R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr.  662

din  13 mai  2022

privind convocarea  Ședinței  de îndată  a  Consiliului local al municipiului Târgu Mureș  din data de  13  mai  2022

 

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (2), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (4), şi art. 196  alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

D i s p u n e :

Vizualizare convocator

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com