Mărime text:

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 4.002 din 23 noiembrie 2011 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu–Mureş, care va avea loc miercuri, 30 noiembrie 2011, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

 1. Informare cu privire la vizita unei delegaţii din partea Municipiului Tîrgu Mureş la Budapesta, Ungaria, perioada 9 - 12 noiembrie 2011

2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Vlas Florin şi declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru anul 2011.

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a şedinţelor Adunării Generale a Acţionarilor  extraordinare a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. din data de 9.12.2011 şi şedinţei ordinare din data de 20.12.2011, conform convocatorului  şedinţelor.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza  în anul 2011 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2012.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice şi a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică pentru anul 2012.

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2012, percepute prin Serviciul Public Administraţia domeniului public.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2012, percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Persoanei.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2012, percepute prin Direcţia Arhitect Şef.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2012, percepute prin Direcţia Tehnică.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe percepute pe anul 2012 prin Serviciul fond funciar şi registru agricol.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2012  percepute prin Administraţia Complexului de Agrement şi Sport “Mureşul” şi Bazinul  Acoperit Piscina “ing.Mircea Birău”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2012, percepute prin Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe pentru prestări servicii şi alte taxe speciale percepute prin Serviciului Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2012. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2012, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi.

18. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în aplicarea art.107 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea regimului juridic a unor locuinţe, din locuinţe de serviciu în locuinţe sociale.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de beneficiari  în vederea atribuirii   de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, situate în Tîrgu Mureş, cart. Belvedere, str. Berlin, nr. 3 si 5.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”Plan Urbanistic de Detaliu-studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială şi garaj auto, str. Voinicenilor, f.nr.” proprietari-beneficiari: Sekesdi Margareta şi Sekesdi Adalbert.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- conversie funcţională zonă pentru construire locuinţă unifamilială, zona Bdul 1 Decembrie 1918 – magazinul Real” proprietar/beneficiar Scutaru Ion.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal-stabilire reglementări pentru reamenajare şi supraetajare clădire,  str. Aurel Filimon, nr.4” cu regulamentul local aferent beneficiar Simionescu Mircea.

24. Proiect de hotărâre aprobarea achiziţiei în condiţiile legii a unor centrale termice din afara zonei unitare de termie.

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com