Mărime text:

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 3.710 din 19 octombrie 2011 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu–Mureş, care va avea loc joi, 27 octombrie 2011, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea
 
O R D I N E    D E    Z I :
 
1.   Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Molnár Gábor şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local municipal pe listele U.D.M.R.
2.   Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat  de consilier local.
3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş.
4.   Proiect de hotărâre privind  modificarea metodologiei de sprijinire a acţiunilor unităţilor de învăţământ.
5.   Proiect de hotărâre privind reglementarea modalităţilor de sprijin pentru acţiuni sportive în municipiul Tîrgu Mureş pentru anul 2012.
6.   Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. LOCATIV S.A. în sensul includerii  în  acesta  a imobilelor situate în cartierul Belvedere, str. Berlin, nr. 7 şi 9.
7.   Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă precum repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea municipalităţii.
8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de S.C.  COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş.
9.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.334 di 29 septembrie 2011, privind concesionarea directă către Biriş Ioan şi soţia Stela, a unui teren aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Trâmbițaș Călin Adrian și Crișan Radu, a unui teren aparţinând Municipiului Tîrgu-Mureş în vederea executării a doua căi de acces la Centrul Medical.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren de 632 mp. situat în Tîrgu Mureş str. Bartok Bela nr. 2 aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea edificării unor construcţii.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- extindere şi etajare locuinţă cu parter comercial,   str. Gh. Doja, nr. 170”  beneficiar-proprietar Orban Laszlo-Levente.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări urbanistice pentru construire locuinţe individuale, zona str. Verde, f.nr.” Beneficiar Sala Petrică-Mihai.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- introducere teren în intravilan şi conversie funcţională zonă în vederea construirii de locuinţe colective cu regim mic de înălţime, str. Remetea, fn” beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş.
15.  Proiect de hotărâre  privind modificarea art. 2 şi art. 3 din H.C.L.M. nr. 441/19 noiembrie 2009, referitoare la susţinerea cererii de finanţare pentru proiectul “Modernizare şi Reabilitare spaţii publice de agrement “Platoul Corneşti” din Tîrgu Mureş”, în vederea aplicării pentru contractarea unei finanţări nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, domeniul major de intervenţie 5.2. Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
16. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu-Mureş, care se va deplasa la Budapesta,în perioada 9 -12 noiembrie 2011.
17. Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 333/2011 privind destinaţia imobilului  – clădire atelier C5 şi teren aferent – situat în Tîrgu Mureş, str. Livezeni nr. 5.
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com