Mărime text:

 

Biroul disciplină în construcţii şi afişaj stradal a efectuat 31 de verificări la diverse şantiere de pe raza municipiului Tîrgu-Mureş. În urma controalelor efectuate, au fost depistate 15 lucrări de construcţii fără „Autorizaţie de construire”, iar beneficiarii au fost sancţionaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aplicându-se amenzi în valoare totală de 122.000 de lei.

Deoarece administratorul unei clădiri la care se efectuau lucrări fără autorizaţie de construire a fost somat să oprească lucrările şi nu a respectat dispoziţia, a fost întocmit un proces verbal de constatare si sancţionare aplicându-se sancţiunea amenzii în cuantum  de 100.000 lei. Totodată  au fost efectuate demersurile necesare în vederea înaintării unei plângeri penale formulate împotriva făptuitorului.

Tot în această perioadă a fost depistată o societate comercială care a amplasat un banner  publicitar cu dimensiuni  6m x 3m, pe faţada Palatului Culturii, fără a avea autorizaţie. S-a procedat la identificarea proprietarului clădirii căruia i s-a întocmit proces verbal şi aplicat amendă în cuantum de 2.500 de lei, iar administratorului societăţii în cauză i s-a aplicat amendă în cuantum de 1.000 de lei.

Biroul control comercial a efectuat controale şi verificări specifice în centrul municipiului Tîrgu-Mureş – str. Călăraşilor şi str. Arany Janos – avându-se în vedere respectarea prevederilor O.G. 99/2000, a H.C.L.M. nr. 124/2004 şi a H.C.L.M. 39/2007. Au fost verificaţi un număr de 88 agenţi economici şi s-au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale cu amendă, în cuantum de 2.800 lei, 22 sancţiuni cu avertisment  şi au fost confiscate produse alimentare expuse la vânzare fără date de identificare în valoare totală de 335,63 lei.

Contextual, au fost identificaţi 16 agenţi economici care derulau activităţi specifice fără a deţine aviz de funcţionare şi 3 agenţi economici care comercializau produse alimentare fără autorizaţie.

Un număr de 4 agenţi economici funcţionau cu avizele / autorizaţiile anulate în urma neachitării vizelor anuale, fiind consiliaţi în vederea depunerii documentaţiei necesare obţinerii avizului de funcţionare.

De asemenea, au fost consiliaţi pentru remedierea deficienţelor un număr de 9 agenţi economici care nu respectau condiţiile de autorizare privind orarul de funcţionare aprobat sau care depăşeau obiectul de activitate avizat.

Compartimentul protecţia mediului a efectuat verificări şi controale specifice în centrul municipiului Tîrgu-Mureş, urmărindu-se respectarea de către agenţii economici a prevederilor art. 3 alin.1, art. 28 alin.1 şi 2, din H.C.L.M. nr.20/2008, referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu-Mureş. Cu această ocazie,  au fost verificaţi 49 de agenţi economici fiind somate un număr de 11 societăţi comerciale pentru a intra în legalitate.

Totodată, s-au efectuat verificări cu privire la parcarea autoturismelor în zonele cu spaţiu verde, în P-ţa. Unirii din centrul municipiului, unde un număr de 3 conducători auto au fost sancţionaţi cu privire la nerespectarea prevederilor art. 26, alin.1 din H.C.L.M. nr. 197/2007 – modificată, privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu-Mureş.

„POLIŢIA LOCALĂ – ORDINE ŞI SIGURANŢĂ”

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com