Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Calendarul evenimentelor

<<  August 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

 

- 1 muncitor – la Biroul administrativ și desfacere

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul prelucrării lemnului
- permis de conducere cat. B, C și E
- vechime minim 5 ani

- 1 muncitor –  la Biroul administrativ și desfacere

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale – calificare în meseria lăcătuș mecanic mașini și utilaje
- permis de conducere cat. B, C și E
- vechime minim 5 ani

- 1 muncitor –  la Serviciul dendro-floricol

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale
- permis de conducere cat. B, C și E
- vechime minim 3 ani

- 1 muncitor –  la Formația II parcuri

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale – calificare în meseria de operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri
- vechime minim 3 ani

- 2 muncitor –  la Formația de gospodărire a spațiilor verzi din cartiere

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat/ studii generale – calificare în meseria de operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri
- vechime minim 3 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae. Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

· are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
· cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
· are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
· are capacitate deplină de exerciţiu;
· are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
· îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
· nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Serviciului public Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, str. Prutului, nr.24, și va consta din:

- Proba practică
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

-         16 iulie 2018 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
-         18 iulie 2018 – ora – 12 -  selecția dosarelor
-         19 iulie 2018 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
-         20 iulie 2018 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
-         20 iulie 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

-         23 iulie 2018 – ora 10 - proba practică
-         24 iulie 2018 -  ora 10 - rezultatul probei practice
-         25 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind proba practică
-         26 iulie 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
-         26 iulie 2018 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

-         27 iulie 2018 – ora 10 – interviu
-         30 iulie 2018 – ora 10 - rezultatul interviului
-         31 iulie 2018 – ora 10 - contestații privind interviul
-         01 august 2018 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
-         02 august 2018 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
-         02 august 2018 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL
buton masuri covid19

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:283
Ieri:1506
Săptămânal:4958
Lunar:5796
Toate3688077