R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  937

din  17  mai  2021

privind convocarea  Ședinței  extraordinare  a  Consiliului local al municipiului Târgu Mureș  din  data de  21  mai  2021

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin. (2), art.  134 alin. (1) lit. „a",  alin. (3) lit. „b", şi art. 196  alin. (1)  lit. „b"  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Vizualizare convocator

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com