Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Calendarul evenimentelor

<<  Ianuarie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

 

 

     Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.70 din 31 august 2011privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece şi a H.G. nr. 920 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece,

     Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. Ajutoarele pentru energie termică se acordă prin compensarea procentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar de consumatorul vulnerabil, în limita consumului mediu lunar prevăzut în anexa nr. 1 al O.U.G. nr.70/2011 .

      În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea se acordă din bugetul de stat, după cum urmează:

   a) în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 155 lei;

   b) în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 155,1 lei şi 210 lei;

   c) în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 210,1 lei şi 260 lei;

   d) în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 260,1 lei şi 310 lei;

   e) în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 310,1 lei şi 355 lei;

   f) în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 355,1 lei şi 425 lei;

   g) în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 425,1 lei şi 480 lei.

   h) în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 480,1 lei şi 540 lei.

   i) în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 540,1 lei şi 615 lei.

   j) în proporţie de 5%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 615,1 lei şi 786 lei.

   Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786,1 lei şi 1.082 lei compensarea procentuală este de 10%.

   Pentru persoanele singure cu venituri până la 615 lei, compensarea procentuală este mai mare cu 10% faţă de proporţiile stabilite pentru familie.

   Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, compensarea procentuală se acordă în proporţie de 100%.

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

   a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă o sumă de 262 lei;

   b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă o sumă de 162 lei;

   c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă o sumă de 137 lei;

   d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă o sumă de 112 lei;

   e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 87 lei;

   f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 62 lei;

   g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;

   h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 31 lei;

   i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 19 lei.

     Ajutorul pentru gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează:

   a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;

   b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;

   c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;

   d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;

   e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă o sumă de 34 lei;

   f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă o sumă de 30 lei;

   g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;

   h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;

   i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei.

   Pentru familiile şi persoanele singure, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 58 lei.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale, cu excepţia ajutorului social prevăzut de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi completările ulterioare.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista de mai jos, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

   BUNURI IMOBILE:

   - Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

   BUNURI MOBILE:

   1. Mijloace de transport: autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze. Se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei "Delta Dunării".

   2. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;

   3. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;

   4. Utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

   5. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

 

TERENURI:

Terenuri

Familii cu

1 - 3 persoane

Familii cu

peste 3 persoane

1. Terenuri de   împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc   1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în   zona rurală        

  

2. Terenuri în   zona colinară şi de şes          

                          

-            arabil   şi fâneaţă        

        

2,00 ha  

3,00 ha    

-            forestier

                            

2,00 ha  

3,00 ha    

-   vii, livezi, grădini de   legume şi flori

1,00 ha  

1,50 ha    

3. Terenuri în   zona montană                                                  

-            forestier              

              

2,00 ha  

3,00 ha    

-            vii,   livezi

                          

1,50 ha  

2,00 ha    

-            păşuni   şi fâneţe  

                        

4,00 ha  

5,00 ha    

   CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:

   1. peste 3 bovine;

   2. peste 5 porcine;

   3. peste 20 de ovine/caprine;

   4. peste 15 familii de albine.

 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauze de întreţinere, titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, cererea şi declaraţia pe proprie răspundere trebuie să fie însoţite de documente doveditoare privind componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii acesteia, după cum urmează:

-          Copie de pe actul de identitate al tuturor membrilor de familie (după caz: buletin de identitate, carte de identitate, certificat de naştere, livret de familie).

-          Adeverinţă privind venitul net lunar, pentru toţi membrii de familie care realizează venituri, aferentă lunii anterioare depunerii cererii (cupon de pensie, salariu şi alte drepturi salariale, indemnizaţii, stimulente, alocaţii, decizia de impunere pe venituri pe ultimul trimestru de la Direcţia Generală a Finanaţelor Publice, alte acte doveditoare pentru sursele de venituri, după caz). Acele familii/persoane singure care vor solicita ajutor de încălzire pe parcursul sezonului de încălzire, vor depune adeverinţă privind venitul net lunar, pentru toţi membrii de familie care realizează venituri, aferentă lunii anterioare depunerii cererii. Nu se primesc cereri cu venit zero.

-          Copie de pe contractul de închiriere al locuinţei, dacă e cazul.  

-          În cazul familiilor în care unul dintre membri (soţ, soţie, copil major) nu realizează venituri, declaraţie pe proprie răspundere, semnată de către toţi membri de familie majori.

-          Pentru persoanele care locuiesc fără forme legale, adeverinţă de la asociaţia de proprietari/chiriaşi, din care reiese că sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei (pentru încălzire în sistem centralizat).

-          Copie de pe ultima factură de gaz (pentru încălzire cu gaze naturale).  

-          În cazul familiilor/persoanelor singure care locuiesc la bloc şi au centrală proprie, adeverinţă de la asociaţia de proprietari privind debranşarea de la sistemul de încălzire centralizat.

-          Extras de cont bancar

-          Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei municipiului Tg.-Mureş privind terenurile sau animalele aflate în proprietate

-          Adeverinţă de la Serviciul Taxe şi Impozite al Primăriei municipiului Tg.-Mureş privind clădirile şi mijloacele de transport aflate în proprietate.

Studenţii care, locuiesc singuri, se mai află în întreţinerea părinţilor (nu realizează venituri proprii) şi solicită ajutor de încălzire, vor prezenta documentele de mai sus de la localitatea de domiciliu, împreună cu contractul de închiriere şi adeverinţă de la primăria de domiciliu din care să rezulte că familia lor nu a solicitat ajutor de încălzire.

Formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se ridică şi se depun completate, împreună cu documentele doveditoare, la biroul Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş din Piaţa Trandafirilor nr.42 (Teatrul de vară), începând cu data de 8 octombrie 2012 până la data de 31 octombrie 2012, de luni până vineri între orele 8:00 – 15:00.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1222
Ieri:1527
Săptămânal:7472
Lunar:21770
Toate3744329