Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2019  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw
Examene de promovare

Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere

Mărime text:

 

 

- 1 post de inspector de specialitate – Centrul social – Adăpost de noapte
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul asistenței sociale
- vechime în specialitate minim 3 ani

-5 posturi de referent – Centrul social – Adăpost de noapte
Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- vechime în specialitate minim 3 ani și 6 luni

-1 post de referent – Compartimentul monitorizare asistenți personali
Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- vechime în specialitate minim 6 ani și 6 luni

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
 Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3 și va consta din:
- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 11 martie 2019 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 13 martie 2019 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 14 martie 2019 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 15 martie 2019 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 15 martie 2019 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 18 martie 2019 – ora 10 - proba scrisă
- 19 martie 2019 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 20 martie 2019 – ora 10 - contestații privind proba scrise
- 21 martie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 21 martie 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 22 martie 2019 – ora 10 – interviu
- 25 martie 2019 – ora 10 - rezultatul interviului
- 26 martie 2019 – ora 10 - contestații privind interviul
- 27 martie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 27 martie 2019 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 27 martie 2019 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna-Anna

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  postului vacant de referent la Compartimentul monitorizare asistenți personali din cadrul Direcției asistență socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea  nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate și referent la Centrul social – Adăpost de noapte din cadrul Direției de asistență socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv
Szőcs Zsuzsanna Anna

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319032710371.pdf)4. Rezultat concurs[ ]234 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319032710370.pdf)3. Rezultat interviu[ ]269 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319031908150.pdf)2. Rezultat proba scrisa[ ]293 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319031309290.pdf)1. Dosare admise[ ]375 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Data și ora

Duminica, 26 Mai 2019
20:02:03

Evenimente

zeani

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:482
Ieri:524
Săptămânal:6656
Lunar:23518
Toate2766815