UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Decembrie 2019  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

 

Serviciul ordine publică - Biroul intervenție

- 1 funcție de execuție - polițist local clasa III grad profesional superior

Serviciul logistic, juridic, și relații cu publicul

- 1 funcție de execuție - referent clasa III grad profesional principal
- 2 funcții de execuție - inspector clasa I grad profesional superior

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 06 februarie 2020,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 07.01.2020 - 27.01.2020 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante la Direcția Poliția locală

Serviciul ordine publică - Biroul intervenție

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
-1 funcţie publică de execuţie polițist local,clasa III grad profesional superior - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat -minim 7 ani

Serviciul logistic, juridic și relații cu publicul

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
-1 funcţie publică de execuţie referent clasa III grad profesional principal - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat -minim 5 ani
- 1 funcție publică de execuție inspector clasa I grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești -minim 7 ani
- 1 funcție publică de execuție inspector clasa I grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sportului și educației fizice -minim 7 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie vacante - polițist local clasa III grad profesional superior, referent clasa III grad profesional principal, inspector clasa I grad profesional superior  din cadrul Direcției Poliția locală

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 155/2010 Legea Poliţiei Locale;
3.  O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, publicată în M.O. nr.555/2019;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea 1332/2010 – privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
6. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
7. Regulamentul (UE) 2016/679 - GDPR - privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de execuție - polițist local clasa III grad profesional superior la Serviciul ordine publică - Biroul intervenție din cadrul Direcției Poliția locală

- execută misiunile de ordine publică conform atribuţiilor prevăzute în acest sens prin Legea nr. 155/2010 ;
- execută, la nevoie, intervenţia în sprijinul patrulelor pedestre la solicitare sau în situaţia unor sesizări din partea cetăţenilor sau persoanelor juridice;
- patrulele mobile de intervenţie îşi desfăşoară activitatea pe zone de responsabilitate stabilite pentru fiecare în parte;
- monitorizează fiecare zonă de competenţă, respectiv constată contravenţii şi aplică sancţiuni privind încălcarea prevederilor la Legea nr. 61/1991R şi la hotărârile Consiliului Local la care avem competenţă;
- predă pe bază de proces-verbal la Poliţia Municipiului Tîrgu Mureş autorii unor fapte penale surprinşi în flagrant sau care conturbă grav ordinea publică în vederea executării cercetării penale;
- nu face uz de armă decât în situaţii deosebite, când viaţa este pusă în pericol şi numai în condiţiile stricte prevăzute de lege;
- poartă şi foloseşte în condiţiile legii numai în timpul serviciului armamentul şi muniţia, precum şi celelalte materiale şi mijloace de intervenţie ;
- aplică procedeul imobilizării numai dacă este strict necesar şi nu au altă metodă de constrângere, ulterior este interzis de a se mai folosi orice mijloc violent, persoana este de urgenţă transportată la sediul poliţiei în vederea executării cercetării, procesul verbal de predare-primire încheindu-se pe loc;
- patrulelor mobile le este interzis să intre în locuinţe sau pe domeniul privat, fără acordul proprietarului;
- pentru rezolvarea problemelor de serviciu, agenţii pe timpul executării serviciului au voie să întocmească invitaţii în scris pentru unele persoane pentru a se prezenta la sediul instituţiei în vederea obţinerii unor date personale sau clarificarea unor situaţii;
- agenţii sunt obligaţi ca la data şi ora stabilită să fie prezenţi în locul precizat în invitaţie;
- în calitate de martori sau acuzaţi, agenţii din cadrul patrulelor se vor prezenta numai cu aprobarea directorului executiv şi însoţiţi de unul din juriştii instituţiei Poliţiei Locale ;
- acordă sprijin patrulelor de pe raza municipiului Tg.Mureş precum şi obiectivelor unde se transportă valori;
- cunoaşte locurile şi punctele vulnerabile , modul de acţiune în diferite situaţii, amplasarea obiectivelor, variantele de deplasare a celor care execută transportul de valori;
- ţine permanent legătura şi comunică ofiţerului de serviciu despre evenimentele produse, modul de intervenţie şi măsurile luate ;
- pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce îi revin , are dreptul de a conduce autovehiculele  instituţiei conform „Planului de transport”, aprobat de directorul executiv , ori în situaţii deosebite cu avizul telefonic al acestuia sau a înlocuitorului legal ;
- în cazul infracţiunilor flagrante , imobilizează făptuitorul , ia măsuri pentru conservarea locului faptei , identifică martorii oculari , sesizează imediat organele competente şi predă făptuitorul , pe bază de proces – verbal , în vederea continuării cercetărilor ;
- conduce la sediul Poliţiei Locale / structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită în vederea luării măsurilor ce se impun;
- efectuează din dispoziţia şefilor ierarhici superiori alte activităţi specifice Poliţiei Locale .

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de execuție - referent clasa III grad profesional principal la Serviciul logistic, juridic și relații cu publicul din cadrul Direcției Poliția locală

- asigură aprovizionarea cu echipamentul necesar în limita fondurilor alocate prin buget, celelalte materiale consumabile sau mijloace fixe necesare pregătirii şi bunei desfăşurări a activităţii, ţine gestiunea acestora;
- asigură materialele de întreţinere şi curăţenie la toate punctele de lucru ale  Poliţiei Locale prin personalul destinat;
- duce la îndeplinire măsurile stabilite de şeful ierarhic superior privind reducerea consumurilor ;
- asigură gestionarea arhivei şi a bunurilor materiale din dotarea Poliţiei Locale;
- întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor;
- ia măsuri pentru scoaterea din inventar a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar casate;
- participă la recepţionarea bunurilor materiale , întocmind notele de recepţie pe baza facturilor şi avizelor de însoţire a mărfii;
- asigură efectuarea inventarelor periodice şi anuale ale patrimoniului instituţiei;
- asigură distribuirea materialelor , a rechizitelor de birou întocmind bonurile de consum şi decontarea lor la Direcţia Economică;
- sprijină patrulele Poliţiei Locale aflate în dispozitiv în vederea realizării intereselor cetăţeneşti şi asigurarea ordinii publice fără a iniţia demersuri ce produc efecte juridice;
- acţionează sub coordonarea şefilor structurilor operative în vederea identificării persoanelor ce aduc atingere ordinii publice şi stabilităţii sociale , în limita prerogativelor legale;
- susţine în baza atribuţiilor funcţiei demersurile iniţiate de către patrulele din teren în scopul eficientizării activităţii acestora ;
- îndeplineşte şi alte atribuţiuni specifice serviciului, prevăzute în actele normative în vigoare precum şi orice alte sarcini primite de la superiorii ierarhici.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de execuție - inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul logistic, juridic și relații cu publicul din cadrul Direcției Poliția locală

- ţine evidenţa contractelor de prestări servicii şi de bunuri ;
- primeşte şi distribuie corespondenţa persoanelor din compartimentul logistic;
- trimite corespondenţa la destinatari;
- păstrează secretul documentelor primite sau emise, în cadrul Poliţiei Locale;
- îngrijeşte aparatura din dotare;
- ţine evidenţa sumelor existente în casă ;
- întocmeşte deconturi şi le predă la Direcţia Economică ;
- întocmeşte referatele de necesitate , referatele de plată , comenzile;
- ţine evidenţa şi monitorizează cantitativ–valoric consumurile de utilităţi:gaz,energie electrică şi apă /canal/apă meteorică pe punctele de consum;
- întocmeşte zilnic monetarul şi predă la caseria Primăriei sumele;
- asigură gestionarea bunurilor materiale din dotarea Poliţiei Locale;
- întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor;
- ia măsuri pentru scoaterea din inventar a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar casate;
- participă la recepţionarea bunurilor materiale , întocmind notele de recepţie pe baza facturilor şi avizelor de însoţire a mărfii;
- asigură efectuarea inventarelor periodice şi anuale ale patrimoniului instituţiei;
- asigură distribuirea materialelor , a rechizitelor de birou întocmind bonurile de consum şi decontarea lor la Direcţia Economică;
- sprijină patrulele Poliţiei Locale aflate în dispozitiv în vederea realizării intereselor cetăţeneşti şi asigurarea ordinii publice fără a iniţia demersuri ce produc efecte juridice;
- acţionează sub coordonarea şefilor structurilor operative în vederea identificării persoanelor ce aduc atingere ordinii publice şi stabilităţii sociale , în limita prerogativelor legale;
- susţine în baza atribuţiilor funcţiei demersurile iniţiate de către patrulele din teren în scopul eficientizării activităţii acestora ;
- îndeplineşte şi alte atribuţiuni specifice serviciului, prevăzute în actele normative în vigoare precum şi orice alte sarcini primite de la superiorii ierarhici.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton BEC
lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:750
Ieri:1222
Săptămânal:7325
Lunar:28080
Toate3246380