R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  359
din  25 martie  2022

privind convocarea  Ședinței  ordinare  a  Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș  din  data de 31 martie 2022

 

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

 Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D i s p u n e :

Vizualizează convocator

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com