Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Ianuarie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
IMPOZITE, TAXE ȘI AMENZI

TABLOUL NIVELULUI TAXELOR ȘI IMPOZITELOR APROBATE DE CONSILIUL LOCAL PT. ANUL 2022
LEGISLAȚIE FISCALĂ
ZONAREA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ - RANGUL II
LISTĂ EVALUATORI PROPRIETĂȚI IMOBILIARE - SPECIALIZAREA EPI
GHIȘEU ONLINE IMPOZITE și TAXE
PLĂTEȘTE TAXELE ȘI IMPOZITELE ONLINE PRIN GHISEUL.RO (PF) SI GLOBALPAY(PJ)
LISTĂ LOCAȚII STAȚII DE PLATĂ SELFPAY
MOBILEPAY - PLATA ONLINE (CU TELEFONUL MOBIL) TAXE, IMPOZITE, AMENZI
ACTE NECESARE ȘI FORMULARE
CONTURI IBAN PERSOANE FIZICE
CONTURI IBAN PERSOANE JURIDICE
PROGRAM DE FUNCȚIONARE
ADRESE DE E-MAIL


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Documente necesare:
- cerere tip
- consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- copie după certificatul de naștere a tuturor copiilor
- copie după actul de identitate al mamei și al tatălui
- copie după certificatul de căsătorie a părinților
- copie după contractul de locuință
- adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate de la medicul de familie
- adeverințe de venit (cupon alocația de stat pentru copii/cupon supliment de alocație/cupon ajutor social/cupon indemnizație persoană cu handicap/adeverință de la locul de muncă)

Serviciul de Protecție Socială


1. ALOCAȚIA PRIVIND SUSȚINEREA FAMILIEI în baza Legii nr.277/2010
Acte necesare:

- Cerere/declaraţie tipizată;
- B.I/C.I./C.I.P. al titularului şi al membrilor de familie (original şi 2 copii xerox);
- Certificatele de naştere ale copiilor( original şi 2copii xerox); 
- Certificatul de căsătorie( original şi 2 copii xerox);
- Adeverinţe eliberate de şcoală privind frecventarea cursurilor, din luna curentă, în care se va menţiona dacă beneficiază de bursă şi evidenţa absenţelor;
- Adeverinţe din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, de către persoanele încadrate în muncă+ nr. şi valoarea tichetelor de masă dacă este cazul,
- Certificat de atestare fiscală pentru persoanele peste 18 ani, o dată pe an- Primăria mun. Tg. Mureş;
- Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei mun. Tg. Mureş;
- cupon alocație,
- Dosar plic;

- alte acte, după caz:
- Certificatul de deces, (original şi  2 copii xerox);
- Hotărârea judecătorească privind divorţul soţilor(original şi 2 copii  xerox);
- Cupoanele de pensie, din luna anterioară depunerii cererii;
- Adeverinţă de venituri eliberată de organele financiare privind prestarea unor activităţi autorizate sau venituri din surse proprii;
- alte acte doveditoare;


2. AJUTOR DE INMORMINTARE pentru beneficiarii de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere scrisa pentru acordarea ajutorului
- Certificatul de deces al beneficiarului de ajutor social (copie)
- Factura din care sa rezulte cheltuielile efectuate pentru înmormântare (în original)
- Copie de pe actul de identitate al solicitantului
Solicitant: reprezentant legal al decedatului sau membru cu drept de exercițiu din familia decedatului


3. AJUTOR DE URGENTA in baza Legii nr.416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere scrisă pentru acordarea ajutorului
- Act de identitate al solicitantului, precum și a tuturor membrilor familiei (BI/CI/CIP sau certificat de naștere pentru minori sub 14 ani (copie)
- Acte din care rezulta starea de necesitate (copie)
Solicitant: persoana aflata in stare de necesitate sau un membru cu drept de exercițiu din familia aflata in stare de necesitate


4. AJUTOR SOCIAL (venitul minim garantat) in baza Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
Acte necesare:
- Cerere tipizată
- Buletin/carte de identitate - pentru toate persoanele peste 14 ani din familia solicitantă de ajutor social (original si copie)
- Certificat de naștere - pentru copiii cu vârsta până la 14 ani (original si copie)
- Certificat de căsătorie, sentință de divorț, hotărâre de încredințare/plasament/adopție, decizie de instituire tutela/curatela - după caz (original si copie)
- Declarație privind veniturile persoanei singure/familiei
- Adeverință eliberată de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă - pentru persoanele apte de muncă sau după caz scutire medicală pentru cei inapți de muncă
- Adeverință eliberată de Registrul agricol al Municipiului Târgu Mureș pentru persoanele majore
- Certificat de Atestare fiscală eliberat de Serviciul Taxe și Impozite al Municipiului Târgu Mureș privind clădirile și mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru persoanele majore
- Adeverință școlară ( daca este cazul)
- Daca la efectuarea anchetei sociale se constata situații deosebite, pot fi solicitate si alte acte.
Solicitant este persoana singura/familia, prin titularul cererii.


5. ALOCATIA DE STAT in baza Legii nr. 61 din 22 septembrie 1993 *** Republicata privind alocatia de stat pentru copii
Acte necesare:
- Cerere/declarație tipizată - se completează de către ambii părinţi
- Actele de identitate ale părinților (original și copie xerox)
- Certificat de naștere al copilului(original și copie xerox)
- Certificat de căsătorie(original şi copie xerox)
- Dosar  şină
- Extras de cont al reprezentantului legal;
- alte acte, după caz:
Hotărâre de adopţie sau de încredinţare a copilului, potrivit legii(original şi copie)
Sentinţă de divorţ(original şi copie xerox)


6. CANTINA SOCIALA in baza Legii nr.208/1997
Acte necesare:
- Cerere scrisă pentru acordarea cantinei
- Copie de pe actele de identitate ale solicitantului și membrilor familiei (BI/CI/CIP sau certificat de naștere pentru minori sub 14 ani)
- Adeverințe de venit de la toți membri familiei
- După caz, copie de pe certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorț, certificat de încadrare in grad de handicap, certificat medical etc.


7. CONCEDIU SI INDEMNIZATIE LUNARA PENTRU CRESTEREA COPIILOR potrivit prevederilor O.U.G. nr.111/ 2010
Acte necesare:
- Cerere/declaraţie tipizată-se completează de către ambii părinţi
- Adeverinţă tipizată-completată de către angajator
- Decizia de suspendare a contractului de muncă
- Actele de identitate ale părinților (original şi copie xerox)
- Certificatul de naştere al copilului(original şi copie xerox)
- Certificat de căsătorie(original şi copie xerox)
- extras de cont al reprezentantului legal;
- dosar cu şină;
- alte acte, după caz:
- diploma de absolvire/foaia matricolă/adeverinţa eliberată de instituţia învăţământ superior, cursuri de zi (copie);
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului;
- adeverinţă eliberată de medicul de specialitate privind certificarea naşterii înainte de termen,
- ancheta sociala de la Serviciul Autoritate Tutelara, in cazul părintilor care nu sunt casatoriti.

Concediu și indeminzație lunară pentru creșterea copiilor potrivit prevederilor O.U.G. nr.111/2010 – activități independente persoană fizică autorizată
Acte necesare:
- Cerere/declaraţie tipizată – se completează de către ambii părinţi
- Declarație unică de la ANAF privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, din anul anterior datei nașterii copilului, respectiv din anul nașterii copilului
- Adeverință de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu concediile medicale
- Copie după Autorizația de funcționare
- Adeverință de suspendare a autorizației
- Acte de identificare ale părinților (copie și original pentru certificare)
- Certificatul de naștere al copilului (copie și original pentru certificare)
- Certificat de căsătorie (copie și original pentru certificare)
- Extras de cont al titularului
- Dosar cu șină
- Alte acte, după caz:

- certificatele de naștere ale tuturor copiilor născuți după data de 1 ianuarie 2006 (copie și original pentru certificare)
- diplomă de absolvire/foaia matricolă/adeverință eliberată de instituția de învățământ superior, cursuri de zi (copie)
- certificatul de încadrare într-un grad de handicap al copilului
- adeverință eliberată de medicul de specialitate privind certificarea nașterii înainte de termen
- alte acte doveditoare.

Actele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gh. Doja, nr. 9, camera 8, tel.: 0365/430859, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

Stimulent de inserție
- Cerere/declaraţie tipizată-se completează de către ambii părinţi
- Decizia de reluare a activității sau noul contract de muncă(original și copie xerox)
- Actele de identitate ale părinților (original și copie xerox)
- Certificatul de naștere al copilului(original și copie xerox)
- Certificat de căsătorie(original și copie xerox)
- Declaraţia părintelui că nu solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului pentru cel puţin o lună,
- Dosar cu șină;
- Extras de cont al reprezentantului legal
- ancheta sociala de la Serviciul Autoritate Tutelara, in cazul părintilor care nu sunt casatoriti.


8. STIMULENTUL EDUCAŢIONAL
Acte necesare:
- Cerere/declaraţie tipizată;
- B.I/C.I./C.I.P. al titularului şi al membrilor de familie (original şi copie xerox);
- Certificatele de naştere ale copiilor( original şi copie xerox); 
- Certificatul de căsătorie( original şi  copie xerox);
- Adeverinţe eliberate de grădiniță
- Adeverinţe din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, de către persoanele încadrate în muncă+ nr.şi valoarea tichetelor de masă dacă este cazul,
- Certificat de atestare fiscală pentru persoanele peste 18 ani, o dată pe an- Primăria mun. Tg. Mureş;
- Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei mun. Tg. Mureş;
- cupon alocație,
- alte acte, după caz:
- Certificatul de deces, (original și xerox);
- Hotărârea judecătorească privind divorţul soţilor(original şi  copie  xerox);
- Cupoanele de pensie, din luna anterioară depunerii cererii;
- Adeverinţă de venituri eliberată de organele financiare privind prestarea unor activităţi autorizate sau venituri din surse proprii;
- alte acte doveditoare;


9. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR MEDICO-SOCIAL

- Cerere tip de solicitare a acestui drept;
- Cerere pentru completare dosar
- Certificat de naștere al copilului (pentru copiii până în 14 ani);
- Actul de identitate al reprezentantului legal;
- Actul de identitate al celuilalt părinte, dacă acesta este decedat, certificatul de deces; dacă este divorțat, hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă; în cazul familiilor monoparentale nu este necesar;
- Certificat de căsătorie sau de divorț al părinților, în original;
- Actul de identitate al copilului (pentru copii peste 14 ani);
- Adeverință de la școală, care va fi prezentată la începutul fiecărui an școlar și la momentul depunerii cererii;
- Certificatul eliberat de medicul specialist (tip A5) cu specificarea obligatorie a termenului de valabilitate și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, sau certificat de încadrare în grad de handicap;
- Extras de cont pentru plata prin transfer bancar;
- Decizie tutore și act de identitate – unde este cazul;
- Hotărâre plasament și act de identitate asistent maternal, în original – unde este cazul;
- Declarație pe propria răspundere în cazul elevilor aflați în întreținerea unui singur părinte.

10. „Acordarea sprijinului financiar pentru nou-născuți din Târgu Mureș, sub formă de tichete pe suport electronic în valoare totală de 1.000 lei/nou-născut conform HCL nr. 228 din 30 iunie 2022"

Acte necesare:

- Cerere tipizată;
- Declarație de consimțământ
- Actele de identitate ale părinților (original și copie) sau al părintelui în cazul familiei monoparentale;
- Certificat de naștere al copilului (original și copie);
- Alte acte, după caz.

„Acordarea sprijinului sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic în valoare de 2.000 lei/nou-născut confrom OUG nr. 113 din 15 iulie 2022"

 Acte necesare:

- Cerere tip (pdf, doc)
- Certificatul de naștere al mamei minore;
- Certificatul de naștere al copilului;
- Certificatul de încadrare în grad de handicap, după caz;
- Declarație pe propria răspundere a mamei care nu deține act de identitate și motivul pentru care nu îl deține;
- Alte documente considerate necesare.

Actele se depun la sediul DAS, str. Gh. Doja, nr. 9, cam.8 (Registratură), tel.: 0365/430859 sau prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

11. Acordarea sprijinului financiar pentru persoanele sau familiile din Târgu Mureș care adoptă copii conform HCL nr. 333/28.11.2019
Acte necesare
- Cerere tipizată
- Declaraţie de consimţământ
-Actele de identitate ale părinților (original+copie)
-Certificat de naștere al copilului (original+copie)
-Hotărârea Judecătorească privind adopția
-Extras de cont bancar la BRD, BANCA TRANSILVANIA, RAIFFEISEN BANK

Actele se depun la sediul DAS, str. Gh. Doja nr. 9 cam.8, tel. 0365430859
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


12. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

- Click AICI


13. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE DE URGENȚĂ SUB FORMĂ DE LEMNE DE FOC CONFORM HCL NR. 306/30.09.2021

- Cerere tip
- Acte necesare: Copia actului de identitate al membrilor de familie;
- Declarație pe propria răspundere că încălzirea locuinței se face cu lemne.


14. Acordare tichete sociale pe suport electronic pentru persoanele cu venituri reduse (alimente/masă caldă)
- Cerere și declarație tichete familie cu copii;
- Supliment tichete membri de familie;
- Cerere și declarație tichete persoane fără adăpost;
- Copie după actele de identitate ale membrilor familiei, certificate de naștere/căsătorie;
- Adeverință privind veniturile realizate în anul 2022, aferente perioadei cuprinse între luna ianuarie 2022 și luna anterioară celei în care se va plăti sprijinul material;
- Alte acte, după caz.

Serviciul de Protecție Specială


1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUAREA SOCIALĂ ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP
Acte necesare:
- Cerere tip ( anexa nr. 1 )
- Copie xerox  B.I./C.I./C.N. (pentru toţi membrii familiei)
- Adeverințe de venit/Cupoane de pensie ( pentru toti membrii familiei care realizează venituri )
- Referat medical de la medic de familie (sa cuprindă: debutul bolii, starea actuala detaliata (complicaţii, evoluţia bolii, recomandării/propuneri) sau Fișa Sintetică (pentru minori)
- Scrisoare medicala de la medicul de specialitate (cu detalierea bolii)
- Fisa privind traseul instituțional - de la scoală (pentru minori)


2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU  INDEMNIZAȚII LUNARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
- Cerere pentru acordarea indemnizației lunare copii - Cerere tip ( anexa nr. 2 )
- Certificatul de încadrare în grad de handicap grav eliberat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
- Certificat de naștere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicită indemnizația de însoțitor
- Diploma/adeverință privind studiile persoanei care solicita indemnizația de însoțitor
- Cerere pentru acordarea indemnizației lunare adulți -Cerere tip ( anexa nr. 3)
- Certificatul de încadrare în gradul de handicap grav eliberat în baza de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș
- Certificat de naștere, Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita indemnizația de însoțitor
- Cerere tip indemnizație lunară adult cu reprezentant legal
- Cerere tip virare indemnizatie insotitor
- Cerere tip prelungire indemnizație însoțitor
- Cerere tip sistare indemnizație însoțitor


3. DOCUMENTE NECESARE PENTRU ANGAJAREA ASISTENȚILOR PERSONALI ALE PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV
- Cerere tip (anexa nr. 4)
- Certificatul de încadrare in gradul de handicap grav eliberat de către Comisia de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Mureș
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei cu handicap grav
- Decizie de pensionare, cupon de pensie
- Acte medicale cu diagnosticul persoanei cu handicap grav
- Buletinul/Carte de identitate al persoanei care solicita angajarea
- Diploma/adeverința privind studiile persoanei care solicita angajarea


4. DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUARE SOCIALĂ  PENTRU OBȚINEREA ROVINIETEI
- Cerere tip (anexa nr. 5 )
- cartea de identitate a persoanei cu handicap ( copie xerox )
- cartea de identitate a persoanei care deține autoturismul ( copie xerox)
- certificatul de încadrare într-o categorie de handicap ( copie xerox )
- act de identitate a autoturismului ( copie xerox )


5. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDULUI-LEGITIMAŢIE DE PARCARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI (PARCARE GRATUITĂ):
- Cerere tip (anexa nr. 6 )
- Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap;
- Copie a actului de identitate al solicitantului (certificat de naștere, în cazul copiilor);
- Copie a actului de identitate al reprezentantului legal (dacă este cazul);
- O fotografie a titularului cardului (30×40 mm);
- Cardul-legitimație expirat, în original (în cazul în care solicitantul a deținut un astfel de card).


6.DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUARE SOCIALĂ  PENTRU ORIENTARE ȘCOLARĂ
- Cerere tip (anexa nr. 7)
- Copie xerox  B.I./C.I./C.N. (pentru toţi membrii familiei)
- Adeverințe de venit/Cupoane de pensie ( pentru toti membrii familiei care realizează venituri )
- fișă de evaluare psihologică (copie xerox)
- Fișă privind traseul educațional (copie xerox)
- Scrisoare medicala de la medicul de specialitate (copie xerox)
- fișa medicală sintetică ( copie xerox )


7. DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA SERVICIILOR PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEFAVORIZATE
- Cerere tip (anexa nr.9 )
- B.I./ C.I./ C.N. al beneficiarului și pentru membrii familiei (ale persoanelor împreună cu care locuiește) în copie;
- recomandarea medicului de familie / medicului specialist / serviciilor de urgenta pentru îngrijiri medicale la domiciliu, in original;
- acte doveditoare pentru veniturile realizate de membrii familiei beneficiarului (ale persoanelor împreună cu care locuiește) in copie;
- daca este cazul, certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap/ invaliditate in copie;
- după caz, decizia de instituire a tutelei / curatelei – in copie;
- actul de identitate al tutorelui/ curatorului, in copie;
- acte relevante pentru situația socio- medicală a beneficiarului / familiei sale;
- actul de proprietate a locuinței sau actul in baza căruia persoana vârstnică locuiește la adresa, in copie, pentru a dovedi ca persoana vârstnica nu are întreținător legal ca urmare a încheierii unui contract de întreținere.


8. DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA NOTIFICĂRII ÎN CAZUL PĂRINTELUI PLECAT ÎN STRĂINĂTATE
- INFORMARE
- Cerere tip (anexa nr.12 )
- documente ale părintelui/părinţilor: copie acte de identitate şi de stare civilă (certificat de căsătorie),
- dovada faptului că părintele respectiv exercită singur autoritatea părintească (copie hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorţ, copie certificat de deces al celuilalt părinte), dacă este cazul,
- alte acte (dacă acestea există) contract de muncă, permis de muncă care să ateste unde va/vor pleca părintele/părinții şi pentru ce perioadă etc.
- documente de stare civilă ale copilului: copie certificat de naștere/carte de identitate, adeverință medicală privind starea de sănătate a acestuia;
- documente pentru persoana în grijă căreia va rămâne copilul: copie act de identitate, cazier judiciar, dovada veniturilor (adeverinţă de salariat, talon de pensie etc.), dovada spaţiului de locuit, adeverinţă medicală care să ateste dacă este clinic sănătos, o declaraţie pe propria răspundere că are /nu are alți copii în întreținere;
- alte acte doveditoare care pot descrie situația familială sau a copilului, în funcție de situație sau la cererea Direcției de Asistență Socială sau a judecătoriei.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL

buton program multianual sustinere familii

buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:985
Ieri:1574
Săptămânal:6646
Lunar:58085
Toate4457170