Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Aprilie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

1. Nivelul postului: conducere

2. Denumirea postului: Șef serviciu, post vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) la Serviciul financiar  contabil, resurse umane și investiții din cadrul Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș.

3. Gradul/Treapta profesională: II

4. Scopul principal al postului: Deservirea serviciului din care face parte.

5. Numărul de posturi: 1.

Dosarele de concurs se vor depune la Secretariatul Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș (str. Avram Iancu nr.2, Târgu Mureș, jud.Mureș) şi vor conţine conform art.35 din H.G. 1336/2022, următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b,c,d,e, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării  primei probe a concursului.

Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii superioare - științe economice - economie

2. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de organizare; capacitatea de a analiza și a sintetiza.

3. Cerințe specifice:

- absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor economice – specializarea economie;

- vechime în specialitatea studiilor superioare de minim 5 ani;

- vechime pe post de conducere minim 2 ani.

4. Competența managerială  (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): 

- capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii în legătură cu acestea;

- capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului;

- capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente.

Concursul se va organiza la sediul Centrului de Cultură și Artă, str. Avram Iancu nr. 2, Târgu Mureș, jud. Mureș și va consta din:

- proba scrisă;
- proba interviu.

Calendarul de desfășurare a concursului:

- 23 februarie 2023 - ora 14.00 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 27 februarie 2023 - ora  12.00 - selecția dosarelor
- 28 februarie 2023 - ora  12.00 - contestații privind selecția dosarelor
- 1 martie 2023 - ora  12.00 - soluționarea contestațiilor
- 1 martie 2023 - ora  12.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 2 martie 2023 - ora 10.00 - proba scrisă
- 2 martie 2023 - ora 15.00 - rezultatul probei scrise
- 3 martie 2023 - ora 15.00 - contestații privind proba scrisă
- 6 martie 2023 - ora 15.00 - soluționarea contestațiilor
- 6 martie 2023 - ora 15.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 7 martie 2023 - ora 10.00 - interviu
- 7 martie 2023 - ora 15.00 - rezultatul interviului
- 8 martie 2023 - ora 15.00 - contestații privind interviul
- 9 martie 2023 - ora 15.00 - soluționarea contestațiilor
- 9 martie 2023 - ora 15.00 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 9 martie 2023 - ora 15.00 - rezultatul final

 

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș, str. Avram Iancu nr.2, Târgu Mureș, jud.Mureș, sau la telefon 0265-250-337.

 

     Director CCA Tg. Mureș,      Director adj. CCA Tg. Mureș
Váry Florentina Maria          Zenovia – Maria Șagău

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1000
Ieri:1248
Săptămânal:6518
Lunar:14769
Toate5049781