UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Septembrie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 24 iulie  2018 ora 1000  –  proba scrisă. 
Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.
Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  unor funcţii public de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul asistenţă persoane cu handicap  din cadrul Serviciului public de asistenţă socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
6. Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011  , cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 272/2004    *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare
8. Legea  nr.448/2006, *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
9. Legea nr. 17/2000    *** Republicată privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare
10. Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social
11. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor/fundațiilor  române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale, și Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector  clasa I grad profesional superior la Compartimentul asistenţă persoane cu handicap  din cadrul Serviciului public de asistenţă socială

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenței sociale  minim 9 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

ATRIBUȚIILE FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE INSPECTOR SUPERIOR

• Asigură crearea bazei de date din domeniul Legii 448/2006 şi  redactarea pe calculator, respectiv multiplicarea şi expedierea documentelor emise de serviciu.
• Asigură evidenţa şi distribuirea corespondenţei intrate-ieşite, respectiv arhivarea – curentă şi de păstrare – a documentelor serviciului, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
• Ţine evidenţa - în baza datelor de la D.G.A.S.P.C.Mureş – a persoanelor cu handicap  şi a asistenţilor personali îndreptăţiţi la transportul urban gratuit,
• Ţine evidenţa – în baza dosarelor de personal aflate la Serviciul salarizare şi resurse umane şi a datelor de la D.G.A.S.P.C.Mureş – asistenţilor personali, actualizat la zi, urmărind atât aplicarea corespunzătoare a reglementărilor privind drepturile salariale (inclusiv termenul de depunere a statului de  plată la Serviciul contabilitate), ale altor drepturi accesorii, cât şi respectarea clauzelor contractuale, propunând măsuri ori de câte ori se impune.
• Întocmeşte referatul, statul de plată, borderoul, centralizatorul, mandatele poştale, în vederea acordării indemnizaţiei de însoţitor pentru persoanele cu handicap grav  îndreptăţite.
• Urmăreşte asigurarea de către Serviciul  buget-contabilitate a resurselor financiare necesare pentru plata indemnizaţiilor de însoţitor şi salariul asistenţilor personali şi acoperirea cheltuielilor cu transportul urban gratuit al persoanelor cu handicap accentuat şi grav. 
• Colectează şi furnizează datele necesare fundamentării necesarului de credite bugetare pentru cheltuieli de personal în vederea plăţii salariilor (şi accesoriilor) asistenţilor personali  ai persoanelor cu handicap, respectiv întocmirii  unor informări, rapoarte sau alte materiale.
• Urmăreşte, împreună cu Serviciul salarizare şi resurse umane valabilitatea  ajungerea la termen a prescripţiilor Comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, legate de dreptul la asistent personal  şi gratuitatea de transport urban, propunând  efectuarea, la nevoie în reluare a anchetelor sociale.
• Organizează şi se implică în desfăşurarea cursului de instruire anual, pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap.
• Monitorizează şi analizează rapoartele semestriale ale asistenţilor personali, făcând un raport de propuneri care este înaintat şefului ierarhic.
• Efectuează verificări  periodice  la domiciliul persoanelor cu handicap care beneficiază de  asistenţi personali pentru constatarea modului în care sunt  respectate condiţiile prevăzute în contractul de muncă  individual  respectiv atribuţiile  asistenţilor personali în care scop încheie proces-verbal de constatare  cuprinzând şi propuneri în caz de nereguli, pentru luarea de măsuri în cadrul legal.
• Efectuează anchete sociale pe baza specificului nevoilor fiecăruia, şi efectuează comunicările către solicitanţi în termen legal. Ancheta redactată, va cuprinde evaluarea socială, medicală şi economică a solicitantului; se vor arăta propuneri în vederea efectuării angajării/acordării îndemnizaţiilor/drepturilor persoanelor cu handicap, internări în cămin – spital, sau alte propuneri pertinente în baza legilor în vigoare. Ancheta va fi semnată de ambele persoane şi va fi aprobată de către şeful ierarhic.
• Colaborează cu ONG şi culte religioase, conform convenţiilor de colaborare încheiate cu acestea.
• Acordă servicii de consiliere persoanelor care se adresează Serviciului.
• Întocmeşte un raport de activitate săptămânal, cu repartiţia activităţilor pe zile, pe care îl va prezenta şefului ierarhic la sfârşitul fiecărei săptămâni. Propune şefului ierarhic măsuri de îmbunătăţire a activităţii.
• Elaborarea,  revizuirea și respectarea procedurilor operaționale pentru activităţile specifice serviciului
• Elaborarea, revizuirea și respectarea măsurilor stabilite pentru atenuarea riscurilor aferente activităţilor serviciului.
• Îndeplineşte orice alte îndatoriri reieşite din Legi, Hotărâri de Guvern sau alte acte normative din Hotărârile Consiliului Local municipal şi de Dispoziţiile de primar sau primite de la şeful ierarhic.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

buton MOL

buton BEC
lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:39
Ieri:924
Săptămânal:39
Lunar:20794
Toate3239094