Anexă la Dispoziţia nr.  2044 /24.12.2020
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

CONVOCATOR

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2044 din 24 decembrie 2020 se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului  local municipal Târgu Mureş, care va avea loc luni, 28 decembrie 2020, ora 1200 , la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3, sala 45, cu următorul

 

PROIECT  DE  ORDINE     DE     ZI :

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei preliminare a bugetului general consolidat al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş în anul 2020.

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgu Mureş ca parte civilă în dosarul nr. 174/P/2015.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.4 din cuprinsul HCL nr.125/18.06.2020 având ca obiect alocarea unor sume de bani din bugetul local cu titlu de burse de merit pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.224/2020 referitoare la actualizarea membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care va exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului Municipiului Târgu Mureş.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic și electronic.

Cu privire la proiectele de hotărâre menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin.12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

PRIMAR,
Soós Zoltán

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com