În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.376 din 18 mai 2012 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 24 mai 2012, orele 14,00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I :

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii ,,bust” în ,,statuie” a scriitorului Sütő András aprobat prin H.C.L. nr. 377 din 17 septembrie 2009.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului ,,Natura pentru viaţă’’ şi a Regulamentului de funcţionare a acestuia, precum şi alocarea sumei de 7.500,00 lei pentru premierea câştigătorilor pe anul 2012.  

3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru reabilitarea termică a 29 blocuri de locuinţe din municipiul Tîrgu Mureş.

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝Pod peste râul Mureş - zona Aleea Carpaţi, Tîrgu Mureş˝.

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 84/13.03.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia ˝ Modernizarea Piaţa Teatrului, Tîrgu Mureş˝.

6.Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu cu destinaţia de sediu în favoarea Asociaţiei HIFA România.

7.Proiect de hotărâre privind trecerea dreptului de proprietate a unei cote părţi dintr-un teren în suprafaţă totală de 1855 mp, din Tîrgu Mureş, str. Mărului în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Chertes Zoltan şi Chertes Adriana Diana.

8.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 10,60 mp, din Tîrgu Mureş, str. Szotyori Jozsef în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Matei Demian Ioan.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87 din 26 aprilie 2012 referitoare la trecerea cotei de 32/1900 mp din terenul în suprafaţă totală de 1900 mp, din Tîrgu Mureş, str. Mărului în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Oprea Vasile şi Oprea Rafila.

10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 86 din 26 aprilie 2012 referitoare la trecerea unui teren în suprafaţă de 42 mp din suprafaţa totală de 1500 mp, din Tîrgu Mureş, str. Constantin Hagi Stoian în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Manisor Augustin, Manisor Maria, Ciobanu Paul, Ciobanu Lucia Daniela.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 89 din 26 aprilie 2012 referitoare la trecerea unui teren în suprafaţă de 69 mp din suprafaţa totală de 5000 mp din Tîrgu Mureş, str. Eden în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de Oltean P. Susana.

12.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mureş şi vânzarea terenului în suprafaţă de 127,69 mp aferent spaţiului comercial situat în Tîrgu Mureş, Bd. 1848 nr. 15.

13.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mureş a unui teren situat în Tîrgu Mureş, str. Livezeni nr. 5 precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia, către S.C. Sandoz S.R.L., în vederea delimitării proprietăţii prin amplasarea unui gard.

14.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 180 mp aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, către S.C. Sandoz S.R.L., în vederea delimitării proprietăţii prin amplasarea unui gard.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei necesare organizării licitaţiei publice deschise pentru concesionare teren P-ţa Teatrului, în vederea edificării a două locaţii pentru desfăşurarea unor activităţi de alimentaţie publică.

16.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Parohia Ortodoxă XVII Belvedere Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 1.700 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.

17.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tîrgu Mureş şi S.C. Contrascom Benţa S.A.

18.Proiect de hotărâre privind acordarea acceptului de înfiinţare a unor consorţii şcolare.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare al municipiului Tîrgu Mureş”.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 19/26.01.2012 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile aflate în proprietatea S.C. Energomur S.A. – societate în faliment cu terenuri din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş aferente centralelor termice dezafectate.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal–stabilire reglementări urbanistice pentru organizare reţea stradală, dezvoltare infrastructură edilitară şi reconversie zonă din UTR „CC1z” în UTR„L2az” pentru dezvoltare ansamblu rezidenţial nou, str. Eden fn”şi a regulamentului local de urbanism aferent beneficiari: Vereş Marin Alexandru, Vereş Elena, Silivăşan Sergiu Mircea, Bocicor Ioana, Suciu Daniel-Adrian, Suciu Camelia, Pop Vasile Daniel, Pop Marcela Maria.

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală D+P+M, str. Posada, nr.2A” beneficiari Jakab Barna Robert şi Jakab Irma Tunde.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit, str. Eden, f.nr.” beneficiar Rad Cristina-Nicoleta.

24.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mureş şi vânzarea terenurilor aflate în concesiune respectiv închiriere situate în Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr.2.

25.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către d-na Moldovan Ileana a terenului în suprafaţă de 20 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, str. Plutelor nr. 2.

26.Proiect de hotărâre privind prelungirea concesiunii unui teren situate în str. Plutelor nr. 2, pe o perioadă de 10 ani pentru dl. Danciu Alexandru Marcel pentru activitatea de alimentaţie publică.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea proiectelor culturale care se desfăşoară în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2012.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com