Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Calendarul evenimentelor

<<  Martie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

- 1 post de inspector de specialitateServiciul siguranța circulației, transport rutier și transport local

Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice
- vechime în studii superioare minim 1 an  

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.
 Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare la concurs:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiului Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3 și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 12 noiembrie 2019 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 14 noiembrie 2019 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 15 noiembrie 2019 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 18 noiembrie 2019 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 18 noiembrie 2019 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 19 noiembrie 2019 – ora 10 - proba scrisă/practică
- 20 noiembrie 2019 -  ora 10 - rezultatul probei scrise/practice
- 21 noiembrie 2019 – ora 10 - contestații privind proba scrisă/practică
- 22 noiembrie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 22 noiembrie 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 25 noiembrie 2019 – ora 10 – interviu
- 26 noiembrie 2019 – ora 10 - rezultatul interviului
- 27 noiembrie 2019 – ora 10 - contestații privind interviul
- 28 noiembrie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 28 noiembrie 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 28 noiembrie 2019 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului de inspector de specialitate la Serviciul public Administrația domeniului public

1. Constituţia României, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. nr. 555/2019.
3. Legea nr. 544/200, privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
4. HCL nr. 13/2019 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul public Administrația domeniului public, pentru anul 2019
5. Legea nr. 49/2006 privind aprobarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19
buton QA COVID19

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:544
Ieri:2032
Săptămânal:2576
Lunar:2576
Toate3473812