Calendarul evenimentelor

<<  Septembrie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     
  3  4  5  6  7  8  9
10111213
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

DIRECŢIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ

 

Serviciul Fond Funciar şi Registru Agricol 

 

Şef serviciu:  Buta Daniel

Adresa:           Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam.14

Telefon:          0265-268330 interior 118; 190

Email:             agricol@tirgumures.ro

Audiente:        marti si joi 14:00-16:00

Componeţă:    7 functionari publici de execuţie

 

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

 

-  culegerea şi înscrierea de date în registru agricol, ţinerea la zi a registrelor pe suport de hârtie şi în format electronic

-  verificarea în teren a deţinerii şi folosirii suprafeţelor de teren, existenţa produselor, producţiilor estimate şi cantităţilor destinate comercializării pentru încheierea procesului-verbal de constatare în vederea emiterii Certificatului de producător agricol, în urma cererii(Anexa 1 şi 2).

-  eliberarea Atestatului de producător agricol şi vizarea semestriala a acestuia

-  eliberarea Declaraţiei de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice(Anexa 3)

-  eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor (Anexa 4)

-  încheierea Contractelor de păşunat cu deţinătorii de animale pe păşunea municipiului

-  înregistrarea Contractelor de arendare încheiate între arendatori şi arendaşi pentru bunurile agricole aflate pe raza Mun.Tg.Mureş(Anexa 6)

-  administrarea şi gospodărirea în bune condiţii a păşunii – proprietatea municipiului

-  colaborarea cu organele sanitar-veterinare pentru prevenirea epidemiilor şi combaterea bolilor apărute la animale.

-  participă la întocmirea proceselor-verbale de evaluare a pagubelor produse de animale pe culturile agricole

-  ajută producătorii agricoli să întocmească documentaţia în scopul acordării sprijinului financiar – subvenţii agricole

-  eliberarea adeverinţelor după registru agricol pentru obţinerea ajutorului de încalzire (Anexa 7), şcoală/facultate, evidenţa populaţiei (Anexa 8)

-  întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole ale gospodăriilor populaţiei, efectivelor de animale, producţiilor obţinute, construcţii gospodăresti, maşini agricole, conform formularisticii transmise de Directia judeşeană de statistică

-  furnizarea de informaţii cu caracter specific către persoanele fizice şi juridice conform legii

-  întocmeşte răspunsuri la diferite sesizări, reclamaţii, solicitări ale persoanelor fizice şi juridice în termen legal

-  întocmeşte diferite referate, proiecte de hotărâri, procese-verbale de constatare, de tabele centralizatoare privind stadiul aplicării legilor fondului funciar etc.

participă efectiv la punerea în aplicare a prevederilor Legilor fondului funciar prin:

 • - verificarea dosarelor
 • - verificarea situaţiei juridice a ternurilorsolicitate
 • - punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite
 • - clarificarea problemelor legate de modul de aplicare a legilor fondului funciar
 • - preluarea şi analizarea cererilor depuse în conformitate cu prevederile legii,
 • - pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, cele aferente caselor de locuit şi apartamentelor din  blocurile de locuinţe
 • - verifică în mod riguros actele doveditoare anexate la cererea de reconstituire a dreptului de proprietate în ceea ce priveste pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa lor
 • - stabileşte mărimea şi amplasamentul suprafeţei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii
 • - completează în urma verificărilor efectuate anexele la Regulamentul privind procedura de constituire/reconstituire  a dreptului de proprietate
 • - primeşte şi transmite către Comisia judeţeană de fond funciar contestaţiile formulate de cei interesaţi
 • - înaintează către Comisia judeţeană de fond funciar spre aprobare şi validare situaţii definitive, împreună cu documentaţia necesară
 • - punerea în posesie, prin delimitare în teren, a persoanelor îndreptăţite să primească teren
 • - completează fişele de punere în posesie după validarea făcută de Comisia judeţeană de fond funciar
 • - înmânează Titlurile de proprietate identifică terenurile atribuite ilegal şi sesizează primarul
 • - întocmeşte listele cu propunerile pentru atribuirea de terenuri în  proprietate în baza art.36 din Legea nr.18/1991, republicată şi le înaintează Prefecturii spre aprobare
 • - întocmeşte şi eliberează decizii de atribuire conform Ordinelor Prefectului
 • - întocmeşte planuri de situaţie, stabileşte amplasamente şi identifică terenuri
 • - efectuează punerea în posesie a beneficiarilor prevederilor Legilor fondului funciar: nr.18/1991 republicată, nr.169/1997, nr.1/2000 cu modificările şi completările aduse de Legea nr.247/2005, precum şi cu modificările şi comp letările ulterioare, potrivit documentaţiei tehnice întocmite în acest sens
 • - controlează modul de exploatare a terenului agricol
 • - participă la întocmirea planurilor de întreţinere, îmbunătăţire şi folosire raţională a păşunilor municipiului în baza Legii nr.72/2002 – Legea zootehniei
 • - stabileşte taxa de păşunat pentru păşunile aparţinătoare Mun.Tg.Mureş
 • - reprezentare în instanţă a intereselor Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar a Mun. Tg.Mureş
 • - colaborează cu O.C.P.I. Mureş  - Serviciul de carte funciară pentru eliberarea de extrase  C.F. de informare, acte şi schiţe C.F.
 • - colaborează cu societăţi comerciale specializate în întabulari, dezmembrări, în vederea elaborării documentaţiilor, conform legii.
 •  
 •  

Legislaţie:

                  Legea nr.18/1991

                  Legea nr.169/1997

                  Legea nr.18/1991, republicată

                  Legea nr.1/2000

                  Legea nr.247/2005

                  Legea nr.98/2009

                  Legea nr.158/2010

                  Legea nr.160/2010

                  H.G. nr.1832/2005

                  H.G. nr.890/2005

                  H.G.nr.1632/2009

                  Legea nr. 165/2013 cu modificarile si completarile ulterioare

                  H.G. nr.401/2013

                  Legea nr.145/2014

                  H.G. nr.218/2015

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Data și ora

Marti, 25 Septembrie 2018
03:55:44

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:43
Ieri:1057
Săptămânal:1100
Lunar:20463
Toate2548995