Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 2.377
din   22  noiembrie  2019
privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș  din  data de  28 noiembrie 2019      

               

 Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133 alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) ,

D i s p u n e :

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi,  28 noiembrie  2019, ora 14°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat. 

Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al  Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

                            Viză de legalitate,
       Secretar  General al Municipiului  Târgu Mureș,
                       Buculei  Dianora-Monica 

 

Anexă la Dispoziţia nr. 2.377 /22.11.2019
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  2. 377 din  22 noiembrie 2019  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local  al Municipiului Târgu Mureş, care va avea loc joi, 28 noiembrie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Târgu Mureş.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor de reședință de pe raza Municipiului Târgu Mureș – Cartierul Mureșeni.

4. Proiect  de  hotărâre  privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 5 ani, pentru  proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu-Mureş.

5. Proiect  de  hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție "Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă, Târgu Mureș"  finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

6. Proiect  de  hotărâre  privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție "Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu, Târgu Mureș".

7. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local în anul 2020 pentru beneficiarii venitului minim garantat.

8. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea cuantumului alocației de hrană pentru copiii înscriși la Centrul de Zi Rozmarin.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2020 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale, selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a HG nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare.

10. Proiect de hotărâre  privind actualizarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare si a Codului etic  al personalului contractual din cadrul  "Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș"-  cod serviciu social 8730 CR-V-I.

11. Proiect de hotărâreprivind scutirea de la plată a tarifului de ocupare teren cu  spații  activitate comercială – terasă  pentru SC RAUL & SANDA SRL.

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării H.C.L.M. nr. 254 din 26 septembrie 2019 privind aprobarea unor modificări și completări asupra Actului constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ".

13. Proiect de hotărâreprivind  atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 38450 mp situat pe Calea Sighișoarei.

14. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 15 mp din Târgu Mureş  str. Gh. Doja nr. 208 A,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Toth Zsolt- Ferenc şi soţia Toth Katalin.

15. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Târgu Mureş  str. Constandin Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Potcoavă Bogdan- Ionuţ şi soţia Potcoavă Dana.

16. Proiect de hotărâre trecerea unui teren în suprafață de 5 mp din Târgu Mureș, str. Posada nr. 24 în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Moldovan Tibor-Florian și Moldovan Aurelia.

17. Proiect de hotărâreprivind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 236/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş  a cotei de 64/390  din suprafaţa totală de 390 mp aferentă terenului situat pe str. Gh. Doja nr. 79.

18. Proiect de hotărâreprivind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş  a terenului având suprafaţa 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264.

19. Proiect de hotărâreprivind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş  a cotei de 121/350  din suprafaţa totală de 350 mp aferentă terenului situat pe str. Nicolae Bălcescu, nr. 12.

20. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea unui schimb  de  cote părţi de teren pentru   imobilul situat in Târgu Mureş, str. Pavel Chinezu nr.10 şi revocarea HCL nr. 255/26.09.2019.

21. Proiect de hotărâreprivind  atestarea apartenenţei unor străzi la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş".

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș.

23. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii".

24. Proiect de hotărâreprivind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 12513 mp,  situat pe str. Barajului.

25. Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea suprafeţei de 3200 mp din suprafaţa totală de 3780 mp a imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, str. Matei Corvin, nr.2.

26. Proiectul de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Târgu Mureş, aflate în gestiunea SC Locativ SA, pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureş.

27. Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul „Construire sala de sport la Școala Generală Friederich Schiller".

28. Proiectul de hotărâreprivind atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă  de 2018 mp situat pe B-dul 22 Decembrie 1989 , anularea HCL nr. 246/30.08.2018 şi modificarea HCL nr. 268/2011.

29. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea  prelungirii valabilității documentației de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureș" cu regulamentul local de urbanism aferent până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, beneficiar Municipiul Târgu Mureș.

30. Proiect de hotărâreprivind  atribuirea  directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș, către SC Transport Local SA.

31. Proiect de hotărâreprivind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019 privind  revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor" din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala - Piaţa Trandafirilor", beneficiar Municipiul Târgu Mureș, şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018.

32. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru persoanele sau familiile din Târgu Mureș care adoptă copii.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș".

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului cu titlul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Târgu Mureș".

35. Proiect de hotărâreprivind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Târgu Mureș, unitate  de învăţământ preuniversitar  specializată în activități extrașcolare, în anul şcolar 2019-2020.

36. Proiect de hotărâreprivind  stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2020 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor Târgu Mureş.

37. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F. conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției „RACORDURI ELECTRICE PENTRU STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTOBUZE ELECTRICE în Municipiul Târgu Mureș".  

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a unor categorii de terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş.

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare și pietonalizare str. Bolyai - tronsonul dintre Piața Trandafirilor și strada Köteles Sámuel".

40. Proiect de hotărâre privind depunerea online în format electronic a documentelor.

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor opționale depuse împreună cu actele necesare pentru cererea de emitere autorizaţie de construire/desfiinţare.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș.

Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.                                                

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:17
Ieri:1658
Săptămânal:6948
Lunar:28623
Toate5191966