C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1380 din  22 ianuarie 2018  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc marţi, 30 ianuarie 2018, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării la bugetul local a sumei de 3.427,09 lei din excedentul anului 2017, aferent Căminului Spital pentru Persoane Vârstnice – Tîrgu Mureș.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş la Hanovra/Germania, în perioada 19 - 25 februarie 2018.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Plan Urbanistic Zonal - reconformare zonă"LM" în zona activităţilor productive şi de servicii pentru construire hală de producţie", cu regulamentul local de urbanism aferent Amplasament: Strada Băneasa, Nr. Iniţiator: SC"Fimatex"SRL.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire casă de locuit şi garaj auto, str. Remetea, nr. 95/B", cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: Bogdan Ioan Cristian.

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială”, str. Serg Maj. Ionel Giurchi nr. 49(real str. Plt. Adj. David Rusu fnr) Iniţiatori: Mireştean Marian şi Mireştean Viorica.

8. Proiect de hotărâreprivind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal- reglementare incintă prin schimbarea destinaţiei corp C1, C2 din ateliere în birouri şi garaje în hotel, str. Regele Ferdinand nr.4-6" cu regulamentul local de urbanism aferent, cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori: Marta Claudiu Simion şi Marta Claudia

9. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din  fondul locativ de stat, locuinţe  sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate  şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2018.

10. Proiect de hotărâre privind  reînnoirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum şi repartizarea unui spaţiu aflat în proprietatea municipalităţii

11. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. B-dul 1848 nr.47/A în patrimoniul Municipiului Tîrgu  Mureş.

12. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui imobil situat pe str. Dâmbul Pietros în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

13. Proiect de hotărâre privind reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară şi dezmembrarea imobilului situat pe str. Podeni nr. 57 în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii plafonului de plăţi restante pentru anul 2018,  faţă de anul 2017 şi mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 14.02.2018.

15.  Proiect de hotărâreprivind  trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Clădire multifuncţională şi parcări Livezeni – capăt linie autobuz”.

17. Proiect de hotărâre privind  completarea şi modificarea Hotărârii Consiliu local municipal  nr. 354/ 19.12.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru „Infrastructură terenuri sintetice cu anexe funcţionale”

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliu local municipal  nr. 191 din 18 mai 2017 privind asocierea între Municipiul Tîrgu Mureş şi SC Administraţie şi Turism SRL.

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ  pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş.

20. Proiect de hotărâre privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Insulei(Mică)”.

21. Proiect de hotărâre privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare strada Cetinei”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii“ Modernizare str. Băneasa – Tronson str. Depozitelor-str. N. Bălcescu”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. Dezrobirii”.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “ Modernizare str. 8. Martie”.

25. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu  SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de lucrări nr.  22/30.03.2016 „ Reţele de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în str. Eden din Municipiul Tîrgu Mureş ”.

26. Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru sprijinirea familiilor proprietare ale apartamentelor din blocul de pe str. Cisnădiei nr. 13 din Municipiul Tîrgu Mureş afectate de deflagraţia din data de 13 decembrie 2014.

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2018-2019.

28. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea – demolarea bacului de iarnă situat în Tîrgu Mureş, str. Parcul Sportiv Municipal nr.4.

29. Proiect de hotărâre privind desfiinţarea – demolarea imobilului construcţie din lemn cu fundaţie de beton, construit pe luciu de apă situat în Tîrgu Mureş,  str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr.129039-C7.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com