Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Examene de promovare

Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere

Mărime text:

 

 

Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice
- vechime în specialitate minim 5 ani

Condiţii generale de participare la concurs:

a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
b. să cunoscă limba română, scris şi vorbit
c. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi
d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu Mureş conform calendarului următor:

4 aprilie 2017 – ora 12 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
12 aprilie 2017 – ora 10 – proba scrisă

Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

a. cerere de înscriere la concurs
b. copia actului de identitate
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 
d. copia carnetului de muncă, conformã cu originalul, sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale
f. adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
g. curriculum vitae

Bibliografia este afişată pe site-ul instituţiei, www.tirgumures.ro. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector de specialitate la Serviciul public Administrația domeniului public

1. Constituţia României publicată în MO nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în MO nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în MO nr. 1105/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată în MO nr.933/2004, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii, publicată în MO nr. 765/2016;
7. Ordonanţa nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în MO nr. 221/1997;
8. Ordinul nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicat în MO nr.138 bis/1998;
9. Ordinul nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, publicat în MO nr.138 bis/1998;
10. Ordinul nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale, publicat în MO nr.138 bis/1998;
11. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în MO nr.193/1994;
12. HCL nr. 2/2014 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizaţiei de spargere şi refacere a infrastructurii domeniului public.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (S42BW-201102720312.pdf)4. Rezultat concurs[ ]17 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-201102720311.pdf)3. Rezultat interviu[ ]28 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-201102720310.pdf)1. Dosare admise[ ]26 Kb
Download-ează acest fișier (2. Rezultat proba scrisa ADP (2).pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]23 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

buton MOL

buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:573
Ieri:1257
Săptămânal:5562
Lunar:5562
Toate3125468