Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Martie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

- 1 funcție publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil, salarizare și informatică din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe

- 1 funcție publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal la Biroul strategii, programe, proiecte și relații cu ONG-uri din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe

- 1 funcție publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul protecție socială

- 1 funcție publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Biroul pentru protecția copilului și familiei din cadrul Serviciului protecție specială

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, str.Gheorghe Doja nr. 9, în data de 22 aprilie 2020 ora 1000 –  proba scrisă.          

Interviul se susține în termen de maxim 5 zile de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în perioada 20.03.2020-08.04.2020inclusiv, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr.9, cam. 3, tel.0365-430859, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, inspector.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Condiţiile de participare la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice -minim 7 ani
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice -minim 5 ani
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă -minim 1 an
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale sau economice -minim 7 ani

Director Executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil, salarizare și informatică din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al  Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);
6. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil, salarizare și informatică din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al Direcției Asistență Socială Târgu Mureș:

• Înregistrarea  operaţiunilor privind încasarea veniturilor bugetului local prin trezorerie
• Centralizarea veniturilor pe conturi lunar , trimestrial și anual
• Regularizarea soldurilor în cazul unor virări sau încasări eronate prin banca privind unele venituri bugetare
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la stabilirea și încasarea veniturilor bugetului local
• Urmărirea avansurilor acordate aferent cheltuielilor materiale inclusiv deconturile  de deplasare
• Calculul cheltuielilor necesare pentru deplasări în țară și străinătate , verificarea deconturilor privind deplasările , întocmirea dispozițiilor de încasări și plăți aferente acestora
• Luarea la cunoștință și aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului financiar contabil
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor
• Viza de control financiar preventiv
• Verifică și semnează documentele de plată întocmite pentru achitarea furnizorilor și a altor unitati economice din conturile Trezoreriei Tg Mures și alte instituții bancare conform ordonanțărilor la plată și adreselor întocmite de compartimentele de specialitate;
• Preluarea in contabilitate din baza de date a documentelor de bancă  privind plăţile, în funcţie de clasificaţia bugetară
• Evidenta statelor de salarii si inregistrarea lor in contabilitate
• Tinerea la zi a  Registrului Jurnal
• Întocmirea bilantului
• Verificarea inregistrarilor contabile
• În perioada când face parte din echipele stabilite prin dispoziţie de primar privind implementarea unor proiecte, îndeplineşte atribuţii specifice elaborării, implementării şi finalizării proiectelor cu finanţare internaţională, asigurând derularea cheltuielilor în conformitate cu contractul de finanţare şi legislaţia în vigoare.
• Luarea la cunoștință și aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului financiar-contabil
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor
• Evidenţa contabilă a registrului de casa respectiv evidenta tuturor operațiunilor de încasări și plăți în numerar, a avansurilor acordate, a deconturilor de cheltuieli, a debitorilor, a consumului de carburanți
• Întocmirea rapoartelor financiare privind decontarea cheltuielilor efectuate din sumele alocate de la bugetul local pentru realizarea proiectelor sportive, Legea 34/1998,  în urma verificării deconturilor depuse, exclusiv al contractelor de asociere sportive, învatămant
• Luarea la cunoștință și aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului financiar-contabil
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor
• Întocmirea ordinelor de compensare între unitatea administrativ teritorială și contribuabili

Director Executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal la Biroul strategii, programe, proiecte și relații cu ONG-uri din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al  Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal la Biroul strategii, programe, proiecte și relații cu ONG-uri din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al Direcției Asistență Socială Târgu Mureș:

• menține legătura permanentă cu serviciile din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș pentru identificarea nevoilor, actualizarea obiectivelor și măsurilor propuse în strategii și planuri de măsuri;
• monitorizează implementarea strategiei;
• identifică programele de finanțare naționale și internaționale în scopul stabilirii de parteneriate interinstituționale și accesări de fonduri pentru realizarea obiectivelor;
• identifică organizațiile neguvernamentale și alte persoane juridice și colaborează cu acestea  în vederea desfășurării de activități în domeniul asistenței sociale pentru derularea în parteneriat a proiectelor, schimb de experiență, informare și bune practici;
• centralizează și ține evidența tuturor proiectelor pe care le derulează Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș
• realizează în colaborare cu celelalte compartimente ale direcției, materiale necesare promovării activității acesteia în derularea unor proiecte în domeniul asistenței sociale, protecția copilului, persoanelor vârstnice și cu handicap;
• Elaborează strategii de dezvoltare a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș și a planurilor de implementare în concordanță cu strategiile naționale și regionale în colaborare cu toate celelalte compartimente din cadrul direcției;
• coordonează procesul de acordare a subvenționării asociațiilor și fundațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială din bugetul Consiliului local Municipal Târgu Mureş
• Asigurarea documentației şi datelor necesare propunerilor de buget anuale şi pentru  eventualele  rectificări.
• Elaborarea, revizuirea și respectarea procedurilor operaționale pentru activităţile specifice serviciului
• Elaborarea, revizuirea și respectarea măsurilor stabilite pentru atenuarea riscurilor aferente activităţilor serviciului.
• Îndeplineşte orice alte îndatoriri reieşite din legi, hotărâri de Guvern sau alte acte normative, din hotărârile Consiliului Local Municipal şi Dispoziţii de Director.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciului protecție socială din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și completările ulterioare;
8. O. U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul protecție socială din cadrul Direcției Asistență Socială Târgu Mureș:

• Asigurarea evidenţei şi distribuirea corespondenţei intrate-ieşite, respectiv arhivarea-curentă şi de păstrare a documentelor serviciului, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
• Verificarea prealabilă a veridicităţii şi autenticităţii tuturor actelor depuse pentru acordarea dreptului la: ajutor social, alocaţii de stat pentru copii,  alocaţii pentru susţinerea familiei, cantina socială, ajutor de urgenţă,  ajutor de înmormântare, ajutor pentru încălzirea locuinţei  cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în sezonul rece, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, stimulent de inserție, stimulentul educațional.
• Efectuarea anchetelor sociale pe baza specificului nevoilor fiecăruia, cu respectarea formularisticii şi efectuarea comunicărilor către solicitanţi în termen legal. Ancheta va cuprinde  evaluarea socială,  medicală şi economică a solicitantului; se vor face propuneri în vederea acordării unor prestaţii sociale sau servicii sociale, sau alte propuneri pertinente în baza legilor în vigoare.
• Consilierea persoanelor care se adresează serviciului, privind beneficiile sociale la care au dreptul.
• Întocmirea referatelor şi a proiectelor de dispoziţii, a borderourilor, a statelor de plată, a tabelelor nominale, a răspunsurilor la cererile/adresele repartizate pe cale ierarhică, la termen şi cu respectarea termenelor legale.
• Transmiterea dispoziţiilor, borderourilor, cererilor şi a actelor doveditoare la Agenţia Judeţeană pentru plăţi şi inspecţia socială Mureş în termen legal pentru efectuarea plăţii.
• Introducerea în baza de date şi controlul permanent al evidenţei privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
• Efectuarea verificărilor periodice la domiciliul beneficiarilor de asistenţă socială, pentru a constata la faţa locului eventualele modificări apărute în situaţia acestora, care ar avea drept consecinţă şi modificarea măsurilor de asistenţă socială de care aceştia beneficiază.
• Colaborare cu diverse servicii din cadrul municipiului în vederea bunei funcţionări a activităţii.
• Colaborarea cu instituţii din municipiu şi din judeţ, în problemele specifice ale activităţii: Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Mureş, A.J.O.F.M. Mureş, D.J.A.S.P.C., Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Prefectura Mureş, şcoli, grădiniţe, O.N.G., culte religioase, precum şi orice alte instituţii cu care se impune colaborare pentru buna desfăşurare a activităţii şi îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu.
• Respectarea procedurilor operaţionale pentru activităţile specifice serviciului.
• Îndeplinirea şi altor atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri de ale Consiliului Local Municipal, dispoziţii ale primarului sau primite pe cale ierarhică.

Director executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Biroul pentru protecția copilului și familiei din cadrul Direcției Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea  nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor  române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărâre nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Biroul pentru protecția copilului și familiei din cadrul Direcției Asistență Socială Târgu Mureș:

• Asigură crearea bazei de date din domeniul protecției copilului și a familiei şi  redactarea pe calculator, respectiv multiplicarea şi expedierea documentelor emise de serviciu.
• Asigură evidenţa şi distribuirea corespondenţei intrate-ieşite, respectiv arhivarea – curentă şi de păstrare – a documentelor serviciului, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
• Ţine evidenţa, întocmeşte referatul, statul de plată, borderoul, centralizatorul, mandatele poştale, în vederea acordării drepturilor în domeniul protecției copilului și a familiei.
• Efectuează verificări  periodice  la domiciliul persoanelor pentru constatarea modului în care sunt  respectate condiţiile prevăzute în contract cu familia având scop de a  încheie proces-verbal de constatare  cuprinzând şi propuneri în caz de nereguli, pentru luarea de măsuri în cadrul legal.
• Efectuează anchete sociale pe baza specificului nevoilor fiecăruia, şi efectuează comunicările către solicitanţi în termen legal. Ancheta redactată, va cuprinde evaluarea socială, medicală şi economică a solicitantului; se vor arăta propuneri pertinente în baza legilor în vigoare. Ancheta va fi semnată de ambele persoane şi va fi aprobată de către şeful ierarhic.
• Colaborează cu ONG şi culte religioase, conform convenţiilor de colaborare încheiate cu acestea.
• Acordă servicii de consiliere persoanelor care se adresează Direcției.
• Întocmeşte un raport de activitate săptămânal, cu repartiţia activităţilor pe zile, pe care îl va prezenta şefului ierarhic la sfârşitul fiecărei săptămâni. Propune şefului ierarhic măsuri de îmbunătăţire a activităţii.
• Elaborarea,  revizuirea și respectarea procedurilor operaționale pentru activităţile specifice direcției
• Elaborarea, revizuirea și respectarea măsurilor stabilite pentru atenuarea riscurilor aferente activităţilor direcției.
• Îndeplineşte orice alte îndatoriri reieşite din Legi, Hotărâri de Guvern sau alte acte normative din Hotărârile Consiliului Local municipal şi de Dispoziţiile de primar sau primite de la şeful ierarhic.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Covid-19

buton masuri covid19

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1092
Ieri:1487
Săptămânal:7681
Lunar:33679
Toate4531159