Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Calendarul evenimentelor

<<  Decembrie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Examene de promovare

 


 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 25 februarie 2020,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 23.01.2020 - 11.02.2020 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii  publice de conducere conform O.U.G. NR. 57/2019 art.483 alin (2)

Denumirea postului Condiții
- 1 funcţie publică de conducere
- director executiv
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
- să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
- să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere  -  director executiv  - Direcţia juridică, contencios administrativ și administrație publică locală

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (publicată în M.O. nr. 555/2019, Partea I);
3. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 1154/2004, Partea I);
4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 663/2001, Partea I);
5. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 84/2002 Partea I);
6. O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 291/2003, Partea I);
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (republicată în M.O. nr. 749/2013, Partea I);
8. Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 798/2005);
9. Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în M.O. nr. 278/2013, Partea I);
10. H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (publicată în M.O. nr. 393/2013,Partea I);
11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 505/2011, Partea I);
12. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (republicată în M.O. nr. 247/2015, Partea I).
13. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de conducere - director executiv - Direcţia juridică, contencios administrativ și administrație publică locală

1. Coordonează prin şefii de serviciu activitatea Serviciului juridic, contencios administrativ, Serviciului autoritate tutelară şi Serviciului fond funciar şi registrul agricol;
2. Urmăreşte rezolvarea în termen şi conform legislaţiei, a competenţelor ce aparţin direcţiei;
3. Verifică îndeplinirea atribuţiilor fiecărui serviciu aflat în subordine;
4. Face parte din Comisia de disciplină;
5. Asigură reprezentarea şi apărarea intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicţională, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, a altor instituţii şi autorităţi publice;
6. Promovează cereri în justiţie şi căi de atac ordinare şi extraordinare, redactează plângeri, memorii, întâmpinări, acţiuni neconvenţionale şi alte acte în timp util, depunând toată diligenţa în acest sens;
7. Urmăreşte rezolvarea în timp util a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor sau plângerilor repartizate asigurând aplicarea corectă a dispoziţiilor legale;
8. Verifică şi aplică viza juridică pe actele şi contractele emise de către Direcţia Juridică, Contencios Administraţie Locală şi Serviciul Juridic, Contencios Administrativ;
9. Verifică şi aplică viza juridică pe acte şi contracte în conformitate cu prevederile circularei nr. 32272/09.06.2015 emisă de Primarul Municipiului Târgu Mureş.
10. Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
11. Realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale şefilor de serviciu din subordine;
12. Iniţiază proiecte de hotărâri, dispoziţii ale Primarului în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind expuneri de motive şi referate;
13. Susţine în comisiile de specialitate al Consiliului local municipal materialele propuse pentru dezbatere, precum şi proiectele de hotărâre în şedinţele Consiliului local municipal;
14. Urmăreşte rezolvarea reclamaţiilor şi sesizărilor cetăţenilor la nivel de direcţie;
15. Are obligaţia de a forma personalul din subordine pentru a putea îndeplini atribuţiile de conducere ale compartimentului din care face parte;
16. Face parte potrivit Dispoziţiei Primarului Municipiului Târgu Mureş nr. 17 din 11 ianuarie 2012 din Comisia de organizare, implementare, monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Târgu Mureş;
17. Asigură implementarea standardelor de control managerial intern;
18. Realizează măsuri şi acţiuni specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Târgu Mureş;
19. Este obligat sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, in conditiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;
20. În absenţa Secretarului Municipiului Târgu Mureş exercită atribuţiile şi competenţele acestuia;
21. Ia la cunoştinţă că prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea Regulamentului european privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR).

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL
buton masuri covid19

Evenimente

patinoar2021 s

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:613
Ieri:760
Săptămânal:7756
Lunar:4987
Toate3854303