Mărime text:

 

 

A polgármester 2016. Február 18-i 707-es számú rendelete értelmáben a marosvásárhelyi tanácsot soros ülésre hívják össze  február 25-én, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő napirenddel:
1. Határozattervezet Marosvásárhely 2016-os költségvetésének a kiigazításáról.
2. Határozattervezet a köztisztviselői tisztségek elfoglalási terve időszerűsítésének a jóváhagyásáról 2016-ra.
3. Határozattervezet a közösségi adminisztrátori (városmenedzser) tisztség létrehozásáról a marosvásárhelyi önkormányzatnál, valamint ezen tisztség betöltésének a feltételeiről, az eljárásról, illetve a feladatköréről.
4. Határozattervezet a marosvásárhelyi idősotthon szervezési és működési szabályzatának időszerűsítéséről.
5. Határozattervezet a vaáros magántulajdonában levő legelők bérbeadásának jóváhagyásáról.
6.  Határozattervezet  a város köztulajdonában álló zöldövezeteken lévő fák, bokrok átültetéséről.
7. Határozattervezet a szociális osztály szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról.
8. Határozattervezet az oktatási támogatás haszonélvezőinek azonosítását célzó módozatokról.
9. Határozattervezet bizonyos adókedvezmények biztosításáról azon ingatlantulajdonosoknak, akik saját költségre végezték el a lakásuk hőszigeletelését.
10.   Határozattervezet  adókedvezmények megtagadásáról olyan ingatlantulajdonosoknak, akik elvégezték a lakrészük hőszigetelését.
11.   Határozattervezet a Marosvásárhely Metropolitán Övezet Egyesület satatútuma és alapító okirata módosításának a jóváhagyásáról.
12.  Határozattervezet a Marosvásárhelyi Állatkert Alapítvány megalakításáról.
13.   Határozattervezet Karácsony Erdei Etel részvényesi közgyűlési képviselő megbízásáról, hogy hagyja jóvá a március 14-i soros részvényesek közgyűlésének napirendjén szereplő témákkal kapcsolatos iratokat.
14.  Határozattervezet Horatiu Lobont megbízásáról, hogy írja alá az orvosi, fogorvosi, egészségügyi asszisztensi személyzeti költségek, illetve a marosvásárhelyi tanintézetekben lévő orvosi és fogorvosi rendelők felszereléséhez szükségek orvosságok és fogyóeszközök biztosítására a szerződést.
15.  Határozattervezet bizonyos, nem lakás rendeltetésű, a város tulajdonában levő helyiségek bérleti szerződéseinek a meghoszabbbításáról.
16.  Határozattervezet a 2016-os évre szóló, nem lakás rendeltetésű helyiségek odaítélésére vonatkozó prioritási lista  jóváhagyásáról.
17.  Határozattervezet a helyi önkormányzat költségvetéséből kulturális programokra/pályázatokra  szánt vissza nem térítendő finanszírozás odaítéésének metodológiája megváltoztatásáról.
18.   Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházközségek finanszírozásáról  2016-ra a 2001/82. számú kormányrendelet és a 2002/1470. számú kormányhatározat értelmében.
19.  Határozattervezet egyes helyi tanácsi határozatok előírásainak kiegészítéséről, ami kereskedelmi tevékenységek, szolgáltatások és közélelmezési tevékenységek engedélyezésére vonatkozik a város területén.
20.   Határozattervezet a marosvásárhelyi Negoiului utca 3. szám alatti ingatlan közterületből a város magánterületévé minősítéséről.
21.  Határozattervezet a Rozmaring utca 36. szám alatti ingatlannak a város magántulajdonába kerüléséről.
22.  Határozattervezet a Remeteszeg utca 198. szám alatti 122 négyzetméteres területnek Reichenberger István és Ildikó tulajdonából a város tulajdonába kerüléséről.
23.  Határozattervezet a Fasor utca 2. szám alatti 21 négyzetméteres területnek Blaga Simion és Lia Maria tulajdonából a város tulajdonába kerüléséről.
24.  Határozattervezet a Marosvásárhely Radnai utca 34. szám alatti, (132079-C1-U3 telekkönyvszám) 5-ös lakrész 1-es helyisége  (38/418-ad rész telekkel) köztulajdonból a város magántulajdonába utalásáról.
25.  Határozattervezet a Székely Vértanúk utca 12. szám alatti ingatlannak (VIII-as helyiség, a posta székhelye) köztulajdonból a város magántulajdonába kerüléséről .
26.  Határozattervezet a Közlegelő utca 2. szám alatti ingatlannak köztulajdonból  a város magántulajdonába kerüléséről.
27.  Határozattervezet a Caraiman utca 4. szám alatti ingatlannak köztulajdonból  a város magántulajdonába kerüléséről.
28.  Határozattervezet a 2006.03.14-i 73-as számú helyi tanácsi határozat által elfogadott és leltárba vett lakónegyedekbeli garázsok engedélyének meghosszabbításáról.
29.  Határozattervezet a 2015.02.26/67-es helyi tanácsi határozat semmisé nyilvánításáról a szemételhordás megvalósíthatósági tanulmányát és a szolgáltatás odaítélésének feladatfüzetét illetően.
30.  Határozattervezet  a város tulajdonát képező, 2016-ban kitermelésre kerülő faanyag kikiáltási ára alsó határának a megállapításáról.
31.  Határozattervezet  a város tulajdonát képező , 2016-ban kitermelésre kerülő faanyag kikiáltási ára felső határának megállapításáról.
32.  Határozattervezet a Marosvásárhelyi képviselő Roşca Titus Emil erdőmérnök/szakfelügyelő felhatalmazásáról a város képviseletére a szovátai Maros Közbirtokossággal való kapcsolattartásban.
33.  Határozattervezet a város tulajdonában lévő erdészeti alapnál 2016-ban tervezett erdőrendezési munkálatok elvégzéséhez szükséges költségvetés jóváhagyásáról.
34.  Határozattervezet a marosvásárhelyi 1989. December 22. utca 16. szám, a Ştefan Cicio Pop u. 21-23. szám, a Ştefan Cicio Pop u. 25-27. szám, a Béke utca 72. szám és az Asztalos sétány 7. szám alatti tömbházak manzárdosítása beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak, valamint műszaki dokumentációjának a jóváhagyásáról.
35.  Határozattervezet az Energetikai hatékonyság növelését célzó munkálatok hat marosvásárhelyi tömbház esetében a POR 2014-2020 révén, 3-as főtengely, 3.1 beruházási prioritás műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról.
36.  Határozattervezet egy, a város tulajdonában lévő, 9 négyzetméteres terület, Csorvássi Carol Ştefannak való haszonbérbe adásáról, a szabályzat értelmében.
37.  Határozattervezet bizonyos módosításásokról a városi közműszolgáltatási osztály szerkezeti felépítésében és a tisztségek jegyzékében.
38.   Határozattervezet  a városi közműszolgáltatási osztály által nyújtott szolgáltatások díjszabásainak az időszerűsítéséről a 2016-os évre.
39.   Határozattervezet a remeteszegi városi temető bővítéséről társulás révén.
40.  Határozattervezet bizonyos, a város közterületén lévő állóeszközök használaton kívül helyezéséről.
41.  Határozattervezet  a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról: részletes városrendezési terv – városrendezési szabályozások leszögezése lakóház építése végett a Csángó utcában, szám nélkül, tulajdonos-haszonélvező: Obreja Răzvan.
42.  Határozattervezet  a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról: övezeti városrendezési terv – terület beltelekké való nyilvánítása és a megfelelő övezet kijelölése termelő-, illetve tárolócsarnok elhelyezése végett a Jeddi úton, szám nélkül, haszonélvező Ormenişan Bojan Ioan.
43.  Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról: övezeti városrendezési terv – csarnok építése műanyagfeldolgozásra , tárolófelületek és irodák, Hegyalja utca 10. szám, tulajdonos-haszonélvező a Magnatach Kft.
44.  Határozattervezet az Erdélyi iskola képviselői szobrának felállításáról a marosvásárhelyi vár övezetében.
45.  Határozattervezet a 30, 30B, 10, 32, 16, 11-es marosvásárhelyi városi autóbuszvonalak odaítéléséről egy közszállítást végző szolgáltatónak.

Dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com