C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 5101 din 12 decembrie 2017 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc marţi, 19 decembrie 2017, orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construirea a trei case de  locuit", str. Mărului, fnr. Iniţiator: Zsigmond Levente.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş" cu regulamentul local de urbanism aferent.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- actualizare PUZ ansamblul rezidenţial Dolomiti, str. Livezeni, fnr" aprobat prin HCL nr. 303/06.09.2007, cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari: SC"Dolomiti Invest"SRL, Borşan Rita Simona, SC "Fomco 2006" SRL.

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizare strada Tazlăului".

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Modernizare str. Victor Babeş".

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Modernizare strada Mioriţei".

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  " Modernizare strada Zarandului".

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  " Modernizare strada Eden".

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  " Modernizare strada Prutului".

11. Proiect de hotărâre privind prezervarea spaţiului de trecere în subteran a reţelelor aeriene de pe raza municipiului Tîrgu Mureş.

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 616 mp din Tîrgu Mureş, str.Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL.

13. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local în anul 2018  pentru beneficiarii venitului minim garantat.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditat ca furnizori de servicii sociale,  selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru categoriile de persoane asistate.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2018.

16. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru creșele din municipiul Tîrgu Mureș.

17. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru grădinițele din municipiul Tîrgu Mureș.

18. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Tîrgu Mureș ( str.  Toplița în „strada Martin Luther – Luther Márton utca").

19. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Tîrgu Mureș (str. Poștei în strada Jean Calvin - Kálvin János utca ).

20. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş.

21. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public de interes local Administrare Sere Parcuri şi Zone Verzi cu personalitate juridică din municipiul Tîrgu Mureş.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Infrastructură terenuri sintetice cu anexe funcţionale".

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 124.000 lei pentru sprijinirea organizării Concursului interjudeţean de matematică-informatică "Grigore Moisil", ediţia a 33-a, în perioada  23.03.2018-25.03.2018.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul "Studiu de fezabilitate, Reabilitare Bază sportivă la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert". 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 191 din 18 mai 2017 privind  asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL.

26. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2018-2019.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com