Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 11 aprilie 2017 ora 1000  –  proba scrisă. 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, camera 87 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008 şi la art.2 din Ordinul nr.192/2013 .

Condiţiile de participare la concurs, actele solicitate pentru dosarul de înscriere şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.tirgumures.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-268330, int.110, zilnic între orele 800-1400.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante

Denumirea funcţiei publice   Studii de specialitate  Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior  -  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice  -minim 9 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante la Biroul finaciar-contabil din cadrul Direcţiei economice

1. Constituţia României, republicată în  M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr. 525/2007;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.O. nr.618/2006;
7. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.O. nr.37/2003;
8. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, publicat în M.O. nr.1186/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com