R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

 D I S P O Z I Ţ I A   nr.  964

din   21  mai  2021

privind convocarea Ședinței  ordinare a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  din  data de  27  mai  2021

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

 Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Vizualizare convocator

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com