A polgármester 2016. április 8-i 1239-es számú rendelete értelmében összehívják a marosvásárhelyi tanácsot április 14-én, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe.

Napirenden:

1. Határozattervezet Maior Sergiu Claudiu helyi tanácsosi és alpolgármesteri mandátumának a megszűnéséről, és egy helyi tanácsosi hely, illetve az alpolgármesteri tisztség megüresedetté nyilvánításáról.
2. Határozattervezet a Marosvásárhelyért Szövetség egy helyi tanácsosi mandátumának érvényesítéséről.
3. Határozattervezet Marosvásárhely 2016-os költségvetésének a kiigazításáról, a polgármester 2016. március 14-i 1013-as rendeletének az érvényesítése révén.
4. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szakapparátusa aktualizált szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról.
5. Határozattervezet a Trif Claudia kinevezéséről a marosvásárhelyi lakossság-nyilvántartó hivatal vezérigazgatójává.
6. Határozattervezet a 2016. február. 25-i 51-es számú tanácsi határozattal jóváhagyott, helyi költségvetésből kulturális programokra szánt visza nem térítendő támogatások elbírálási módszertanának a módosításáról.
7. Határozattervezet a két Színház téri helyszín – közélelmezési tevékenységek végett – haszonbérbe adására szervezett nyílt, nyilvános versenytárgyaláshoy szükséges dokumentáció jóváhagyásáról.
8. Határozattervezet egy marosvásárhelyi , Könyök utcában, lévő ingatlan Marosvásárhely közterületéhez tartozásának a megállapításáról.
9. Határozattervezet egy, a marosvásárhelyi Islaz utca 2. szám alatti ingatlannak a Locativ Rt. ügykezelésébe való átadásáról.
10. Határozattervezet a marosvásárelyi Református Kollégium keretében működő elemi osztályok oktatására vonatkozó, bizonyos admnisztrációs intézkedések jóváhagyásáról.
11. Határozattervezet az Előtanulmány, műszaki projekt, manzárdosítási munkálatok, alagsor megerősítése, burkolatcsere és belső homlokzat korszerűsítése a Dr. Bernády György Általános Iskola épületén című beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról.
12. Határozattervezet a 2015. szeptember 24-i 246-os számű tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amelynek értelmében jóváhagytak 3 millió 500 ezer lejt, amiből, 2015-ben elköltenek 150 ezer lejt (héával együtt), ami az Előtanulmány, műszaki projekt,  manzárdosítási munkálatok, alagsor megerősítése, burkolatcsere és belső homlokzat korszerűs manzárdosítási munkálatok, alagsor megerősítése, burkolatcsere és belső homlokzat korszerűsítése a Dr. Bernády György Általános Iskola épületén tése a Dr. Bernády György Általános Iskola épületén beruházás értéke.
13. Határozattervezet Az energetikai hatékonység növelését célzó munkálatok öt marosvásárhelyi tömbháznál a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program (POR) keretében, 3-as főtengely, 3.1 beruházási prioritás, A művelet – lakóépületek nevű projekt műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról.
14. Határozattervezet a heléyi tanács 2016. február 25-i 46-os száú határozatának kiegészítéséről a Marosvásárhelyi Állatkert Alapítvány létrehozását illéetően.
15. Határozattervezet a marosvásárhelyi temetők szervezési és működési szabályzatának időszerűsítéséről.
16. Határozattervezet egyes, a város közterületéhez tartozó állóeszközök használatból való kivonásáról.
17. Határozattervezet versenytárgyalás szervezésének jóváhagyásáról egyes, a Tutaj utca 2. szám alatti Maros Sport- és Szabadidőközpont  területén, illetve a Városi Park 4. szám alatt lévő sportpályák bérbeadása érdekében.
18. Határozattervezet a 63/2016-os helyi tanácsi határozat kiegészítéséről a város tulajdonában lévő erdészeti alapból származó famennyiség többletének értékesítésére szervezendő árverés kikiáltási átát illetően.
19. Határozattervezet az alábbi városrendezési dokumentáció elfogadására: PUD – városrendezési szabályozások meghatározása egyéni lakások építésére, Szabadi át 169. szám, tulajdonosok  - haszonélvezők: Ercse János Szilárd és Ercse Noémi.
20. Határozattervezet az alábbi városrendezési dokumentáció elfogadására: PUZ  - területparcellázás egy lakópark épületegyüttes létrahozása érdekében a Fasor – Zöld utca környékén, az érvényes városrendezési szabályzatnak megfeleően, haszonélvező: Fekete Petru.
21. Határozattervezet  a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács küldöttsége Törökországba, Kusadasiba való kiszállásának a helyi költségvetésből valutával való finanszírozásáról a Testvérvárosok közötti együttműködés és fejlesztési projektek nevű workshopon való részvétel céljából április 13-22. között.
22. Határozattervezet a helyi tanács küldöttsége magyarországi, szegedi kiszállásának helyi költségvetésből való finanszírozásáról május 20-22. között.
23. Határozattervezet a védett területté nyilvánított marosvásárhelyi erdőnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal hatáskörébe kerüléséről, illetve a menedzsmentterv létrehozására vonatkozó intézkedésekről.
24. Határozattervezet a város képviselőjének kinevezéséről az Aqua Invest Mures közgyűlésén a megye víz- és csatornahálózata átalakított mestertervének jóváhagyásáról való szavazás érdekében.
25. Határozattervezet egy ingatlan megvásárlásáról a Ligetben .
26. Határozattervezet a Közoktatási Minisztérium 2015/5556-os , a 2016-2017-es marosvásárhelyi iskolahálózat átszervezésére vonatkozó rendelete 22-es cikkelyének, 5-ös pontja által tarlamazott előírások teljesítéséről.
27. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal képviselőjének Washingtonba (USA), a Fenntartható jövő körvonalazása című csúcstalálkozóra 2016. május 3-8. között való kiutazásának a helyi költségvetésből valutában történő finanszírozásáról.
28. Határozattervezet a napidíj valutában történő elszámolásáról a marosvásárhelyi tanács küldöttsége részére, amely a horvátországi Dubrovnikba utazik 2016. április 26.- május 1. között.
29. Határozattervezet a Gratitudine Urbi cím odaítéléséről a Marosvásárhely szabad királyi városi rangra emelésének 400. évfordulójára szervezett szimpózium alkalmával.
30. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén levő, a helyi tanács 2009. évi 74-es határozatával elfogadott parkolási szabályzat alkalmazásához szükséges egyes intézkedések elfogadásáról.
31. Határozattervezet a Marosvásárhely Díszpolgára cím odaítéléséről a 2016-os, XX. Marosvásárhelyi napok keretében.
32. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Napok rendezvényei és egyéb, 2016-ban sorra kerülő rendezvények idején a közterület-elfoglalási illeték megállapításáról.
33. Határozattervezet a város képviselőjének megbízásáról, hogy az aQua Invest Mures közgyülésén szavazzon a víz- és csatornaszolgáltatási szerződés kiegészítő iratának tervezetéről, amely az Aquaserv vállalat szolgáltatásai esetében a vállalat által alkalmazott díjszabások időszerűsítésére vonatkozik.
34. Határozattervezet a tanács képviselőjének, Karácsony Erdei Etelnek a felhatalmazásáról, hogy az Aquaserv Rt.-nek a 2016. május 5-i soros részvényesi közgyűlésén megszavazza a napirenden levő témákhoz kapcsolódó dokumentumokat.
35. Határozattervezet egy terület végleges kivonásáról  az erdészeti alapból, amely az Erdőalja utca bővítése projekthez szükséges.
36. Határozattervezet a Maros megyei települések – Marosvásárhely köztisztasági szabályzatának  jóváhagyásáról.
37. Határozattervezet közétkeztetési tevékenység céljából kialakítandó teraszokhoz szükséges területek bérbeadásának szabályozásáról.
38. Határozattervezet a Pro Cultura díjra vonatkozó javaslatok jóváhagyásáról.

Dr. Dorin Florea polgármester

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com