Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Decembrie 2022  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de conducere din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din Serviciile publice din subordine

 

- 1 post de director – la Serviciul public Administrația grădinii zoologice

Condiții specifice:
• studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Științelor inginerești - specializarea Zootehnie, sau
• studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul Științelor biologice și biomedicale - specializarea Medicină veterinară
• vechime în specialitate – 10 ani
• curs de perfecționare în domeniul protecției animalelor sălbatice constituie avantaj
• cunoașterea unei limbi de circulație internațională, dovedită cu documente care atestă deținerea competenței, constituie avantaj

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:
• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:
• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul  se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş  și va consta din:
- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 15 martie  2021 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 17 martie 2021– ora – 12 -  selecția dosarelor
- 18 martie 2021 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 19 martie 2021 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 19 martie 2021 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 22 martie 2021 – ora 10 - proba scrisă
- 23 martie 2021 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 24 martie 2021 – ora 10 - contestații privind proba scrisă
- 25 martie 2021 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 25 martie 2021 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 26 martie 2021 – ora 10 – interviu

- 29 martie 2021 – ora 10 - rezultatul interviului
- 30 martie 2021 – ora 10 - contestații privind interviul
- 31 martie 2021 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 31 martie 2021 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 31 martie 2021 – ora 10 – rezultatul final

IMPORTANT!

Municipiul Târgu Mureş cu sediul în Municipiul Târgu Mureş, str. Piaţa Victoriei, nr.3, anunţă:
- reluarea procedurilor de concurs, pentru ocuparea postului de Director la Serviciul public Administraţia grădinii Zoologice, după următorul calendar de concurs :
- 09 septembrie 2021 - ora 10 - proba scrisă
- 10 septembrie 2021 - ora 10 - rezultatul probei scrise
- 13 septembrie2021 - ora 10 - contestaţii privind proba scrisă
- 14 septembrie - ora 10 - soluţionarea contestaţiilor
- 14 septembrie 2021 - ora 10 - comunicarea rezultatelor la contestaţii

- 15 septembrie 2021 - ora 10 - interviu
- 16 septembrie 2021 - ora 10 - rezultatul interviului
- 17 septembrie 2021 - ora 10 - contestaţii privind interviul
- 20 septembrie 2021 - ora 10 - soluţionarea contestaţiilor
- 20 septembrie 2021 - ora 10 - comunicarea rezultatelor la contestaţii
- 20 septembrie 2021 - ora 10 - rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
SOÓS ZOLTÁN

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL
buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:250
Ieri:1833
Săptămânal:5475
Lunar:9570
Toate4374414