Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 

Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 

 

Şef serviciu:  Laszlo Ottilia Zsofia

Adresa:           Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam.14

Telefon:          0265-268330 interior 118; 190

Email:             agricol@tirgumures.ro

Audiente:        marti si joi 14:00-16:00

Componeţă:    7 functionari publici de execuţie

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

 

-  culegerea şi înscrierea de date în registru agricol, ţinerea la zi a registrelor pe suport de hârtie şi în format electronic

-  verificarea în teren a deţinerii şi folosirii suprafeţelor de teren, existenţa produselor, producţiilor estimate şi cantităţilor destinate comercializării pentru încheierea procesului-verbal de constatare în vederea emiterii Certificatului de producător agricol, în urma cererii(Anexa 1 şi 2).

-  eliberarea Atestatului de producător agricol şi vizarea semestriala a acestuia

-  eliberarea Declaraţiei de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice(Anexa 3)

-  eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor (Anexa 4)

-  încheierea Contractelor de păşunat cu deţinătorii de animale pe păşunea municipiului

-  înregistrarea Contractelor de arendare încheiate între arendatori şi arendaşi pentru bunurile agricole aflate pe raza Mun.Tg.Mureş(Anexa 6)

-  administrarea şi gospodărirea în bune condiţii a păşunii – proprietatea municipiului

-  colaborarea cu organele sanitar-veterinare pentru prevenirea epidemiilor şi combaterea bolilor apărute la animale.

-  participă la întocmirea proceselor-verbale de evaluare a pagubelor produse de animale pe culturile agricole

-  ajută producătorii agricoli să întocmească documentaţia în scopul acordării sprijinului financiar – subvenţii agricole

-  eliberarea adeverinţelor după registru agricol pentru obţinerea ajutorului de încalzire (Anexa 7), şcoală/facultate, evidenţa populaţiei (Anexa 8)

-  întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole ale gospodăriilor populaţiei, efectivelor de animale, producţiilor obţinute, construcţii gospodăresti, maşini agricole, conform formularisticii transmise de Directia judeşeană de statistică

-  furnizarea de informaţii cu caracter specific către persoanele fizice şi juridice conform legii

-  întocmeşte răspunsuri la diferite sesizări, reclamaţii, solicitări ale persoanelor fizice şi juridice în termen legal

-  întocmeşte diferite referate, proiecte de hotărâri, procese-verbale de constatare, de tabele centralizatoare privind stadiul aplicării legilor fondului funciar etc.

participă efectiv la punerea în aplicare a prevederilor Legilor fondului funciar prin:

 • - verificarea dosarelor
 • - verificarea situaţiei juridice a ternurilorsolicitate
 • - punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite
 • - clarificarea problemelor legate de modul de aplicare a legilor fondului funciar
 • - preluarea şi analizarea cererilor depuse în conformitate cu prevederile legii,
 • - pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, cele aferente caselor de locuit şi apartamentelor din  blocurile de locuinţe
  - verifică în mod riguros actele doveditoare anexate la cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în ceea ce priveste pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa lor
  - stabileşte mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii
  - completează în urma verificărilor efectuate anexele la Regulamentul privind procedura de constituire/reconstituire  a dreptului de proprietate
  - primeşte şi transmite către Comisia judeţeană de fond funciar contestaţiile formulate de cei interesaţi
  - înaintează către Comisia judeţeană de fond funciar spre aprobare şi validare situaţii definitive, împreună cu documentaţia necesară
  - punerea în posesie, prin delimitare în teren, a persoanelor îndreptăţite să primească teren
  - completează fişele de punere în posesie după validarea făcută de Comisia judeţeană de fond funciar
  - înmânează Titlurile de proprietate identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul
  - întocmeşte listele cu propunerile pentru atribuirea de terenuri în  proprietate în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată şi le înaintează Prefecturii spre aprobare
  - întocmeşte şi eliberează decizii de atribuire conform Ordinelor Prefectului
  - întocmeşte planuri de situaţie, stabileşte amplasamente şi identifică terenuri
  - efectuează punerea în posesie a beneficiarilor prevederilor Legilor fondului funciar: nr.18/1991 republicată, nr.169/1997, nr.1/2000 cu modificările şi completările aduse de Legea nr.247/2005, precum şi cu modificările şi comp letările ulterioare, potrivit documentaţiei tehnice întocmite în acest sens
  - controlează modul de exploatare a terenului agricol
  - participă la întocmirea planurilor de întreţinere, îmbunătăţire şi folosire raţională a păşunilor municipiului în baza Legii nr.72/2002 – Legea zootehniei
  - stabileşte taxa de păşunat pentru păşunile aparţinătoare Mun.Tg.Mureş
  - reprezentare în instanţă a intereselor Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar a Mun. Tg.Mureş
  - colaborează cu O.C.P.I. Mureş  - Serviciul de carte funciară pentru eliberarea de extrase  C.F. de informare, acte şi schiţe C.F.
  - colaborează cu societăţi comerciale specializate în întabulari, dezmembrări, în vederea elaborării documentaţiilor, conform legii.
 •  
 •  

Legislaţie:

                  Legea nr.18/1991

                  Legea nr.169/1997

                  Legea nr.18/1991, republicată

                  Legea nr.1/2000

                  Legea nr.247/2005

                  Legea nr.98/2009

                  Legea nr.158/2010

                  Legea nr.160/2010

                  H.G. nr.1832/2005

                  H.G. nr.890/2005

                  H.G.nr.1632/2009

                  Legea nr. 165/2013 cu modificarile si completarile ulterioare

                  H.G. nr.401/2013

                  Legea nr.145/2014

                  H.G. nr.218/2015

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:82
Ieri:1755
Săptămânal:1837
Lunar:34756
Toate5105885