Calendarul evenimentelor

<<  Octombrie 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

 

Condiții  specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu Mureş și va consta din:
- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 04 decembrie 2017 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 06 decembrie 2017 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 07 decembrie 2017 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 08 decembrie 2017 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 08 decembrie 2017 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 12 decembrie 2017 – ora 10 - proba scrisă
- 13 decembrie 2017 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 14 decembrie 2017 – ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 15 decembrie 2017 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 15 decembrie 2017 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 18 decembrie 2017 – ora 10 – interviu
- 19  decembrie 2017 – ora 10 - rezultatul interviului
- 20 decembrie 2017 – ora 10 - contestații privind interviul
- 21 decembrie 2017 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 21 decembrie 2017  - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 21 decembrie 2017 – ora 10 – rezultatul final
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin FloreaBIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului vacant de referent la Serviciul logistică din cadrul Direcției comunicare, proiecte cu finanțare internațională și resurse umane

1.Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 477/ 2004 – privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, publicată în M.O nr.1105/2004;
4.Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;
6.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;
7.Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;
8.Legea nr. 82/1991, Legea contabilităţii, cu modificările ulterioare;
9.Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;
10.Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă,  cu modificările ulterioare;
11.Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare;
12.Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (Rezultat_concurs_referent_logistica.pdf)4. Rezultat concurs[ ]23 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202051200021.pdf)1. Dosare admise[ ]24 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202051818441.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]22 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202052419070.pdf)3. Rezultat interviu[ ]25 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Data și ora

Marti, 16 Octombrie 2018
21:15:51

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:945
Ieri:1257
Săptămânal:2202
Lunar:15845
Toate2569889