MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante la Serviciul public Administraţia domeniului public

Calendarul evenimentelor

<<  August 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante la Serviciul public Administraţia domeniului public

- 2 inspector de specialitate – la Serviciul administrarea domeniului public și privat

Condiții specifice:
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor inginerești sau în domeniul științelor economice

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:
· are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
· cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
· are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
· are capacitate deplină de exerciţiu;
· are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
· îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
· nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu Mureş și va consta din:
- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 30 octombrie 2017 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 1 noiembrie 2017 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 2 noiembrie 2017 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 3 noiembrie 2017 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 3 noiembrie 2017 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 6 noiembrie 2017 – ora 10 - proba scrisă
- 7 noiembrie 2017 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 8 noiembrie 2017 – ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 9 noiembrie 2017 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 9 noiembrie 2017 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 10 noiembrie 2017 – ora 10 – interviu
- 13 noiembrie 2017 – ora 10 - rezultatul interviului
- 14 noiembrie 2017 – ora 10 - contestații privind interviul
- 15 noiembrie  2017 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 15 noiembrie 2017  - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 15 noiembrie 2017 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr. Dorin Florea

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate la Serviciul administrarea domeniului public şi privat din cadrul Serviciului public Administraţia domeniului public

1. Constituţia României publicată în M.O. nr. 767/2003;

2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în M.O. nr. 123/2007;

3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în M.O. nr. 1105/2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. 663/2001), cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în M.O.nr.405/2013.

6. OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în M.O. nr.569/2006;

7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în M.O. nr.448/1998;

8. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată în M.O. nr.345/2011;

9. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată în M.O. nr.933/2004;

10. HCL nr.28/2017 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public Administrația domeniului public pentru anul 2016 precum și instituirea unor contravenții și sancțiuni aplicabile acestora;

11. HCL nr.1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Tîrgu Mureș;

12. HCL nr.304/2015 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului public Administrația domeniului public;

13. HCL nr. 264/2009 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor ce aparțin proprietății publice și private a Municipiului Tîrgu Mureș.

Primar
dr. Dorin Florea

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (S42BW-202040600110.pdf)1. Dosare admise[ ]31 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202041221020.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]30 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202041900480.pdf)3. Rezultat interviu[ ]36 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202042019520.pdf)4. Rezultat concurs[ ]31 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Data și ora

Miercuri, 15 August 2018
23:22:06

Informări

ghene

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:610
Ieri:900
Săptămânal:2509
Lunar:11507
Toate2516374