Calendarul evenimentelor

<<  Septembrie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     
  3  4  5  6  7  8  9
10111213
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

Direcţia: DIRECTIA JURIDICA, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALĂ        

Serviciu: SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

 

ŞEF SERVICIU: jr. Stavilă Natalia

cam. 49

 

Tel: 0724247533

Tel.fix - 0265/268330 int.109

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Specificul activităţii Serviciului(Profil):

 1.  - Desfăşurarea de activităţi specifice în domeniul autorităţii tutelare, reglementate de Codul civil, Codul de procedură civilă şi alte legislaţii, concretizate în următoarele obiective:
 2. Întocmirea acţiunii de instituire tutelă, pe seama minorilor rămaşi fără ocrotire părintească şi reprezentarea acestora la termenele de judecată;
 3. Reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor instituţiei în alte cauze în care se solicită de către instanţele judecătoreşti acte a căror emitere instanţele consideră că este de competenţa instituţiei ca autoritate tutelară;
 4. Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori speciali pe seama minorilor;
 5. Întocmirea de referate şi proiecte de dispoziţii pentru numirea de curatori speciali pe seama bolnavilor psihici care urmează a fi puşi sub interdicţie;
 6. Întocmirea inventarului conform codului civil;
 7. Întocmirea de referat şi proiect de dispoziţie în vederea modificării/anulării dispoziţiei iniţiale emise, ca urmare a schimbării actelor de stare civilă ale tutorelui sau ale interzisului;
 8. Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a unor acte sau demersuri, dacă acestea răspund unor nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic pentru minori cu prezentarea de către tutori a documentelor justificative în acest sens;
 9. Asistare/reprezentare minori la audierea acestuia de către Organul de cercetare penală;
 10. Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a unor acte sau demersuri, dacă acestea răspund unor nevoi sau prezintă un folos neîndoielnic persoanele puse sub interdicţie judecătorească, cu prezentarea de către tutori a documentelor justificative în acest sens;
 11. Verificarea şi aprobarea în termenele prevăzute de Codul civil a dărilor de seamă anuale ale tutorilor;
 12. Întocmire dări de seamă generale în situaţiile prevăzute de Codul civil, conform Acordului de colaborare încheiat cu Judecătoria Tg-Mureş.
 13. Întocmirea de acte privind încuviinţarea efectuării de către tutori a actelor de administrare a bunurilor minorilor sau pentru persoanele puse sub interdicţie judecătorească;
 14. Verificarea îndeplinirii de către tutori asupra modului în care acesta îşi îndeplineşte atribuţiile cu privire la bunurile interzisului;
 15. Asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere, la cererea acestora;
 16. Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea instanţelor judecătoreşti în cauzele de divorţ cu minori, reîncredinţare minori, stabilire pensie de întreţinere;
 17. Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea notarilor publici, în cauzele de divorţ prin acordul soţilor cu minori;
 18. Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea instanţelor judecătoreşti în cauzele privind suspendarea sau amânarea executării pedepsei privative de libertate, aflate pe rol; 
 19. Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş;
 20. Monitorizarea şi analizarea situaţiei minorilor, întocmind rapoarte lunare pe o perioadă de minim trei luni, respectiv şase luni, la solicitarea D.G.A.S.P.C.;
 21. Efectuarea şi întocmirea de anchete sociale la solicitarea părinţilor copilului care nu sunt căsătoriţi, în vederea obţinerii indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului;
 22. Întocmirea de anchete sociale în vederea efectuării expertizei psihiatrice a minorului la solicitarea unităţii sanitare de specialitate care efectuează expertiza;
 23. Întocmirea de anchete sociale din oficiu, la solicitarea persoanelor vârstnice care au încheiat contracte de întreţinere, precum şi la sesizarea de către orice persoană fizică sau juridică interesată, pentru situaţii de neexecutare a obigaţiei de întreţinere;
 24. De asemenea, întocmirea de anchete sociale necesare completării dosarelor în cadrul programului naţional “Bani de liceu”, Bani de rechizite”, Bani pentru calculator”, Burse sociale pentru studenţi”, Burse Sociale, Burse medicale”,etc.
 25. Întocmirea de anchete sociale pentru orientare şcolară, profesor de sprijin în cazul elevilor diagnosticaţi cu dizabilităţi;
 26. De asemenea , se efectuează  şi o serie de alte acte ce rezultă din specificul activităţii serviciului.

 

Acte necesare:

 

Cereri tipizate:

 

CERERI TIP :

 1. Numire curator special pentru bolnavi psihici în vederea punerii sub interdicţie.
 2. Numire curator special pentru minori în cauză succesorală
 3. Numire curator special pe seama minorilor pentru reprezentare în relaţii cu instituţii şi unităţi
 4. Efectuarea de Anchete Sociale pentru înscrierea la Şcoala Specială
 5. Efectuarea de Anchete Sociale necesare la D.G.A.S.P.C. Mureş
 6. Efectuarea de Anchete Sociale în vederea obţinerii sprijinului financiar
 7. Efectuarea de Anchete Sociale în vederea completării dosarului pt obţinerea indemnizaţiei de creşterea copilului/indemnizaţia de inserţie
 8. Efectuarea de Anchete Sociale în vederea asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere.

 

 

Legislaţie:

 1. Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Legii 287/2009 privind noul Cod Civil, cu modificarile şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
 3. Legea  nr. 272/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul nr.95/2006 ptr. aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre D.G.A.S.P.C.şi S.P.A.S./persoane cu atribuţii în domeniul protecţei drepturilor copilului;
 5. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii...
 6. Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
 7. OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizatia lunara ptr.creşterea copilului, aprobată prin H.G.nr.52/2011;
 8. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 9. Legea nr. 215/ 2001 privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
 11. Legea nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea
 12. stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Hotărârea nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului
 14. sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu",
 15. Ordin nr. 6552 din 13 decembrie 2011 pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională şi orientare şcolară a copiilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale

   

NUMIRE DE CURATOR SPECIAL PT. BOLNAV PSIHIC

 

ACTE NECESARE:

- în cauze pentru bolnavi psihici (punere sub interdicţie) 

 1. Cerere
 2. Copie după actul de identitate a bolnavului
 3. Copie după actul medical (Scrisoare medicală, Bilet de externare din spital)
 4. Copie după acţiunea de punere sub interdicţie
 5. Copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap(dacă este cazul)
 6. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 7. Copie act de identitate a persoanei care va acţiona în instanţă pentru punerea sub interdicţie a bolnavului, alta decât cel ce doreşte să fie numit curator special
 8. Termen de rezolvare: 30 zile

Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

A. -pentru vânzarea de imobile, autoturisme proprietatea interzisului judecătoresc

ACTE NECESARE:

 1. Cerere
 2. Copie după actul de identitate pentru interzisul judecătoresc
 3. Copie după certificatul de deces al părintelui sau rudelor după care va moşteni
 4. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 5. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special că îşi exprimă acordul să-l reprezinte pe
 6. interzisul judecătoresc
 7. Acordul tutorelui privind numirea curatorului special pe seama interzisului judecătoresc

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

B. -în cauza succesorală pentru interzisul judecătoresc

 

ACTE NECESARE:

 1. Cerere
 2. Copie după actul de identitate pentru interzisul judecătoresc
 3. Copie după certificatul de deces al părintelui sau rudelor după care va moşteni
 4. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 5. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator că îşi exprimă acordul să-l reprezinte pe
 6. interzisul judecătoresc la notarul public
 7. Acordul tutorelui privind numirea curatorului special pe seama interzisului judecătoresc

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

C. –retragere sume depuse la unitate bancară pe numele bolnavului pus sub interdicţie

 

ACTE NECESARE:

 1. Cererea tutorelui prin care se solicită retragerea unei sume de bani
 2. Copie carte de identitate bolnav psihic
 3. Copie carte de identitate tutore
 4. Copie Dispoziţie numire tutore pentru interzisul judecătoresc
 5. Extras cont bancar
 6. Dacă sumele de bani vor fi utilizate pentru modernizarea sau pentru renovarea unui imobil, proprietatea interzisului judecătoresc, se va depune copie după extras carte funciară, respectiv un deviz cu valoarea estimativă a lucrărilor de renovare;

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

D. – în caz de deces a interzisului judecătoresc

 

ACTE NECESARE:

 1. Cererea tutorelui prin care solicita consiliere în vederea întocmirii dării de seamă generale, asupra modului cum au fost administrate bunurile si veniturile bolnavului (cheltuielile efectuate lunar cu întreţinerea bolnavului), ca urmare a decesului interzisului judecătoresc
 2. Copie carte de identitate tutore
 3. Copie Certificat deces interzis judecătoresc
 4. Ultimul cupon de pensie al bolnavului
 5. Facturi si chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea bolnavului(aliment medicamente, facturi utilităţii,etc.)
 6. Proces-verbal de consiliere(autoritatea tutelară)

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

NUMIRE DE CURATOR SPECIAL PENTRU MINORI

 

ACTE NECESARE:

A. – în cauza succesorală

 1. Adresa notarului public prin care se solicită reprezentarea/asistarea minorului la dezbaterea succesiunii şi numirea unui curator special
 2. Copie după certificatul de naştere sau după actul de identitate pentru minor
 3. Copie după certificatul de deces al părintelui sau rudelor după care va moşteni
 4. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 5. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special că îşi exprimă acordul să-l reprezinte/asiste pe minor la notarul public (când acesta nu este indicat de notar)
 6. Acordul părintelui minorului
 7. Acordul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

B. – cumpărare imobil pentru minor

 1. Adresa notarului public prin care se solicită cumpărarea unui imobil pentru minor
 2. Copie după certificatul de naştere sau după actul de identitate pentru minor
 3. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 4. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special prin care îşi exprimă acordul să-l reprezinte/asiste pe minor la notarul public(când acesta nu este indicat de notar)
 5. Acordul părinţiilor minorului
 6. Copie Extras de Carte funciară pentru imobilul care se cumpără (să fie de dată recentă)
 7. Acordul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

C. - Acte necesare pentru acceptare donaţie minor

 1. Adresa notarului public prin care se solicită numirea unui curator special pentru acceptarea unei donaţii pentru minor
 2. Copie după certificatul de naştere sau după actul de identitate pentru minor 14 ani
 3. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 4. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special prin care îşi exprimă acordul să-l reprezinte/asiste pe minor la notarul public(când acesta nu este indicat de notar)
 5. Acordul părinţiilor minorului
 6. Copie Extras de Carte funciară pentru imobilul care donează (să fie de dată recentă)
 7. Acordul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
 8. Declaraţia persoanei care donează imobilul

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

D. – Acte necesare pentru vânzarea de imobile

 

ACTE NECESARE:

 1. Adresa notarului public prin care se solicită numirea unui curator special pentru vânzarea imobilului proprietatea minorului
 2. Copie după certificatul de naştere sau actul de identitate pentru minor de peste 14 ani
 3. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 4. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special că îşi exprimă acordul să-l reprezinte pe minor la notarul public (atunci când acesta nu este indicat în adresă)
 5. Acordul părinţilor privind numirea curatorului special pe seama minorului
 6. Acordul minorului privind asistarea de către curator în vederea vânzării imobilului sau a unei cote
 7. Copie extras de carte funciară pentru imobilul care se cumpără pe numele minorului*

*Daca imobilul vandut reprezinta singura locuinta a minorului, vânzarea se va putea face doar  concomitent cu cumpărarea unui alt imobil sau a unei cote corespunzatoare pe numele minorului.

 

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

E. – Acte necesare pentru vânzare autoturism proprietatea minorului

 

ACTE NECESARE:

 1. Cerere prin care se solicită vânzarea unui bun mobil (autoturism) co/ proprietar minor
 2. Copie după certificatul de naştere sau actul de identitate pentru pentru minorul de peste 14 ani
 3. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 4. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special că îşi exprimă acordul să-l reprezinte pe minor                
 5. la notarul public
 6. Acordul părinţilor privind numirea curatorului special pe seama minorului
 7. Acordul minorului (de la 14 ani) privind asistarea de către curator în vederea vânzării bunului mobil*

* Suma rezultată din vânzarea cotei părţi din autoturism, se va depune la o unitate bancară, cu dobândă avantajoasă, cu clauza de ridicare doar cu acordul Autorităţii tutelare.

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

F.- pentru reprezentare minor în relaţii cu instituţii, unităţi, etc.

 1. Cerere
 2. Copie de pe certificatul de naştere sau actul de identitate pentru minor 14 ani
 3. Copie act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
 4. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special prin care îşi exprimă acordul să-l reprezinte/asiste pe minor
 5. Acordul părinţiilor minorului

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

 

ÎNCUVIINŢARE ŞI AUTORIZARE ACTE MINOR

 

 1. Cerere pentru încuviinţare minor
 2. Copie după certificatul de naştere sau după actul de identitate pentru minor
 3. Copie act de identitate părinţi
 4. Copie Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă(dacă părinţii sunt divorţaţi)
 5. Copie Extras de Carte funciară pentru imobilul care se cumpără, donează (să fie de dată recentă)
 6. Acordul minorului care a împlinit 14 ani

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

ÎNTOCMIREA DE ANCHETE SOCIALE

 • A.  Acte necesare în vederea înscrierii minorilor la un Centru şcolar pentru Educaţie incluzivă

(şcolile ajutătoare)

 1. Cerere pentru întocmirea anchetei sociale
 2. Copii după certificatul de naştere sau actul de identitate al minorului
 3. Copii acte de identitate membrii familiei minorului în cauză.
 4. Procesul verbal al comisiei de diagnostic sau act medical de la medicul de specialitate
 5. Caracterizarea învăţătoarei-dirigintelui şi traseul educaţional
 6. Copie Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă părinţii sunt divorţaţi)

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

Nota:Pentru cei ce se înscriu in clasa I-a nu sunt necesare actele de la punctele  5

 • B. Acte necesare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 

 1. adresa de la D.G.A.S.P.C. MUREŞ
 2. copie act de identitate a membrilor familiei
 3. copie act de identitate sau certificat de naştere a minorului pentru care se solicită ancheta socială
 4. Hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului (dacă este cazul)
 5. acte medicale care atestă starea de sănătate a membrilor familiei
 6. adeverinţă de venit a membrilor familiei
 7. copie acte doveditoare a spaţiului de locuit

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

 • C. Acte necesare în vederea obţinerii sprijinului financiar

 

 1. cerere
 2. Copie acte de identitate a solicitantului (părinte în cazul elevului)
 3. Copie acte de identitate elev/student
 4. copie adeverinţă de la unitatea de învăţământ, care atestă calitatea de elev/student
 5. copie după acte doveditoare privind veniturile familiei
 6. act medical pentru elevul sau studentul beneficiar al sprijinului financiar

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 • D. Acte necesare în vederea completării dosarului privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea

şi îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani/stimulent de inserţie

 

 1. Cerere
 2. Copie acte de identitate pentru părinţii minorului
 3. Copie certificat de naştere minor
 4. Adeverinţe de la instituţia, societatea la care sunt angajaţi, pentru părinţii minorului care au domiciliul în altă localitate, dar locuiesc fără forme legale în municipiul Tg-Mureş

  Termen de rezolvare: 30 zile
  Observaţii: Actele se depun la camera 13

  • E. Acte necesare în vederea asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere

   

  1. cerere tip
  2. copie act de identitate pentru persoana vârstnică solicitantă
  3. copie act de identitate întreţinut/întreţinători
  4. act medical de la medicul de specialitate psihiatru pentru persoana vârstnică solicitantă
  5. act medical pentru întreţinători

  Termen de rezolvare: 30 zile
  Observaţii: Actele se depun la camera 13

  • F. ancheta socială în cauzele având ca obiect divorţ cu minori încredinţare minor, reîncredinţare

       minor, stabilire domiciliu şi program de vizitare, stabilire pensie de întreţinere

   

       acte necesare:

  • adresa de solicitare din partea instanţei de judecată

  Termen de rezolvare- cel indicat de instanţă

  Observaţii: Actele se depun la camera 13

  • G. ancheta socială în cauzele având ca obiect divorţ prin acordul soţilor, cu minori

    acte necesare:

  • adresa de solicitare din partea notarului public

  Termen de rezolvare- cel indicat de notarul public

  Observaţii: Actele se depun la camera 13

   

  • H. ancheta socială pentru întreruperea sau amânarea executării pedepsei condamnaţilor

     acte necesare:

  • adresa de solicitare din partea instanţei de judecată

  Termen de rezolvare- cel indicat de instanţă

  Observaţii: Actele se depun la camera 13

                   

    

  Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


  Inapoi

  Data și ora

  Marti, 25 Septembrie 2018
  06:48:01

  Noutăți

  buton parcare
  buton taxe impozite2
  buton prog casatorii online2
  buton prog transc online2
  buton studiu parcari2
  mobilepay.fw
  taxe_online1
  arta3d
  ban_webcam
  banner_harta
  ban siletina

   

  Proiecte. Strategii

  plan mobilitate
  banner sidu.fw
  banner calea verde
  banner paed1.fw
  grupul de actiune
  banner_proiecte1
  Digital Mures
  Oras ECO
  banner_pug
  banner_arh
  banner iaz.fw
  banner iaz.fw
  locuri de munca

  ghișeul.ro

  demo_plata

  SIS II

  sis2 

  S N A 2016 - 2020

  banner anticor.fw 

  e-Romania

  sis2 

  Wikipedia:

  wikipedia

  Rețele sociale

  FacebookTwitterYoutube

  Vizitatori

  Azi:74
  Ieri:1057
  Săptămânal:1131
  Lunar:20494
  Toate2549026