Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja, és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre, 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tagjainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.

3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretébenláttamozás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.

4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sürgősségi kormányrendelet 252.cikkelyének 1. bekezdése c pontja, 255. bekezdése, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2004/554. törvény 3. cikkelye 1. bekezdésének előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Dr. Dorin Florea polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,
Buculei Dianora-Monica

 

Marosvásárhely Megyei JogúVáros polgármestere
2019.09.20-i 1923-as rendeletének melléklete

 

ÖSSZEHÍVÓ

A polgármester 2019. szeptember 20-i 1923-as számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.

NAPIRENDTERVEZET

1. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Trébely utca 95-97. szám alatt található 49 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Puskás Attilától és feleségétől,Puskás Borókától.

2. Határozattervezet a közterületfelügyelő szakszolgálat által alkalmazott speciális adókról és díjszabásról a 2020-as évre, valamint az ezekre vonatkozó jogsértések és szankciók meghatározásáról.

3. Határozattevezet a fizetéses parkolók kihasználtságát és karbantartását végző közszolgálat szervezési és működési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről, amelyet a városi tanács 2017.július 27-i 231-es határozatával hagytak jóvá, és a közparkolók haszonbérbe adásának szerződésbeli jóváhagyásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város – a közterületfelügyelő szakszolgálaton keresztül– és az Ingatlan- és Piacigazgatóság között.

4. Határozattervezet bizonyos intézkedések jóváhagyásáról az elemi oktatási tevékenységet illetőena marosvásárhelyi Református Teológiai Kollégiumban.

5. Határozattervezet arról, hogy a Locativ Rt. ügykezelésébe kerüljön a Marosvásárhelyen, a Gheorghe Marinescu utca 21. szám alatt található ingatlan.

6. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének kinevezéséről, a vonatkozó feladatkörökkel, a marosvásárhelyi oktatási intézmények vezetőtanácsába, a 2019–2020-as tanévre.

7. Határozattervezet arról, hogy ingyenesen használatba adják a marosvásárhelyi volt Emil A. Dandea Technológiai Líceum bentlakásának épületét a Maros megyei Horea sürgősségi felügyelőségnek és az országos próbaidős igazatóságnak a Maros megyei próbaidős szakszolgálat számára, 2 éves időtartamra.

8. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Nagy Szabó Ferenc utcában található 461 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Ungur Grigorétól és feleségétől,Ungur Maria-Rodicától, Iacob Valentintől és feleségétől, Iacob Maria-Minodorától, Turcu Lucian-Ioantól és feleségétől, Turcu Mihaelától, Oprea Ioan-Mirceától és feleségétől, Oprea Argentina-Mari-ától.

9. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Nagy Szabó Ferenc utcában található 1209 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Voidăzan Toader-Septimiutól és feleségétől, Voidăzan Lavinia-Mariától, Florea Iliétől és feleségétől, Florea Cristinától, Bălăşoiu Valeriantól és feleségétől, Bălăşoiu Ileanától, Haşegan Valentin-Marceltól és feleségétől, Haşegan Dorinától, Astaluş Grigorétól és feleségétől, Astaluş Aureliától, Cocan Eugen-Nicolaétól és feleségétől, Cocan Anától, Făgăraş Rodicától és Moldovan Radutól.

10. Határozattervezet bizonyos módosítások és kiegészítések elfogadásáról az Aqua Invest Mureş Közösségközi Fejlesztési Egyesület alapító okiratában és alapszabályzatában.

11. Határozattervezet az önkéntes megosztás jóváhagyásáról a Kinizsi Pál utca 10. szám alatti ingatlan esetében.

12. Határozattervezet a kiértékelő és elbíráló bizottság tagságának frissítéséről, amely testület elbírálja azoknak a Romániában jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak az1998/34-es törvény alapján juttatott támogatásokra beérkezett kérelmeit, amelyek szociális egységeket alapítanak és működtetnek – a vonatkozó módosításokkal és kiegészítésekkel –, valamint a kiértékelő és elbíráló bizottság szervezési és működési szabályzatát, munkamenetét és a projektek kiértékelőjét.

13. Határozattervezet a 2020. évi szociális szolgáltatásokra vonatkozó prioritási támogatási tételekről.

14. Határozattervezet a finanszírozási kérelem és a kiadások jóváhagyásáról a „Környezetkímélő autóbuszok beszerzése a marosvásárhelyi közszállítás számára" elnevezésű projektre vonatkozóan.

15. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Térségi városrendészeti terv(PUZ) – szabályozás meghatározása P+3E ingatlan, laboratóriumok és irodák építéséhez", a Jeddi út 4. szám alatt, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Haszonélvező: Sandoz Kft.

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.

A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében, jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.

Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban a közigazgatási jogszabályra vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelyének 12. cikke értelmében módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com