R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  669

din  12 aprilie  2021

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș  din  data de  16  aprilie  2021

 

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (4) , şi art. 196  alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

D i s p u n e :

Vizualizare convocator

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com