribunalului Mureș Deschide
9222/03/2018privind constatarea apartenenţei imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Calea Sighisoarei nr.94 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
9122/03/2018privind atestarea apartenenţei imobilului situat pe str. Păcii,nr. 2 la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
9022/03/2018privind constatarea apartenenţei imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Podeni la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
8922/03/2018privind aprobarea Metodologiei acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pentru programe/proiecte/acțiuni culturale Deschide Deschide
8822/03/2018privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele situate în B-dul Pandurilor nr. 44-46 Deschide
8722/03/2018privind acordarea unor sume din bugetul local sub forma unor beneficii de asistenţă socială,pentru elevii care învață în învățământul preuniversitar de stat,clasele I - XII,din Municipiul Tîrgu Mureș Deschide Deschide Deschide
8622/03/2018privind facilităţile fiscale pentru terenurile aflate în concesiune respectiv închiriate situate în Tîrgu Mureş,str. Plutelor nr. 2 - Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” Deschide
8522/03/2018privind preluarea în domeniul privat cu titlu gratuit în vederea demolării a imobilului construcţie din lemn cu fundaţie de beton,construit pe luciu de apă situat în Tîrgu Mureş,str. Plutelor nr.2,înscris în CF nr.129039-C7 Deschide
8422/03/2018privind aprobarea organizării unui concurs de soluţii artistice cu tema: „Soluţii de amenajare a trei parcuri în municipiul Tîrgu Mureş” (Parc Moldovei,Parc Furnica,Parc Plopilor) Deschide Deschide
8322/03/2018privind înscrierea provizorie în cartea funciară a spaţiului III şi a cotei de 42/ 950 mp situat pe str. P-ţa Trandafirilor nr. 19,în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
8222/03/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 132 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bartha Bela şi Bartha Iren Deschide
8122/03/2018privind trecerea cotei de 3/5 din suprafaţa de 278 mp a terenului situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş,(str. Nagy Szabo Ferenc),în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bartha Bela şi Bartha Iren Deschide
8022/03/2018hotărâre privind trecerea cotei de 1/5 din suprafaţa de 278 mp a terenului situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş,(str. Nagy Szabo Ferenc),în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Mărculescu Rodica Deschide
7922/03/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia “Schimbare de destinaţie şi reabilitare/reamenajare imobil existent din P-ta Victoriei nr. 33” Deschide
7822/03/2018privind aprobarea regulamentului de păşunat pentru păşunile proprietate privată a municipiului Tîrgu Mureş Deschide
7722/03/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - lotizare teren,reconversie funcţională zonă şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit P+M,D+P+M ",cu regulamentul local de urbanism aferent. Amplasament: Strada Szotyori Jozsef,fnr. Iniţiator: Kiss Domokos Deschide
7622/03/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire 14 case de locuit izolate şi cuplate pe parcelar existent" cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Constandin Hagi Stoian f.nr. Iniţiator: Dan Simion Sorin Deschide
7522/03/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru modernizare,extindere şi schimbare parţială destinaţie clădire",cu regulamentul local de urbanism aferent,Bulevard 1 Decembrie 1918,Nr. 157 Iniţiator: Vintilă Ionel – Ioan Deschide
7422/03/2018privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Gyorfi Julia şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş Deschide
7327/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare strada Constantin Dobrogeanu Gherea ”. Deschide
7227/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare strada Viile Dealul Mic Deschide
7127/02/2018privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Administrarea Platoului Corneşti din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
7027/02/2018privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale Deschide Deschide
6927/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Tîrgu Mureş,str. Nagy Szabo Ferenc,în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Papuc Ovidiu Laurenţiu şi soţia Papuc Teodora Deschide
6827/02/2018privind trecerea cotei de ½ din suprafaţa de 115 mp a terenului situat în intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş,(str. Nagy Szabo Ferenc),în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Papuc Ovidiu Laurenţiu şi soţia Papuc Teodora Deschide
6727/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 350 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Filimon Bela Deschide
6627/02/2018privind trecerea unui teren în suprafaţă de 108 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC ACTAMEDICA SRL Deschide
6527/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Budiului,tronson între strada Gheorghe Doja şi strada Bega” Deschide
6427/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Expertiză tehnică,DALI,Reabilitare trotuare şi carosabil strada Bucegi ” Deschide
6327/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. Bega Deschide
6227/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare intersecţie giratorie str. Gh Doja – str. Bega – str. Rozmarinului” Deschide
6127/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare intersecţie giratorie str. Rampei – str. Gh Doja Deschide
6027/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Expertiză tehnică,DALI,Modernizare strada Păşunii Deschide
5927/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare strada Măgurei Deschide
5827/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Construire sală de sport la Şcoala Gimnazială „Friederich Schiller” din municipiul Tîrgu Mureş Deschide
5727/02/2018privind aprobarea “Listei de priorităţi” pentru anul 2018,în vederea repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în patrimoniul municipalității Deschide Deschide
5627/02/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Modernizare clădire sediul primăriei prin extindere,amenajare sală de şedinţe şi mansardare birouri în volumul podului existent” Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5527/02/2018pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială,reglementare accese”,str. Cdin Hagi Stoian fn Iniţiatori: Podari Valeriu - Daniel şi Podari Lucia- Alina Deschide
5427/02/2018privind modificarea Statului de funcţii la “Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș”- cod serviciu social 8730CR-V-I Deschide
5327/02/2018privind aprobarea bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al SC Transport Local SA Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5227/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM S.R.L. Tîrgu Mureş Deschide Deschide
5127/02/2018privind aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C.„ADMINISTRATOR IMOBILE şi PIETE” S.R.L. Tîrgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5027/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 al S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş Deschide Deschide
4927/02/2018privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Transport Local SA în vederea prestării unor servicii de reparaţii autovehicule,spălătorie auto şi inspecţie tehnică periodică (ITP) Deschide
4827/02/2018privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA pentru anul 2018 Deschide
4715/02/2018privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4615/02/2018privind completarea Hotărârii Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 156 din 4.05.2017 referitoare la stabilirea modalităţii de delegare a Serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din Municipiul Tîrgu Mureş şi abrogarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 68/2017 Deschide
4515/02/2018privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
4415/02/2018privind revocarea art. 2 alin.(1) din Hotărârea Consiliului local Tîrgu Mureş nr. 298/23.11.2017,privind aprobarea salariilor de bază actualizate pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „ Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
4315/02/2018privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 92 din 24 februarie 2011,referitoare la aprobarea documentaţiei ,Studiu de fezabilitate parcaj subteran,zona centrală P-ţa Trandafirilor” beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
4215/02/2018privind aprobarea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureş şi Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş în vederea punerii în aplicare a proiectului „Crearea de locuri de parcare” în zona pârâului Pocloş. Deschide Deschide
4115/02/2018cu privire la aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul I 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide
4015/02/2018privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2018. Deschide Deschide
3915/02/2018privind aprobarea Mecanismului de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile aferente ratei de cofinanţare ce revine asociaţiilor de proprietari pentru lucrări de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1 Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale . Deschide Deschide
3815/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Mimozelor,nr. 2,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3715/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Măgurei,nr. 16,18,20,22,24,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3615/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Gheorghe Doja nr. 60 + Piaţa Gării,nr. 5 A B C,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3515/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Depozitelor,nr. 7,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3415/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Moldovei nr.12,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3315/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Românu Vivu - Constantin,nr. 2,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3215/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Cernavodă nr. 5 + Transilvaniei nr. 29,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3115/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Aleea Carpaţi,nr. 47,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
3015/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Argeşului,nr. 16,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2915/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Piaţa Gării,nr. A 1 ,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2815/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Piaţa Gării,nr. 2 A,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2715/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Moldovei nr.10,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2615/02/2018privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată,pentru obiectivul „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la blocul de locuinţe din Târgu-Mureş,Str. Aleea Cornişa,nr. 32,prin POR 2014-2020,Axa prioritară 3,Prioritatea de investiţii 3.1,Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”. Deschide Deschide
2530/01/2018privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr. 13 din Municipiul Tîrgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014 Deschide
2430/01/2018privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010,încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr. 22/30.03.2016 „ Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş ” Deschide Deschide
2330/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. 8. Martie” Deschide
2230/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. Dezrobirii” Deschide
2130/01/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii“ Modernizare str. Băneasa – Tronson str. Depozitelor-str. N. Bălcescu” Deschide
2030/01/2018privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Cetinei” Deschide
1930/01/2018privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Insulei(Mică)” Deschide
1830/01/2018privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş Deschide
1730/01/2018privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliu local municipal nr. 191 din 18 mai 2017 privind asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL Deschide
1630/01/2018privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Clădire multifuncţională şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz” Deschide
1530/01/2018privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1430/01/2018privind aprobarea reducerii plafonului de plăţi restante pentru anul 2018,faţă de anul 2017 şi mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 14.02.2018 Deschide
1330/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară şi dezmembrarea imobilului situat pe str. Podeni nr. 57 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1230/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Dâmbul Pietros în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1130/01/2018privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. B-dul 1848 nr.47/A în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş Deschide
1030/01/2018privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum şi repartizarea unui spaţiu aflat în proprietatea municipalităţii Deschide
930/01/2018privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2018 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
830/01/2018privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reglementare incintă prin schimbarea destinaţiei corp C1,C2 din ateliere în birouri şi garaje în hotel,str. Regele Ferdinand nr.4-6" cu regulamentul local de urbanism aferent,cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori: Marta Claudiu Simion şi Marta Claudia Deschide
730/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială”,str. Serg Maj. Ionel Giurchi nr. 49(real str. Plt. Adj. David Rusu fnr) Iniţiatori: Mireştean Marian şi Mireştean Viorica Deschide
630/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi garaj auto,str. Remetea,nr. 95/B",cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: Bogdan Ioan Cristian Deschide
530/01/2018privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă"LM" în zona activităţilor productive şi de servicii pentru construire hală de producţie",cu regulamentul local de urbanism aferent Amplasament: Strada Băneasa,Nr. Iniţiator: SC"Fimatex"SRL Deschide
430/01/2018privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş la Hanovra/Germania,în perioada 19 - 25 februarie 2018 Deschide
330/01/2018privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 Deschide Deschide
230/01/2018privind aprobarea preluării la bugetul local a sumei de 3.427,09 lei din excedentul anului 2017,aferent Căminului Spital pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureș Deschide
130/01/2018privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide