Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Aprilie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

 

Serviciul Impozite și taxe persoane fizice:

- 2 funcții de execuție - inspector superior
- 1 funcție de execuție - inspector principal
- 2 funcții de execuție - inspector asistent
- 2 funcții de execuție - referent superior

Serviciul impozite și taxe persoane juridice:

- 1 funcție de execuție - referent superior 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 08 octombrie 2019, ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 06.09.2019 - 25.09.2019 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Direcția impozite și taxe locale

Serviciul impozite și taxe persoane fizice

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 2 funcţii publice de execuţie  inspector clasa I grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau inginerești (construcții,instalații,utilaje) -minim 7 ani
- 1 funcţie publică de execuţie  inspector clasa I grad profesional principal - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice sau juridice -minim 5 ani
- 2 funcţii publice de execuţie  inspector clasa I grad profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor  economice sau juridice -minim 1 an
-2 funcţii publice de execuţie  referent clasa III grad profesional superior - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat -minim 7 ani

Serviciul impozite și taxe persoane juridice

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
-1 funcţie publică de execuţie -referent clasa III grad profesional superior - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat -minim 7 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie vacante - inspector clasa I grad profesional superior, principal și asistent la Serviciul impozite și taxe persoane fizice din cadrul Direcției impozite și taxe locale

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;

3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa, publicat în B.O. nr.64/1976; 

5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în B.O. nr.132/1969;

6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şicompletările ulterioare;

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul impozite și taxe persoane fizice din cadrul Direcției impozite și taxe locale

- răspunde în toate formele, disciplinar, material și penal după caz pentru aplicarea corectă a actelor normative în materie fiscală;

- asigură în permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;

- constată și stabilește impozitele și taxele prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice;

- întocmește borderourile de debite și scăderi, urmărește operarea lor în evidențele fiscale și asigură transmiterea spre executare la Serviciul de executare silită și evidența amenzilor;

- urmărește întocmirea și depunerea în termenele cerute de lege a declarațiilor de impunere de către contribuabil;

- gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal;

- aplica sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice care încalcă legislația fiscal și ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

- ține evidența debitelor de impozite și taxe și modificări de debite inițiale;

- analizează, cercetează și soluționează cererile cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor datorate de persoane fizice;

- verifică contribuabilii – persoane fizice, asupra determinării materiei impozabile reale, precum și a stabilirii impozitelor și taxelor datorate impozitului local;

- asigură cuprinderea în activitatea de verificare și stabilire a impozitelor și taxelor, a tuturor persoanelor fizice;

- întocmește pe baza datelor deținute, centralizatorul listelor de rămășițe și suprasolviri pe felul de impozite și taxe;

- întocmește procesele verbale de restituire a impozitelor și taxelor achitate în plus sau nedatorate;

- asigură păstrarea confidențialității datelor deținute și a lucrărilor efectuate;

- verifică contribuabilii aflați în evidență în legătură cu sinceritatea declarațiilor făcute, cu modificările intervenite, operând după caz diferențele față de impunerile inițiale și ia măsuri pentru încasarea acestora în termen;

- identifică, sancționează și impune persoanele fizice care nu și-au declarat bunurile mobile și imobile în vederea impunerii la organele fiscale;

- exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau primită de la șefii ierarhici superiori;

- asigură evidența necesară urmăririi debitelor restante și sprijină activitatea de urmărire și executare silită în vederea recuperării debitelor bugetare;

- răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale referitoare la eliberarea certificatului fiscal;

- răspunde pentru stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor locale, pentru prelucrarea în termen a documentelor depuse de către contribuabil precum şi transmiterea lor în termenul legal;

- răspunde de verificarea sub toate aspectele a bazei de date de evidență fiscală a contribuabililor persoane fizice și a obligațiilor de plată al acestora, astfel ca acestea  să fie corecte și reale. 

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție de inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul impozite și taxe persoane fizice din cadrul Direcției impozite și taxe locale

- răspunde în toate formele, disciplinar, material și penal după caz pentru aplicarea corectă a actelor normative în materie fiscală;

- asigură în permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;

- constată și stabilește impozitele și taxele prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice;

- urmărește întocmirea și depunerea în termenele cerute de lege a declarațiilor de impunere de către contribuabil;

- gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal;
- analizează, cercetează și soluționează cererile cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor datorate de persoane fizice;

- verifică contribuabilii – persoane fizice, asupra determinării materiei impozabile reale, precum și a stabilirii impozitelor și taxelor datorate impozitului local;

- asigură cuprinderea în activitatea de verificare și stabilire a impozitelor și taxelor, a tuturor persoanelor fizice;

- asigură păstrarea confidențialității datelor deținute și a lucrărilor efectuate;

- verifică contribuabilii aflați în evidență în legătură cu sinceritatea declarațiilor făcute, cu modificările intervenite, operând după caz diferențele față de impunerile inițiale și ia măsuri pentru încasarea acestora în termen;

- exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau primită de la șefii ierarhici superiori;

- asigură evidența necesară urmăririi debitelor restante și sprijină activitatea de urmărire și executare silită în vederea recuperării debitelor bugetare;

- răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale referitoare la eliberarea certificatului fiscal;

- răspunde pentru stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor locale, pentru prelucrarea în termen a documentelor depuse de către contribuabil precum şi transmiterea lor în termenul legal;
- răspunde de verificarea sub toate aspectele a bazei de date de evidență fiscală a contribuabililor persoane fizice și a obligațiilor de plată al acestora, astfel ca acestea  să fie corecte și reale. 

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul impozite și taxe persoane fizice din cadrul Direcției impozite și taxe locale

- răspunde în toate formele, disciplinar, material și penal după caz pentru aplicarea corectă a actelor normative în materie fiscală;

- asigură în permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;

- constată și stabilește impozitele și taxele prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice;

- urmărește întocmirea și depunerea în termenele cerute de lege a declarațiilor de impunere de către contribuabil;

- gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal;

- asigură cuprinderea în activitatea de verificare și stabilire a impozitelor și taxelor, a tuturor persoanelor fizice;

- asigură păstrarea confidențialității datelor deținute și a lucrărilor efectuate;

- verifică contribuabilii aflați în evidență în legătură cu sinceritatea declarațiilor făcute, cu modificările intervenite, operând după caz diferențele față de impunerile inițiale și ia măsuri pentru încasarea acestora în termen;

- exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau primită de la șefii ierarhici superiori;

- asigură evidența necesară urmăririi debitelor restante și sprijină activitatea de urmărire și executare silită în vederea recuperării debitelor bugetare;

- răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale referitoare la eliberarea certificatului fiscal

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie vacante de referent clasa III grad profesional superior la Serviciul impozite și taxe persoane fizice din cadrul Direcției impozite și taxe locale

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;

3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa, publicat în B.O. nr.64/1976; 

5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în B.O. nr.132/1969;

6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

10.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție de referent clasa III grad profesional superior la Serviciul impozite și taxe persoane fizice din cadrul Direcției taxe și impozite locale

- răspunde în toate formele, disciplinar, material și penal după caz pentru aplicarea corectă a actelor normative în materie fiscală;

- încasează în numerar impozitele și taxele datorate de persoanele fizice;

- emite note de plată pentru persoanele fizice care se prezintă la ghișeu în vederea achitării debitelor datorate;

- răspunde de efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în numerar potrivit Decretului nr. 209 din 05.07.1976, pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;

- predarea veniturilor încasate la casiera care efectuează centralizarea banilor;

- asigură în permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;

- efectuează restituirea sumelor aprobate pentru a fi restituite persoanelor fizice, provenite din impozite si taxe;

- arhivează actele depuse, care stau la baza stabilirii impozitelor aferente bunurilor mobile si imobile depuse de către contribuabilii persoane fizice;

- asigură păstrarea confidențialități datelor deținute si a lucrărilor efectuate;

- exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau primită de la șefii ierarhici superiori.

- asigură în permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante - referent clasa III grad profesional superior la Serviciul impozite și taxe persoane juridice din cadrul Direcției taxe și impozite locale

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;

3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa, publicat în B.O. nr.64/1976; 

5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în B.O. nr.132/1969;

6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

10.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de execuție de referent clasa III grad profesional superior la Serviciul impozite și taxe persoane juridice din cadrul Direcției taxe și impozite locale

- răspunde în toate formele, disciplinar, material și penal după caz pentru aplicarea corectă a actelor normative în materie fiscală;

- încasează în numerar impozitele și taxele datorate de persoanele juridice ;

- răspunde de efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în numerar potrivit Decretului nr. 209 din 05.07.1976, pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;

- asigură în permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;

- efectuează restituirea sumelor aprobate pentru a fi restituite persoanelor juridice, provenite din impozite si taxe;

- arhivează actele depuse, care stau la baza stabilirii impozitelor aferente bunurilor mobile si imobile depuse de către contribuabilii persoane juridice;

- asigură păstrarea confidențialități datelor deținute si a lucrărilor efectuate;

- exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau primită de la șefii ierarhici superiori.

- asigură în permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;
- emite certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice;

- verifică cererile depuse în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală și solicită împuterniciri pentru persoanele care nu au calitate de asociat/acționar/administrator al persoanelor juridice;

- verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația fiscală pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală;

- verifică și identifică dacă bunul impozabil pentru care se solicită eliberarea certificatului fiscal este declarat în vederea impozitării, și în cazul în care se impune clarificarea situației fiscale, colaborează cu inspectorul responsabil de sector;

- răspunde pentru legalitatea certificatelor de atestare fiscală emise;

- ține evidenta cererilor de eliberare certificate de atestare fiscală emise în termen de 48 de ore;

- predarea veniturilor încasate la casiera care efectuează centralizarea banilor;

- păstrează confidențialitatea informațiilor deținute și a lucrărilor efectuate; păstrează secretul asupra informaţiilor de care a luat cunoştinţă ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu, conform prevederilor Codului de procedura fiscală;

- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi şi alte acte normative, Hotărâri ale Consiliului Local Municipal, dispoziţii ale Primarului, Viceprimarului de Resort, sau primite de la şefii ierarhici.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:413
Ieri:619
Săptămânal:8395
Lunar:15885
Toate5050897