Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

- 1 funcție de execuție - consilier juridic superior

- 1 funcție de execuție - consilier juridic asistent

- 1 funcție de execuție - inspector principal

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 21 ianuarie 2020,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 20.12.2019 - 08.01.2020 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85,0265-268330 -int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

 ANEXĂ

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie - consilier juridic clasa I; grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice -minim 7 ani
- 1 funcţie publică de execuţie - consilier juridic clasa I; grad profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice -minim 1 ani
-1 funcţie publică de execuţie - inspector clasa I; grad profesional principal - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, specializarea contabilitate și informatică de gestiune -minim 5 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante - consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

 

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;

3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 554/2004, privind Contenciosul administrativ;

10. Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă.

11. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție  consilier juridic  clasa I grad profesional superior la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

Reprezentarea şi apărarea intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicţională, a altor instituţii şi autorităţi publice în cauzele al căror obiect este legat de activităţile desfăşurate de către Direcţia impozite şi taxe locale prin Serviciul impozite şi taxe persoane fizice,  Serviciul impozite şi taxe persoane  juridice, Serviciul executare silită și evidența amenzilor şi  Biroul inspecţie fiscală;

Înregistrarea corespondenţei primite şi rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale şi a termenelor prevăzute de lege;

Stabileste, dupa caz, prioritatea lucrarilor si termenele în care trebuie rezolvate;

Elaborarea corespunzatoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de către conducatorul ierarhic superior şi a celorlalte lucrari ale serviciului;

Solicită, în cazurile în care este necesar, instanţei judecătoreşti înfiinţarea măsurilor asiguratorii pentru asigurarea realizării creanţelor;

Sesizează instanţa judecătorească în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, în cazul contravenienţilor persoane fizice care nu au achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite;

Soluționează contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere emise de către Serviciul impozite şi taxe persoane fizice,  Serviciul impozite şi taxe persoane  juridice și  Biroul inspecţie fiscală;

Promovează acţiuni şi urmăreşte procedurile de insolvenţă pornite împotriva persoanelor juridice şi reprezintă Municipiul Târgu Mureş în raporturile cu participanţii la această procedură;

Păstrează confidenţialitatea în legătură cu informaţiile, faptele sau documentele de care ia cunoştinţă în desfăşurarea activităţii;

Participă la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;

Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante - consilier juridic clasa I grad profesional asistent la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;

3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 554/2004, privind Contenciosul administrativ;

9. Legea nr. 134/2010, republicată, privind Codul de procedură civilă.

10. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție  consilier juridic clasa I grad profesional asistent la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

Reprezentarea şi apărarea intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicţională, a altor instituţii şi autorităţi publice în cauzele al căror obiect este legat de activităţile desfăşurate de către Direcţia impozite şi taxe locale prin Serviciul impozite şi taxe persoane fizice,  Serviciul impozite şi taxe persoane  juridice, Serviciul executare silită și evidența amenzilor şi  Biroul inspecţie fiscală;

Înregistrarea corespondenţei primite şi rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale şi a termenelor prevăzute de lege;

Stabileste, dupa caz, prioritatea lucrarilor si termenele în care trebuie rezolvate;

Elaborarea corespunzatoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de către conducatorul ierarhic superior şi a celorlalte lucrari ale serviciului;

Solicită, în cazurile în care este necesar, instanţei judecătoreşti înfiinţarea măsurilor asiguratorii pentru asigurarea realizării creanţelor;

Sesizează instanţa judecătorească în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, în cazul contravenienţilor persoane fizice care nu au achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite;

Soluționează contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere emise de către Serviciul impozite şi taxe persoane fizice,  Serviciul impozite şi taxe persoane juridice și Biroul inspecţie fiscală;

Păstrează confidenţialitatea în legătură cu informaţiile, faptele sau documentele de care ia cunoştinţă în desfăşurarea activităţii.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante - inspector clasa I grad profesional principal la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

  1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

  2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;

  3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  5. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

  6. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

  7. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

  8. Ordin nr. 144/2016, privind aprobarea formularelor tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, precum și a altor venituri ale bugetelor locale, cu modificările și completările ulterioare;

  9. Ordin nr. 2594/2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție  inspector  clasa I grad profesional principal la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

Răspunde în toate formele, disciplinar, material si penal dupa caz pentru aplicarea corectă a actelor normative in materie fiscală;

Asigură in permanenă relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;

Răspunde de buna funcționare a programului informatic utilizat în cadrul Direcției impozite și taxe locale depanând eventualele blocaje ale programelor proprii sau cerând asistență pentru programele achiziționate;

Acorda asistență tehnică a echipamentelor de calcul, iar în cazul  depanărilor majore a acestora, trimite  în colaborare cu serviciul administrativ la firma de reparații, urmărind stadiul lucrării;

Asigură baza de date în vederea emiterii deciziilor de impunere, inștiințărilor de plată, somațiilor si a titlurilor executorii;

Păstrează confidențialitatea informațiilor deținute și a lucrărilor efectuate;

Emiterea de rapoarte, statistici la solicitarea șefilor ierarhici în colaborare cu administratorii programului informatic utilizat;

Efectuează salvări zilnice a datelor fiscale, alegând tipul de suport corespunzător;

Stabilește procedurile de asigurarea securității datelor;

Acorda asistență tehnică personalului care lucrează pe echipamente de calcul pentru ridicarea nivelului de cunoștiințe, de operare în program(softuri, devirusări, depanări mici locale) ;

Întretine nomenclatoarele existente în baza de date (stradale, numere postale, marci auto, etc) ;

Preluarea zilnică de la casieri a chitanțelor anulate, a borderourilor și verificarea acestora conform procedurii de anulare a chitanțelor ;

Completarea trimestrială a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență și a fișelor de instruire individuală privind securitatea în muncă;

Depistarea și soluționarea problemelor legate de corectitudinea datelor de identificare ale contribuabililor (CNP, nume, adresa de domiciliu), precum și operarea datelor mai sus menționate în baza de date informatizată a aplicației Impotax sau comunicarea rezultatelor identificării inspectorilor de serviciu în vederea operării.

Descarcarea zilnică a plăților efectuate prin suportul online Ghiseul.ro, preluarea de la contabilitate a extraselor de cont care se referă la aceste plăți, verificarea și supravegherea situației plăților;

Răspunde la adresele de  solicitări venite prin corespondență de la birourile executorilor judecătorești care se referă la mai mulți contribuabili, redactând răspunsul referitor la situația bunurilor impozabile rezolvând inclusiv transmiterea către executori al răspunsurilor întocmite în acest sens. Pentru soluționarea răspunsurilor, verifică dosarele fiscale al contribuabililor și unde este cazul, se consultă cu inspectorii de sector;

Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi şi alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale Primarului, Viceprimarului de resort, sau primite de la şefii ierarhici.

Primar
Dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:637
Ieri:1199
Săptămânal:7714
Lunar:11609
Toate4629833