Mărime text:

 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 2.574din data de 2 octombrie 2013, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc marţi, 8 octombrie 2013, orele 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E    D E    Z I :

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a imobilelor situate în Tîrgu Mureș, str. Kós Károly nr. 1/B din patrimoniul S.C. Energomur S.A. societate comercială în faliment.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al unităţii administrativ teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul 2013.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului public Administraţia Creşelor.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Căminului pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş.
 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 7.11.2013.
 6. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202.662/2010, încheiat cu operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, a noilor mijloace fixe care sunt parte a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, realizate prin investiţii derulate de operator, recepţionate în luna iulie 2013.
 7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202.662/2010, încheiat cu operatorul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş, a noilor mijloace fixe şi a terenurilor aferente care sunt parte a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, necesare pentru promovarea şi realizarea investiţiei „Reamplasarea Staţiilor de hidrofor din CT-uri (CT Budai N. Antal, CT Tudor 1, 3, 4, 6) investiţii derulate de operator.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unei comisii de preluare a „bunurilor de retur” şi „a bunurilor de preluare” din partea Municipiului Tîrgu Mureş.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L.M. nr.  69/26.02.2009 referitoarea la aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi vânzarea către S.C. Irokar Company S.R.L. a terenului în suprafaţă de 171,5 mp situat în Tîrgu Mureş, str. Livezeni nr. 4.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr. 45/11.02.2008 referitoare la trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş a spaţiului situat în Piaţa Victoriei nr. 33 în suprafaţă de 258,30 mp şi aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea vânzării spaţiului situat în Piaţa Victoriei nr. 33.
 11. Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenţei dintre preţul de distribuţie şi furnizare a energiei termice şi preţul de producere a energiei termice în sistem centralizat în Municipiul Tîrgu Mureş.
 12. Proiect de hotărâre privind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2014.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  scutirii la plata a taxei de autorizare a lucrarilor de spargere străzi trotuare, zone verzi, pentru lucrările de înlocuiri, reparaţii, branşamente/racorduri la reţelele publice de alimentare cu energie termică şi apă caldă, care aparţin domeniului public.
 14. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 21 mp din Tîrgu Mureş, str. Voinicenilor f.nr., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la KAYIŞLIGIL NICOLETA-ANGELA.
 15. Proiect de hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
 16. Proiect de hotărâre privind unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea funciară a unui teren aflat în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş.
 17. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului situat pe str. Depozitelor f.nr., aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a contractului de închiriere nr. 1955B/24.08.2009 încheiat între Municipiul Tîrgu Mureş în calitate de proprietar şi Casa de Cultură a Studenţilor Tîrgu Mureş asupra spaţiului situat în str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, în suprafaţă de 513 mp din care 398 în folosinţă exclusivă.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal - introducere teren în intravilan, lotizare teren, stabilire reglementări privind organizarea reţelei stradale şi infrastructurii edilitare în vederea construirii unui ansamblu rezidenţial nou, str. Budiului, f.nr.” cu regulamentul local de urbanism aferent proprietar - beneficiar: S.C.”Izorep”S.R.L.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construirea unei case de locuit unifamiliale şi a unui parcaj auto acoperit, prelungirea str. Pomilor- zona str. Mărului, f.nr.” Beneficiari - Proprietari: Gorea Vasile-Silviu şi Gorea Ioana-Tatiana.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru pentru construire hală depozit, str. Dezrobirii, nr. 23”, Beneficiar - Proprietar: S.C. ”Intraserv”S.R.L.
 22. Proiect de hotărâre privind schimbare de amplasament, schimbare activitate şi suplimentare concesiune pentru doamna Sarchiz Carmen.

 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com