Calendarul evenimentelor

<<  Septembrie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     
  3  4  5  6  7  8  9
10111213
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

 

- 1 inspector de specialitate – la Biroul administrativ și desfacere
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice

- 1 muncitor –  șofer - la Echipa 1 Parcuri
Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- permis de conducere cat.B, C, E

- 2 muncitor – floricultor – la Secția dendrofloricolă
Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol sau studii generale cu curs de calificare în meseria de floricultor (lucrător în cultura plantelor)

- 1 muncitor – electrician – la Serviciul de administrare fond forestier și spații verzi
Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul electric (electrotehnic)

- 1 muncitor –  șofer - la Compartimentul de gospodărire a spațiilor verzi din cartiere
Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- permis de conducere cat.B, C, E

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
-curriculum vitae.

 Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exerciţiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu-Mureş/sediul Serviciului public Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, str. Prutului, nr.24, și va consta din:

- Proba scrisă/proba practică
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 29 august 2017 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
-         31 august 2017 – ora – 12 -  selecția dosarelor
-         01 septembrie 2017 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
-         01 septembrie 2017 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
-         01 septembrie 2017 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 05 septembrie 2017 – ora 10 - proba scrisă
-         06 septembrie 2017 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
-         07 septembrie 2017 – ora 10 - contestații privind proba scrisă
-         08 septembrie 2017 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
-         08 septembrie 2017 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 05 septembrie 2017 – ora 12 - proba practică
-         06 septembrie 2017 -  ora 12 - rezultatul probei practice
-         07 septembrie 2017 – ora 12 - contestații privind proba practică
-         08 septembrie 2017 – ora 12 – soluționarea contestațiilor
-         08 septembrie 2017 -  ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 11 septembrie 2017 – ora 10 – interviu
-         12 septembrie 2017 – ora 10 - rezultatul interviului
-         13 septembrie 2017 – ora 10 - contestații privind interviul
-         14 septembrie 2017 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
-         14 septembrie 2017 7 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 14 septembrie 2017 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate la Serviciul public Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi

1. Constituţia României, republicată în M.O. nr. 763/2003;

2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007;

3. Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. 663/2001;

5. Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în M.O. nr.646/2006;

6. HCL nr.197/2007 – modificată şi completată – privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din Municipiul Tg-Mureş;

7. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, publicată în M.O.nr.390/2016;

8. Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane, republicată în M.O. nr.764/2009.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Data și ora

Luni, 24 Septembrie 2018
07:29:22

Evenimente

Simfonii de Toamna
4-9 octombrie 2018

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:69
Ieri:668
Săptămânal:69
Lunar:19432
Toate2547964