Marosvásárhely Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet egy megüresedett szakfelügyelői állás betöltésére a Közterület-kezelési Közszolgálat keretében működő Városrendészeti, köztisztasági és környezetvédelmi osztályra.

Sajátos feltételek:

- befejezett felsőfokú tanulmányok licencdiplomával a jogtudományok terén
- legkevesebb 5 év szakmai gyakorlat

A vizsgán való részvétel feltételei:

a) román állampolgárság és romániai lakhely
b) a román nyelv ismerete (ír és beszél)
c) legalább 18 éves (betöltött) életkor
d) tudatos cselekvőképesség
e) az állásnak megfelelő jó egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy más, erre hivatott orvos által kibocsátott igazolással támaszt alá
f) megfelelő végzettség, esetenként bizonyos munkában szerzett gyakorlat vagy más, az állásnak megfelelő sajátos feltételek
g) a jelentkező nem lehet elítélt, aki bűncselekményt követett el az emberiség, a román állam vagy hatóság ellen, illetve aki munkahelyi, az igazságszolgáltatást akadályozó bűncselekményt, csalást, korrupciós vagy szándékos bűncselekményt követett el. Kivételt képez a rehabilitációs esete.

A versenyvizsgára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén kerül sor, az alábbiak szerint:

2017. április 21-én 12 órától – az iratcsomók benyújtásának határideje;
2017. május 2. – írásbeli vizsga.

Az interjú időpontját később közlik.

A versenyvizsga dossziékat  a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 87-es irodában lehet benyújtani, s tartalmazniuk kell a következő iratokat:

1. beiratkozási kérelem
2. a személyazonossági igazolvány fénymásolata
3. azon dokumentumoknak a fénymásolata, amelyek a végzettséget és a szakképzést igazolják
4. a munkakönyv fénymásolata, amely azonos az eredetivel, vagy más igazolás, mely a munkaidőt és a munkaképzettséget támasztja alá
5. erkölcsi bizonyítvány vagy saját felelősségre tett nyilatkozat, melyből kiderül, hogy nem büntetett előéletű
6. a családorvos által kibocsátott orvosi igazolás, amely tanúsítja a megfelelő egészségi állapotot, nem lehet 6 hónapnál régebbi
7. curriculum vitae

Bővebb tájékoztatás a hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 87-es irodában, telefon 0265/268-330, 110-es mellékállomás.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

A Közterület-kezelési Közszolgálat keretében működő Városrendészeti, köztisztasági és környezetvédelmi osztályon meghatározott időre megüresedett szakfelügyelői állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, a 2003. évi 767-es Hivatalos Közlönyben újraközölve;

2. A 2001. évi 2015-ös helyi közigazgatási törvény, a 123/2007. sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve;

3. 2004. évi 477-es számú törvény – közhatóságok és –intézmények szerződéses személyzete magatartási törvénykönyve, a 2004. évi 1105-ös Hivatalos Közlönyben közölve;

4. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544. sz. törvénye, a 663/2001. évi Hivatalos Közlönyben közölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

5. A települések köztisztasági törvénye (101/2006-os sz. törvény), a 658/2014-es Hivatalos Közlönyben közölve;

6. A jó gazdálkodásra, a tisztaság megőrzésére, a higiéniai normák tiszteletben tartására és Marosvásárhely municípium szépítésére vonatkozó 2002.11.28-i 20-as számú helyi tanácsi határozatot módosító és kiegészítő 20/2008-as HTH.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com