An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
26126/09/2019a 2018-as évi,kizárólag saját bevételekből finanszírozott tevékenységek költségvetés-végrehajtási többletéből származó 1.281.909,94 lejes összeg átvételére a helyi költségvetésbe,E forrás,Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-területi Egységre vonatkozóan Deschide
26026/09/2019az előző évek költségvetés-többletéből származó 4.000.000 lejes összeg felhasználásának jóváhagyására – amely a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási-területi Egység helyi költségvetése fejlesztési szekciójában,a beruházási célkitűzések finanszírozására vonatkozó 82.98.02-es „Többlet” számlán jelenik meg Deschide
25926/09/2019a városrendezési dokumentáció elfogadására az „Övezeti városrendészeti terv (PUZ) – szabályozás meghatározása P+3E ingatlan,laboratóriumok és irodák építéséhez”,a Jeddi út 4. szám alatt,a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Haszonélvező: Sandoz Kft. Deschide
25826/09/2019a finanszírozási kérelem és a kiadások jóváhagyására a „Környezetkímélő autóbuszok beszerzése a marosvásárhelyi közszállítás számára” elnevezésű projektre vonatkozóan Deschide
25726/09/2019az elsődleges támogatási irányvonalra a szociális ellátás terén a 2020-as évre vonatkozólag Deschide
25626/09/2019a kiértékelő és elbíráló bizottság tagságának időszerűsítésére,amely testület elbírálja azoknak a Romániában jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak a 34/1998-as törvény alapján juttatott támogatásokra beérkezett kérelmeit,amelyek szociális egységeket alapítanak és működtetnek – a vonatkozó módosításokkal és kiegészítésekkel –,valamint a kiértékelő és elbíráló bizottság szervezési és működési szabályzatát,munkamenetét és a projektek kiértékelőjét Deschide
25526/09/2019a Kinizsi Pál utca 10. szám alatti ingatlan önkéntes megosztásának jóváhagyására Deschide
25126/09/2019a marosvásárhelyi volt Emil A. Dandea Technológiai Líceum bentlakása épületének ingyenes használatba adására a Maros megyei Horea sürgősségi felügyelőség és az országos próbaidős igazgatóság javára,a Maros megyei próbaidős szakszolgálat számára,2 éves időtartamra Deschide
24726/09/2019a fizetéses parkolók kihasználtságát és karbantartását végző közszolgálat szervezési és működési szabályzatának módosítására és kiegészítésére,amelyet a városi tanács 2017. július 27 i 231 es határozatával hagytak jóvá,és a közparkolók haszonbérbe adásának szerződésbeli jóváhagyására Marosvásárhely Megyei Jogú Város a közterület felügyelő szakszolgálaton keresztül és az In gatlan és Piacigazgatóság között Deschide
24429/08/2019Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2019-es évi költségvetésének kiigazítására Deschide
24329/08/2019a municípiumi hulladékok és más hulladékáramok összegyűjtési és elszállítási tevékenysége jogkörének átruházását bemutató dokumentumok véleményezésére és jóváhagyására vonatkozóan,a Maros Megyei Municípiumok Integrált szilárd hulladékok gazdálkodási szolgáltatása keretében (SMIDS Maros),Marosvásárhely municípium 2-es övezetét illetően Deschide
24229/08/2019a 2019. augusztus 1-jei 213-as helyi tanácsi határozat módosítására,amely „A Művészetek és Mesterségek Iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a vonatkozó költségek jóváhagyására vonatkozik Deschide
24129/08/2019a 2019. július 4-i 206-os helyi tanácsi határozat módosítására és kiegészítésére,amely a gépkocsi-parkolók méreteit érintő bizonyos helyi szintű városrendezési szabályozások jóváhagyására vonatkozik Deschide
24029/08/2019Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező javak lebontására,megsemmisítésére és értékesítésére Deschide
23929/08/2019a Marosvásárhelyen,az Alsóforduló utcában található 20 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába a Gls Wise Trading Kft.-től,amelyet Puşcaş Maria,Puşcaş Ioan és Puşcaş Raul Sebastian képvisel Deschide
23829/08/2019egy Béga utcai 1345 négyzetméteres teleknek ideiglenesen Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába történő telekelésére Deschide
23729/08/2019a Dózsa György u. 183. szám alatti 4055 négyzetméteres területből 150 négyzetméternek a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonához tartozásának tanúsítására Deschide
23629/08/2019a Dózsa György u. 79. szám alatti 390 négyzetméteres ingatlan 64/390-ed része Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonához tartozásának tanúsítására Deschide
23529/08/2019a városrendezési dokumentáció elfogadására az „Övezeti városrendezési terv (PUZ) – funkcionális övezet részleges átminősítése termelési/raktárhelyiségek számára”,Újgát utca,szám nélkül,a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Haszonélvező: Tekarom Kft. Deschide
23429/08/2019együttműködési megállapodás jóváhagyására a Kelet-európai Szaporodás-egészségtani Intézettel Deschide
23329/08/2019a 2016. évi 6-os számú helyi tanácsi határozat módosítására,amely Marosvásárhely helyi tanácsa szakbizottsági tagjainak megválasztására vonatkozik Deschide
23229/08/2019a 2017. február 23-i 61-es számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének módosítására,amely a Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem tudományos tanácsának összetételére vonatkozik Deschide
23129/08/2019a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács tagjaiból álló küldöttség 2019. szeptember 5–9. közötti zalaegerszegi kiutazási költségeinek valutában történő kifizetésére Deschide
23029/08/2019a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 41 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adására Lucaciu Gheorghénak Deschide
22929/08/2019a Marosvásárhelyen,a Kishegyszőlő utcában található 373 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Kósa Anikó tulajdonából Deschide
22829/08/2019a Marosvásárhelyen,a Kishegyszőlő utcában található 572 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Kósa Anikó tulajdonából Deschide
22729/08/2019a Marosvásárhelyen,a Gyümölcsfa utcában található 125 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Dan Cristian Florin tulajdonából Deschide
22629/08/2019a Marosvásárhelyen,a Gyümölcsfa utca 2. szám alatt található 22 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Ţăran Ioan Cristian és Ţăran Mihaela Iuliana tulajdonából Deschide
22529/08/2019a Marosvásárhelyen,a Nyár utca 46. szám alatt található 88 négyzetméteres telek átadására Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába az Actamedica Kft. tulajdonából Deschide
22429/08/2019a műszaki mutatók időszerűsítésére,beleértve az 1-es mellékletet,„A városi terek újradefiniálása multifunkcionális központtal a marginalizált lakóövezetekben,annak érdekében,hogy Marosvásárhely marginalizált övezeteiben közhasznú szolgáltatások létesüljenek” elnevezésű projektre vonatkozóan Deschide
22329/08/2019a névjegyzék elfogadására a rezidens orvosoknak és fiatal egészségügyi szakembereknek szánt ANL-lakások kiutalása érdekében,bérbeadási céllal,Marosvásárhelyen,a Gheorghe Marinescu utca 21. szám alatt Deschide
22229/08/2019egy bérleti szerződés megújítására,amely egy nem lakhatási rendeltetésű helyiségre vonatkozik,valamint a város tulajdonát képező helyiségek kiosztására Deschide
22129/08/2019a 2017. február 23-i 60-as számú helyi tanácsi határozat módosítására,amely a nem lakhatási rendeltetésű helyiségeket elosztó szakbizottság összetételének időszerűsítésére vonatkozik Deschide
22029/08/2019a 2018.04.28/116-os számú tanácsi határozat 1. cikkelyének módosítására,amely a szociális lakások,visszaszolgáltatott lakások bérlőinek lakás-,szükséglakás-,állami alapból bérlakás- és fiataloknak szánt bérlakás kérelmeit elbíráló szakbizottság összetételének frissítéséről szól Deschide
21929/08/2019újabb járulékigénylési időszak megszervezésére a 2020-as évre vonatkozóan,a 1998. évi 34-es törvény alapján,amely a Romániában jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak juttatott támogatásokról rendelkezik,amelyek szociális egységeket alapítanak és működtetnek – a vonatkozó módosításokkal és kiegészítésekkel Deschide
21801/08/2019a 2019-es év második félévében az egyes sporttevékenységek támogatását célzó összegek jóváhagyására Deschide
21701/08/2019a 2019-es évre benyújtott kulturális programok,projektek,események vissza nem térítendő támogatására vonatkozó összegek elfogadására Marosvásárhely helyi költségvetéséből Deschide
21601/08/2019az oktatási intézmények tevékenységeire nyújtott pénzügyi támogatás jóváhagyására,a 2019 II. félévére vonatkozó pályázat alapján Deschide
21501/08/2019Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2019-es évi költségvetésének kiigazítására Deschide
21401/08/2019a műszaki-pénzügyi mutatók időszerűsítésére,amelyek – az 1-es számú mellékletnek megfelelően – a „Távvezérlésű rendszer a közvilágítás interaktív ellenőrzésére a világítótestek fel-lekapcsolásának távirányításával” elnevezésű célberuházásra vonatkoznak Deschide
21301/08/2019a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek teljes körű korszerűsítése és felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű projekt támogatási kérelmének és a vonatkozó költségek jóváhagyására Deschide
21201/08/2019a Marosvásárhely megyei jogú város – területi-közigazgatási egység 2019. II negyedévére vonatkozó költségvetés végrehajtásának jóváhagyására Deschide
21117/07/2019egyes marosvásárhelyi utcák közterületként való nyilvántartásba vételére Deschide
21004/07/2019a Marosvásárhelyi Helyi Tanács ülésvezetőjének megválasztására a 2019. augusztus–október időszakra Deschide
20904/07/2019a vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók időszerűsítésére az 1-es mellékletnek megfelelően,az „Épület bővítése és korszerűsítése bölcsőde létesítésére,Víztelep utca 54-56. szám” elnevezésű beruházásra vonatkozóan,amelyre támogatási forrásként a POR 2014–2020-at javasolják,4.4-es főtengely,4.4-es célberuházás – Az infrastruktúra minőségének növelése a korai neveléshez való fokozott hozzáférés biztosítása és a szülők munkaerő-piaci részvételének támogatása érdekében Deschide
20804/07/2019a vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók időszerűsítésére az 1-es mellékletnek megfelelően,az „Óvoda és bölcsőde létesítése a Belvedere negyedben” elnevezésű beruházásra vonatkozóan Deschide
20704/07/2019a vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók időszerűsítésére az 1-es mellékletnek megfelelően,a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek korszerűsítése és teljes felújítása – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű beruházásra vonatkozóan,a POR 2014–2020-on keresztül,4-es főtengely,4.4-es célberuházás,4.5-ös specifikus beruházás – A munkaerőpiac szempontjából fontos oktatási infrastruktúra minőségi növelése Deschide
20604/07/2019egyes helyi érdekű városrendészeti szabályozásokra vonatkozóan,a gépkocsik parkolóhelyeinek méretezését illetően Deschide
20504/07/2019a polgármesteri szakapparátus bizonyos tagjainak felhatalmazására a helyi tanács érdekeinek védelmére a bíróság előtt a 2348/102/2018,2433/102/2018,153/102/2019,399/102/2019 és 1181/102/2019 ügyiratokban Deschide
20404/07/2019a városrendezési dokumentáció elfogadására: „Részletes városrendezési terv (PUD) – helyszíni tanulmány két lakóház megépítéséhez egyazon parcellán”,Simion Mândrescu utca,szám nélkül. Haszonélvező: Delian Marius-Silviu és Delian Lavinia-Nicoleta Deschide