Calendarul evenimentelor

<<  Septembrie 2019  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw
Examene de promovare

Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere

Mărime text:

 

 

- 1 post de muncitor I – Serviciul tehnic

Condiții specifice:
- studii medii

- 1 post de muncitor – Serviciul administrativ, intretinere spatii verzi

Condiții specifice:
- studii generale

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
 Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul –- se va organiza la sediul Serviciului public Administrația complexului de agrement și sport Mureșul, str. Plutelor nr.2 și va consta din:
- Proba practică
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 01 aprilie 2019 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 03 aprilie 2019 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 04 aprilie 2019 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 05 aprilie 2019 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 05 aprilie 2018 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 08 aprilie 2019 – ora 10 - proba practică
- 09 aprilie 2019 -  ora 10 - rezultatul probei practice
- 10 aprilie 2019 – ora 10 - contestații privind proba practică
- 11 aprilie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 11 aprilie 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 12 aprilie 2019 – ora 10 – interviu
- 15 aprilie 2019 – ora 10 - rezultatul interviului
- 16 aprilie 2019 – ora 10 - contestații privind interviul
- 17 aprilie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 17 aprilie 2019 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 17 aprilie 2019 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319041505270.pdf)3. Rezultat interviu[ ]250 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319040907360.pdf)2. Rezultat proba practica[ ]300 Kb
Download-ează acest fișier (SKMBT_42319040312200.pdf)1. Dosare admise[ ]345 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Data și ora

Luni, 23 Septembrie 2019
03:31:39

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
ban_webcam
banner_harta
ban siletina

 

Proiecte. Strategii

Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw
banner iaz.fw
locuri de munca

SIS II

sis2 

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:43
Ieri:965
Săptămânal:43
Lunar:17762
Toate2860139