Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

- consilier juridic clasa I grad profesional superior la Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii

- inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar contabil, salarizare și informatică

- inspector clasa I grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii

- inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul protecția copilului și familiei

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 26 martie 2019 ora 1000  –  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat în M.O, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie  la Direcția asistență socială

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional superior studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice -minim 7 ani
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice -minim 7 ani
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor  economice sau în domeniul științelor sociale (psihologie și științe ale educației) -minim 5 ani
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional debutant studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenței sociale -

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de consilier juridic clasa I grad profesional superior la Compartimentul resurse umane, juridic  și protecția muncii din cadrul Direcției asistență socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;
7. O.G.nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.  Legea nr.319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, , cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 53/2003    *** Republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Hotărârea nr. 250/1992    *** Republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar contabil, salarizare și informatică din cadrul Direcției asistență socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);
8. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii din cadrul Direcției asistență socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53/2003    *** Republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 250/1992    *** Republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul pentru protecția copilului și familiei din cadrul Direcției asistență socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea  nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor  române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărâre nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional superior la Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii din cadrul Direcției asistență socială:

• Reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, a notarilor publici, Curţii de Conturi etc.
• Formulează cereri de chemare în judecată, întâmpinări cereri reconvenţionale, plângeri memorii şi alte acte necesare în îndeplinirea activităţii, în termenele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, în dosare de o complexitate ridicată.
• Studierea actelor normative apărute în vederea tinerii la curent cu privire la legislaţia în vigoare
• Asigură evidenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată, reprezentare, redactarea actelor depuse la dosarele de instanţă
• Urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor definitive şi irevocabile, după finalizarea proceselor în care a reprezentat interesele unităţii administrativ teritoriale
• Asigură evidenţa şi soluţionarea fiecărei petiţii , date în competenţa serviciului, în termenul legal, ca şi arhivarea solicitărilor şi a răspunsurilor şi păstrarea la zi a registrului de intrare-ieşire
• Verifică şi aplică viza juridică pe actele şi contractele emise de către Direcţia de asistență socială
• Verifică sub aspectul legalităţii contractele încheiate de către Direcţia de asistență socială
• Elaborează proceduri operaţionale pentru activităţiile Direcției de asistență socială, astfel încât acestea să corespundă ca formă şi conţinut cu modelul prezentat în Ordinul M.F.P. nr.1389/2006, privind modificarea şi completarea Ordinului M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.
• Identifică şi evaluează principalele riscuri, proprii activităţilor din cadrul Direcției de asistență socială şi întocmeşte registrul riscurilor pentru toate tipurile de activităţi, ierarhizarea riscurilor şi stabilirea măsurilor de atenuare a acestora.
• Ia la cunoştinţă şi aplică toate măsurile de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul direcţiei.
• Respectă procedura operaţională cu privire la activitatea de reprezentare în justiţie a Direcției de asistență socială.
• Respectă procedura operaţională cu privire la activitatea de soluţionare a petiţiilor
• Este obligat sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, in conditiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic                

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil, salarizare și informatică din cadrul Direcției asistență socială:

• Înregistrarea  operaţiunilor privind încasarea veniturilor bugetului local prin trezorerie
• Centralizarea veniturilor pe conturi lunar , trimestrial și anual
• Regularizarea soldurilor în cazul unor virări sau încasări eronate prin banca privind unele venituri bugetare
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la stabilirea și încasarea veniturilor bugetului local
• Urmărirea avansurilor acordate aferent cheltuielilor materiale inclusiv deconturile  de deplasare
• Calculul cheltuielilor necesare pentru deplasări în țară și străinătate , verificarea deconturilor privind deplasările , întocmirea dispozițiilor de încasări și plăți aferente acestora
• Luarea la cunoștință și aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului financiar contabil
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor
• Viza de control financiar preventiv
• Verifică și semnează documentele de plată întocmite pentru achitarea furnizorilor și a altor unitati economice din conturile Trezoreriei Tg Mures și alte instituții bancare conform ordonanțărilor la plată și adreselor întocmite de compartimentele de specialitate;
• Preluarea in contabilitate din baza de date a documentelor de bancă  privind plăţile, în funcţie de clasificaţia bugetară
• Intocmirea si tinerea la zi a Registrului de TVA si a Declaratiilor de TVA privind activitatea de vânzare a spatiilor comerciale, Sera de flori,  SPUM Cinematograf Arta
• Evidenta statelor de salarii si inregistrarea lor in contabilitate
• Tinerea la zi a  Registrului Jurnal
• Întocmirea bilantului
• Verificarea inregistrarilor contabile
• În perioada când face parte din echipele stabilite prin dispoziţie de primar privind implementarea unor proiecte, îndeplineşte atribuţii specifice elaborării, implementării şi finalizării proiectelor cu finanţare internaţională, asigurând derularea cheltuielilor în conformitate cu contractul de finanţare şi legislaţia în vigoare.
• Luarea la cunoștință și aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului financiar-contabil
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor
• Evidenţa contabilă a registrului de casa respectiv evidenta tuturor operațiunilor de încasări și plăți în numerar, a avansurilor acordate, a deconturilor de cheltuieli, a debitorilor, a consumului de carburanți
• Întocmirea rapoartelor financiare privind decontarea cheltuielilor efectuate din sumele alocate de la bugetul local pentru realizarea proiectelor sportive, Legea 34/1998,  în urma verificării deconturilor depuse, exclusiv al contractelor de asociere sportive, învatămant
• Luarea la cunoștință și aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului financiar-contabil
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor
• Întocmirea ordinelor de compensare între unitatea administrativ teritorială și contribuabili

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal la Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii din cadrul Direcției asistență socială:

• Întocmește lista nominală și centralizatoarele pentru raportările de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș și răspunde de exactitatea datelor.
• Îndeplinește funcțiile prevăzute de HGR 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționar public și răspunde de îndeplinirea și respectarea procedurilor de concurs pentru funcțiile publice și persoanele contractuale.
• Participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și examenelor de promovare, verifică îndeplinirea de către participanți a condițiilor prevăzute pentru concursuri/examene, asigurând secretariatul comisiilor și răspunde de exactitatea datelor înscrise în procesul verbal final, întocmind propunerea comisiei de concurs.
• Răspunde de asigurarea, păstrarea documentației și dosarelor de concurs.
• Răspunde de formarea profesională a funcționarilor publici conform HGR 1066/2008 și elaborează planul de funcționare conform procedurii elaborate.
• Monitorizează respectarea normelor de conduită ale funcționarilor publici și consiliază etic, raportând trimestrial Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în conformitate cu legislația în vigoare.
• Răspunde de întocmirea, modificarea, păstrarea și evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici conform prevederilor HGR 432/2009 și dosarele personale ale angajaților contractuali.
• Participă la întocmirea bugetului necesar pentru anul următor.
• Răspunde de întocmirea și actualizarea evidenței militare a personalului Municipiului.
• Actualizează Registrul de evidență a salariaților, utilizând programul REVISAl.
• Răspunde de evidența funcțiilor publice prin raportare la Agenția Națională a Funcționarilor Publici conform prevederilor HGR 553/2009.
• Întocmește dosarele de angajare ale persoanelor declarate reușite la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante.
• Urmărește și ține evidența concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor pentru evenimente deosebite, concediilor fără plată, concediilor pentru creșterea copilului și a recuperărilor.
• Sesizează șefului de serviciu eventualele disfuncționalități apărute în programele aplicației de salarizare sau neconcordanțele cu legislația în vigoare.
• Răspunde pentru aplicarea legislației specifice activității pe care o desfășoară.
• Întocmește procedurile operaționale pentru activitățile pe care le îndeplinește.
• Respectă și actualizează procedurile operaționale specifice serviciului.
• Îndeplinește atribuțiile specifice managementului riscurilor conform procedurilor de sistem pentru activitățile pe care le desfășoară.
• Editează pe calculator documentația necesară bunei desfășurări a activității serviciului.
• Urmărește respectarea programului de muncă prin verificarea condicilor de prezență confirmând dacă notațiile pentru concediile de odihnă, concediile de boală, recuperări, concediile fără plată, etc., corespund realității.
• Asigură eliberarea și vizarea legitimațiilor de serviciu și a celor date împuterniciților primarului.
• Asigură primirea, înregistrarea, rezolvarea, păstrarea și expedierea documentațiilor și corespondenței.
• Execută prevederile hotărârile Consiliului local municipal.
• Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Județean sau încredințate de Consiliul local municipal, de către primar, directorul direcției sau de șefii ierarhici.
• Ia la cunoștință și aplică măsurile de implementare a sistemului de control intern la nivelul direcției și serviciului.
• Operează pe calculator cu programe specifice serviciului.
• Sesizează șefului de serviciu eventualele disfuncționalități apărute în programele aplicației de salarizare sau neconcordanțele cu legislația in vigoare.
• Răspunde de îndeplinirea la termen a sarcinilor de serviciu.
• Răspunde de confidențialitatea datelor cu care lucrează.
• Răspunde de gestiunea documentelor rezultate din activitatea sa conform nomenclatorului arhivistic al instituției.
• Arhivează documentele cu care lucrează.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul pentru protecția copilului și familiei din cadrul Direcției asistență socială:

• Asigură crearea bazei de date din domeniul protecției copilului și a familiei şi  redactarea pe calculator, respectiv multiplicarea şi expedierea documentelor emise de serviciu.
• Asigură evidenţa şi distribuirea corespondenţei intrate-ieşite, respectiv arhivarea – curentă şi de păstrare – a documentelor serviciului, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
• Ţine evidenţa, întocmeşte referatul, statul de plată, borderoul, centralizatorul, mandatele poştale, în vederea acordării drepturilor în domeniul protecției copilului și a familiei.
• Efectuează verificări  periodice  la domiciliul persoanelor pentru constatarea modului în care sunt  respectate condiţiile prevăzute în contract cu familia având scop de a  încheie proces-verbal de constatare  cuprinzând şi propuneri în caz de nereguli, pentru luarea de măsuri în cadrul legal.
• Efectuează anchete sociale pe baza specificului nevoilor fiecăruia, şi efectuează comunicările către solicitanţi în termen legal. Ancheta redactată, va cuprinde evaluarea socială, medicală şi economică a solicitantului; se vor arăta propuneri pertinente în baza legilor în vigoare. Ancheta va fi semnată de ambele persoane şi va fi aprobată de către şeful ierarhic.
• Colaborează cu ONG şi culte religioase, conform convenţiilor de colaborare încheiate cu acestea.
• Acordă servicii de consiliere persoanelor care se adresează Direcției.
• Întocmeşte un raport de activitate săptămânal, cu repartiţia activităţilor pe zile, pe care îl va prezenta şefului ierarhic la sfârşitul fiecărei săptămâni. Propune şefului ierarhic măsuri de îmbunătăţire a activităţii.
• Elaborarea,  revizuirea și respectarea procedurilor operaționale pentru activităţile specifice direcției
• Elaborarea, revizuirea și respectarea măsurilor stabilite pentru atenuarea riscurilor aferente activităţilor direcției.
• Îndeplineşte orice alte îndatoriri reieşite din Legi, Hotărâri de Guvern sau alte acte normative din Hotărârile Consiliului Local municipal şi de Dispoziţiile de primar sau primite de la şeful ierarhic.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:253
Ieri:1339
Săptămânal:11332
Lunar:37850
Toate5149849