MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ anunţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv la Direcţia poliţia locală.

Calendarul evenimentelor

<<  August 2018  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

Mărime text:

 

 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 27 martie 2018,  ora 1000- proba scrisă.    

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afișează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int. 110, vita.ibolya@tirgumures.ro , persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv la Direcţia poliţia locală

Denumirea postului  
- 1 funcţie publică de conducere de director executiv - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor juridice
- masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
- să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului
- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 57 alin. (6) din Legea nr.188/1999
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcíonarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuţiile postului:

- organizează, planifică şi conduce întreaga activitate a poliţiei locale;
- întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;
- asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale;
- răspunde de pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;
- aprobă planurile de pază întocmite pentru obiectivele din competenţă;
- studiază şi propune unităţilor beneficiare de pază introducerea amenajărilor tehnice şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei;
- analizează trimestrial activitatea poliţiei locale şi indicatorii de performanţă stabiliţi de comisia locală de ordine publică;
- asigură informarea operativă a Primarului, viceprimarului de resort I, a consiliului local , a structurii teritoriale corespunzătoare a Poliţiei Române, precum şi a Jandarmeriei Române despre evenimentele deosebite ce au avut loc în cadrul activităţii poliţiei locale;
- reprezintă,  cu respectarea procedurilor legale, poliţia locală în relaţiile cu alte instituţii ale statului, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;
- asigură ordinea interioară şi disciplina în rândul personalului din subordine, având dreptul să propună acordarea de recompense şi aplicarea de sancţiuni în condiţiile legii;
- propune Primarului  adoptarea de măsuri pentru eficientizarea activităţii;
- asigură măsuri pentru rezolvarea operativă a cererilor, a sesizărilor şi a reclamaţiilor cetăţenilor, în conformitate cu prevederile legale;
- organizează şi participă la audienţele cu cetăţenii;
- întocmeşte sau aprobă rapoartele de evaluare a  personalului, potrivit competenţei;
- coordonează activitatea de evidenţă, aprovizionare, de repartizare, de întreţinere şi de păstrare, în condiţii de siguranţă, a armamentului şi a muniţiei din dotare;
- urmăreşte modul de echipare a personalului cu uniforme şi însemnele distinctive de ierarhizare, repartizarea şi utilizarea corespunzătoare a acestora;
- întreprinde măsuri de aprovizionare şi menţinere în stare de funcţionare a aparaturii de pază şi alarmare, radiocomunicaţii şi a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază şi ordine;
- menţine legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfăşoară activitatea de pază,semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi propune măsurile necesare pentru creşterea eficienţei pazei;
- analizează contribuţia funcţionarilor publici din poliţia locală la menţinerea ordinii şi liniştii publice, la constatarea contravenţiilor în domeniile prevăzute de lege şi ia măsuri de organizare şi îmbunătăţire a acesteia;
- organizează şi execută controale tematice şi inopinate asupra modului în care sunt îndeplinite atribuţiile de serviciu de către funcţionarii publici din poliţia locală;
- organizează sistemul de alarmare a personalului în cazuri deosebite;
- organizează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
- îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin legi, alte acte normative, H.C.L. şi dispoziţii ale Primarului.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
la concursul de promovare organizat
pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv la Direcţia poliţia locală

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 60/1991, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
8. Legea 38/2003, cu modificările ulterioare privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea 352/2006, pentru modificarea O.G.nr.2, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea 295/2004, privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea 17/1996, privind regimul armelor şi muniţiilor(cap.III-uzul de armă), cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea Poliţiei Locale, 155/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
15. H.C.L. 20/2008, privind stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Tîrgu-Mureş;
16. H.C.L. 197/2007 modificat, privind măsurile de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi;
17. H.C.L. 131/2007, privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului, a autovehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor;
18. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (S42BW-202082400320.pdf)1. Dosare admise[ ]21 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202083122420.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]20 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202083122421.pdf)3. Rezultat interviu[ ]17 Kb
Download-ează acest fișier (S42BW-202083122422.pdf)4. Rezultat concurs[ ]15 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Data și ora

Vineri, 17 August 2018
21:37:21

Informări

ghene

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite2
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton studiu parcari2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

ghișeul.ro

demo_plata

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:573
Ieri:718
Săptămânal:3810
Lunar:12808
Toate2517675