Mărime text:

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 151 din data de 22 ianuarie 2016, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 28 ianuarie 2016 orele 14.00, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

O R D I N E    D E    Z I:

 

1. Informare privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea subvenţiei acordate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2015.
2. Informare privind activitatea Serviciului de Asistenţă Socială în anul 2015.
3. Informare privind activitatea asistenţilor personali din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială, în perioada 1 iulie 2015 – 31 decembrie 2015.
4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul 2016.
5. Proiect de hotărâre privind adoptarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 al S.C. Locativ S.A.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 al S.C. Administrator Imobile şi Pieţe S.R.L.
7. Proiect de hotărâre privind adoptarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2016 al S.C. Transport Local S.A.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la realizarea proiectului „POLIŢIE – AUTORITĂŢI LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT”.
9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel, să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor – S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 10 februarie 2016.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de S.C. Compania Aquaserv S.A.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 114/31.03.2011 referitoare la acordarea unor prestaţii sociale sub formă de tichete sociale.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 308/16.09.2010.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei la Căminul pentru persoane vârstnice.
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere în anul 2016 pentru beneficiarii serviciilor asigurate în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice.
15. Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozitare de la 1,8% la 0,2% la unele imobile aflate în concesiunea S.C. LOCATIV S.A. Tîrgu Mureş pentru anul fiscal 2016.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi fiscale, în sensul anulării majorărilor de întârziere în cota de 73,3% aferente obligaţiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei aferente contractelor de concesiune ce urmează a fi încheiate începând cu anul 2016.
18. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către VIZI JOZSEF a terenului  în suprafaţă de 23,71 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea, conform regulamentului, către S.C. Grosaliment S.A. a terenului în suprafaţă de 36 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2016.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 22/30.08.2012 referitoare la reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local nr. 279/16.09.2014 referitoare la reactualizarea componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 197/31.05.2007 referitoare la aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din Municipiul Tîrgu Mureş.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire clădire comercială”, str. Gheorghe Doja nr. 198, proprietari – beneficiari Marinescu Horia şi Marinescu Ana.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal – relotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit”, str. Mărului, fn, proprietari – beneficiari Kiss Tamas, Kiss Kamilla, Benedek Agnes.
26. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 317/17.12.2015 referitoare la aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru în vederea închirierii şi utilizării temporare a spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aflate în spaţiile excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aflate în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, a Caietului de sarcini – cadru, a modelului de contract de închiriere, a modelului de contract de utilizare temporară.
28. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 292/05.11.2015 referitoare la schimbul de teren şi clădiri între Municipiul Tîrgu Mureş şi Parohia Romano-Catolică nr. 1 Tîrgu Mureş.
29. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, cu obiect principal de activitate cod CAEN 9104.
30. Proiect de hotărâre privind transportul de animale de colecţie din Olanda, Zoo Amsterdam la Zoo Tîrgu Mureş.
31. Proiect de hotărâre privind indemnizaţia în valută pentru o delegație  din partea Municipiului Tîrgu Mureş, care se va deplasa la Mannheim și  Koln /Germania, în perioada 14 – 22 februarie 2016.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com