An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
34205/12/2019Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2019-es évi költségvetésének kiigazítására Deschide
34105/12/2019Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsa 2019. december 5-i ülésvezetőjének megválasztására Deschide
34028/11/2019az építkezési/bontási engedély kiadásához szükséges dokumentumokkal együtt benyújtott opcionális dokumentumok jóváhagyására Deschide
33928/11/2019a dokumentumok online benyújtására,elektronikus formában Deschide
33828/11/2019Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező egyes területkategóriák közvetlen eladásának jóváhagyására Deschide
33728/11/2019a Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálaton keresztül beszedendő,a 2020-as évre vonatkozó speciális illetékek mértékének megállapítására Deschide
33628/11/2019a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének kinevezésére,a vonatkozó hatáskörökkel,a Marosvásárhelyi Gyermekek Palotája igazgatótanácsába – iskolán kívüli tevékenységekre szakosodott egyetem előtti oktatási intézmény –,a 2019–2020-as tanévben Deschide
33528/11/2019a támogatási kérelem és a vonatkozó költségek elfogadására a „Városi övezetek átalakítása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben,annak érdekében,hogy Marosvásárhely ezen övezeteiben közhasználatú létesítmények létesüljenek” elnevezésű beruházáshoz Deschide
33428/11/2019a támogatási kérelem és a vonatkozó költségek elfogadására „A marosvásárhelyi személyszállítás korszerűsítése” terv esetében Deschide
33328/11/2019pénztámogatás odaítélésére azoknak a marosvásárhelyi személyeknek vagy családoknak,akik gyerekeket fogadnak örökbe Deschide
33228/11/2019a 145/2019. számú helyi tanácshatározat 1-es mellékletének módosítására,amely a 2019. január 31-i 8-as számú helyi tanácsi határozat visszavonására vonatkozott,amelyben elfogadták a műszaki-pénzügyi mutatókat a Rózsák téri föld alatti parkoló beruházás esetén Marosvásárhelyen – B változat,illetve a 2011. február 24-i 92-es számú helyi tanácsi határozat visszavonására,amelyben elfogadták a „Megvalósíthatósági tanulmány föld alatti parkolóra,központi övezet – Rózsák tere”,haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város dokumentációt,és a 2018. augusztus 30-i 255-ös számú helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására Deschide
33128/11/2019Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2019-es évi költségvetésének kiigazítására Deschide
33028/11/2019a tömegközlekedési szolgáltatás ügykezelésének közvetlen odaítélésére autóbuszokkal,rendszeres járatokkal a Helyi Közszállítási (Transport Local) Rt.-nek Deschide
32928/11/2019az urbanisztikai dokumentáció érvényességének meghosszabbítására a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Általános Városrendezési Tervét illetően (PUG),a helyi vonatkozású városrendezési szabályozással,az új Általános Városrendezési Terv hatályba lépéséig,haszonélvező Marosvásárhely Megyei Jogú Város Deschide
32828/11/2019annak tanúsítására,hogy az 1989. December 22. úton található 2018 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi,a 246/2018. 08. 30. számú helyi tanácsi határozat érvénytelenítésére és a 268/2011-es helyi tanácsi határozat módosítására Deschide
32728/11/2019a műszaki-pénzügyi mutatók időszerűsítésére a „Sportterem építése a Friedrich Schiller általános iskolánál” célberuházásra Deschide
32628/11/2019a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező bizonyos ingóságok ingyenes átadására a Közterület-kezelő Igazgatóság ügykezelésébe a Locativ Rt. ügykezeléséből,bizonyos munkálatok és karbantartás érdekében,kizárólag Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába Deschide
32528/11/2019a marosvásárhelyi Újgát utcában található 12.513 négyzetméteres telek átminősítésére Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonából a magántulajdonába Deschide
32428/11/2019a város tulajdonát képező helyiségek nem lakhatási célú bérbeadásánál az odaítélési kritériumok elfogadására Deschide
32328/11/2019a Marosvásárhely közigazgatási-területi egység tulajdonát képező telkek közvetlen haszonbérbe adására Deschide
32228/11/2019bizonyos utcák Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonához tartozásának,tanúsítására Deschide
32128/11/2019annak tanúsítására,hogy a Nicolae Bălcescu utca 12. szám alatti 350 négyzetméteres telek 121/350-ed része Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi Deschide
32028/11/2019annak tanúsításáta,hogy a Dózsa György út 264. szám alatti 1641 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi Deschide
31928/11/2019a 236/2019. 08. 29. számú helyi tanácsi határozat kiegészítésére,amelyben tanúsítják,hogy a Dózsa György utca 79. szám alatti 390 négyzetméteres telek 64/390-ed része Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi Deschide
31828/11/2019a marosvásárhelyi Posada utca 24. szám alatti 5 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Moldovan Tibor-Florian és Moldovan Aurelia tulajdonából Deschide
31728/11/2019a marosvásárhelyi Constandin Hagi Stoian utcában található 22 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Potcoavă Bogdan-Ionuţ felesége,Potcoavă Dana tulajdonából Deschide
31628/11/2019a marosvásárhelyi Dózsa György utca 208 A szám alatti 15 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Tóth Zsolt-Ferenc és felesége,Tóth Katalin tulajdonából Deschide
31528/11/2019annak tanúsítására,hogy a Segesvári úton található 38.450 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képezi Deschide
31428/11/2019a 2019. szeptember 26-i 254-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítésének jóváhagyására,amely az Aqua Invest Mureş közösségi fejlesztési egyesület alapító okiratának és alapszabályzatának módosítására és kiegészítésére vonatkozik Deschide
31328/11/2019a Raul & Sanda Kft.-nek a kereskedelmi tevékenységekkel járó földterület-használati díj alóli mentesítésére Deschide
31228/11/2019a felépítési és működési szabályzat,valamint az etikai kódex időszerűsítésére és kiegészítésére a Marosvásárhelyi Idősotthon szerződéses alkalmazottai esetében – szociális szolgáltatás kódja: 8730 CR-V-I Deschide
31128/11/2019a 2020. január 1–december 31. közötti időszakra vonatkozó költségvetési előirányzat jóváhagyására a szociális szolgáltatások végzésére engedélyezett egyesületek és alapítványok számára,amelyeket az utólag módosított és kiegészített 1998. évi 34-es törvény és az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 1153-as kormányhatározat alapján választottak ki Deschide
31028/11/2019az élelmezési támogatás értékének jóváhagyására a Rozmaring nappali központba beiratkozott gyerekek számára Deschide
30928/11/2019a 2020-as évre szóló helyi érdekeltségű munkatervről a garantált minimálbér haszonélvezőire vonatkozóan Deschide
30828/11/2019a támogatási érték időszerűsítésére „A marosvásárhelyi Aurel Persu Technológiai Líceum felszerelése sajátos oktatási eszközökkel,bútorzattal és laboratóriummal” célberuházás esetében Deschide
30728/11/2019a támogatási érték időszerűsítésére „A Marosvásárhelyi Művészeti Líceum felszerelése sajátos oktatási eszközökkel,bútorzattal és laboratóriummal” célberuházás esetében,amely az Országos Helyi Fejlesztési Programban nyert támogatást Deschide
30628/11/2019a hőszigetelési illeték bevezetésére 5 éves időszakra azon lakástulajdonosok számára,akiknek elmaradásuk van három marosvásárhelyi tömbház hőszigetelése során a rájuk eső rész kifizetésénél Deschide
30528/11/2019a műszaki-pénzügyi dokumentáció elfogadására (SF szakasz,a 907/2016-os kormányhatározatnak megfelelően) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadására,beleértve a „Villamos csatlakozók elektromos autóbuszok töltőállomásainak Marosvásárhelyen” elnevezésű beruházás leírását is Deschide
30421/11/2019a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének felhatalmazására a védelem megfogalmazása és a képviselet érdekében a Maros Megyei Törvényszék 2198/102/2019 számú periratában,a Közigazgatási és adóügyi bíróságon Deschide
30324/11/2019a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Területi közigazgatási Egység törvényes,képviselőjének felhatalmazására Papuc Sergiu Vasile alpolgármester személyében a Hargita Megyei Törvényszék 1757/96/2015,illetve a Maros Megyei Törvényszék,3287/102/2017 számú periratában Deschide
30214/11/2019a bizonyos adókedvezmények bevezetésére vonatkozó 276/2019-es számú helyi tanácsi határozat Mellékletének módosítására és kiegészítésére,a központi költségvetési kötelezettségek 2018. 12. 31-én jegyzettel maradásához kapcsolódó tételek törlését illetően,a bizonyos adókedvezmények bevezetésére vonatkozó 6/2019-es kormányrendelet előírásainak megfelelően Deschide
30031/10/2019Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi tanácsa ülésvezetőjének megválasztására a 2019. november – 2020. január időszakra Deschide
29931/10/2019egy,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 20 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására VODĂ-HENTER KRISZTINA javára Deschide
29831/10/2019egy,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 20 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására GYÖRI MAGDOLNA javára Deschide
29731/10/2019egy,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 28 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására PÁLFY JÓZSEF javára Deschide
29631/10/2019egy,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 17 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására HEGEDŰS EMERIC és felesége,ELISABETA javára Deschide
29531/10/2019egy,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 22 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására SOO EMA javára Deschide
29431/10/2019egy,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 22 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására BENEDEK IMRE-SÁNDOR javára Deschide
29331/10/2019egy,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 18 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására SÁNDOR BÉLA és felesége,SÁNDOR ELENA javára Deschide
29231/10/2019egy,a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 16 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására FÜLÖP LÁSZLÓ és felesége,FÜLÖP MELINDA-GABRIELA javára Deschide