Mărime text:

A 2012. március 2-én kelt 944. számú polgármesteri rendelet értelmében összehívjuk a Marosvásárhely Municípiumi Helyi Tanács soros ülését csütörtökön, 2012. március 29-én 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös termébe , a következő napirenddel:

 1. Határozattervezet a „Körforgalmú útkereszteződés felújítása a Cuza Vodă – Libertăţii – Enescu utcák találkozásánál” helyi közérdekű munkálat helyszínén található magántulajdonú ingatlan kisajátítási eljárásának elindításáról.
 2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Művészeti és Tudományos Egyetem személyzeti felépítésének jóváhagyásáról.
 3. Határozattervezet 20 marosvásárhelyi tömbház hőszigetelési munkálatai műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
 4. Határozattervezet az egyes laksáok jogi helyzetének módosításáról, és ezek elosztásáról szóló 396/2011.11. 30-i helyi tanácsi határozat 1. cikkelyének kiigazításáról.
 5. Határozattervezet az önkormányzat tulajdonában levő helyiségek elosztásáról.
 6. Határozattervezetegyes, az önkormányzat birtokában levő, nem lakás rendeltetésű helyiségekkel kapcsolatos problémák megoldásáról.
 7. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén levő azon területek licitjére vonatkozó időszerűségi tanulmány és a feladatfüzet jóváhagyásáról, melyekre ideiglenes építményeket helyeznének el könyv és sajtótermékek forgalmazására.
 8. Határozattervezet egy 1918. December 1. úti 3940 négyzetméteres, épületekhez tartozó telek átsorolásáról a városi közvagyonból a város magánvagyonába, és közvetlen eladásáról.
 9. Határozattervezet a Marosvásárhely Municípium Helyi Tanács képviselőit a közoktatási intézmények vezetőtanácsaiba kinevező 321/2011-es helyi tanácsi határozat modósításáról.
 10. Határozattervezet a Mihai Viteazul utca 15. szám alatti ingatlan 2008. november 18-i 4340B számú bérbeadási szerződése 1. kiegészítő irata jóváhagyásáról.
 11. Határozattervezet a Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium Cornesti utcai, szám nélküli volt telkén levő állóeszközök Fekete István résézre történő közvetlen eladásának jóváhagyásáról.
 12. Határozattervezet két közétkeztetési egység elhelyezéséről a Színház téren.
 13. Határozattervezet Marosvásárhely közterületének kezelését illető egyes intézkedésekről.
 14. Határozattervezet Marosvásárhely 2012-2025 közti energetikai stratégiájának jóváhagyásáról.
 15. Határozattervezet egy Răsăritului utca 17. szám alatti 783 négyzetméteres telekből, 7 négyzetméter átadásáról Marosvásárhely magántulajdonába, Grabnai Mihály részéről.
 16. Határozattervezet Tudoran Liviu Emil Nicu részvényes-közgyűlési képviselő felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá az Aquaserv Rt. 2012. április 2-i rendes és rendkívüli részvényesi közgyűléseinek napirendjén szereplő dokumentumokat.
 17. Határozattervezet a Marosvásárhely Municípium, Maros megye az Aquaserv Rt. és a Berd között aláírandó projekt-szaktanácsadási szerződés megkötésének jóváhagyásáról.
 18. Határozattervezet a Víkendtelepen közétkeztetési teraszok céljára bérlendő telkek bérbeadásának szabályozásáról.
 19. Határozattervezet a municípiumi sportparkban létrehozandó rekuperációs központ projektjének jóváhagyásáról.
 20. Határozattervezet Marosvásárhely köztulajdonában levő, a Víkendtelepen található 20 négyzetméter telek közvetlen haszonbérbe adásáról Moldovan Ileana javára.
 21. Határozattervezet Marosvásárhely köztulajdonában levő, a Víkendtelepen található 182 négyzetméter telek közvetlen haszonbérbe adásáról Ioniţă Cătălin és Petriş Ioan Tiberiu javára,
 22. Határozattervezet a „Városrendezési részletterv két magánház elhelyezéséről az Agricultorilor utca szám nélküli telkein” városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról, haszonélvezői Veress Attila és Veress Izabella.
 23. Határozattervezet a „ Városrendezési zónaterv - szabályok megállapításáról egy magánház építéséhez a Pomilor utca szám nélküli telkén” városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról, a hozzá tartozó városrendezési szabályzattal, tulajdonos –haszonélvezői Jakob Cristian Dumitru és Jakob Claudia Cornelia.
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com