Mărime text:

 

 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal versenyvizsgát szervez egy I. besorolású asszisztensi szakmai fokozatú jogtanácsosi állás betöltésére a Jogi és közigazgatási bírósági igazgatóság keretében működő Jogi és közigazgatási bírósági osztályra.

Az írásbeli versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. május 9-én 10 órakor. A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192. rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok listája és a könyvészet a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Melléklet
A Jogi, közigazgatási bírósági és helyi közigazgatási igazgatóság keretében működő Jogi és közigazgatási bírósági osztályon I. besorolású asszisztensi szakmai fokozatú jogtanácsosi állás betöltésére kiírt versenyvizsga részvételi feltételei

A köztisztség megnevezése  Szaktanulmányok Régiség a szakterületen
- 1 I. besorolású asszisztensi szakmai fokozatú jogtanácsosi állás  - befejezett egyetemi tanulmányok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok, licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával a jogtudományok terén -minimum 1 év


 

A Jogi, közigazgatási bírósági és helyi közigazgatási igazgatóság keretében működő Jogi és közigazgatási bírósági osztályon I. besorolású asszisztensi szakmai fokozatú jogtanácsosi állás betöltésére kiírt versenyvizsga
KÖNYVÉSZETE

1. Románia Alkotmánya, a 2003. évi 763-as Hivatalos Közlönyben újraközölve;
2. A 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási törvény, a 123/2007. sz. Hivatalos Közlönyben újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
3. A köztisztviselők statútumára vonatkozó 188/1999. sz. törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel (365/2007. sz. Hivatalos Közlöny);
4. A köztisztviselők magatartására vonatkozó 2004/7. sz. törvény (525/2007. sz. Hivatalos Közlöny), az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
5. A közérdekű információhoz való szabad hozzáférés 2001. évi 544-es sz. törvénye (663/2001. sz. Hivatalos Közlöny);
6. A köztulajdont képező javakra vonatkozó 1998. évi 213-as számú törvény (448/1998. sz. Hivatalos Közlöny), az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
7. A közigazgatási bíróság 2004. évi 554-es számú törvénye (1154/2004. sz. Hivatalos Közlöny), az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
8. A beadványok megoldási tevékenységét szabályozó 2002. évi 27-es számú kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel (84/2002. sz. Hivatalos Közlöny);
9. A hallgatólagos beleegyezés eljárására vonatkozó 2003. évi 27-es számú sürgősségi kormányrendelet, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel (291/2003. sz. Hivatalos Közlöny);
10. A közigazgatási átláthatóságra vonatkozó 2003. évi 52-es számú törvény (749/2013. sz. Hivatalos Közlöny), újraközölve;
11. Az 1945. március 6–1989. december 22. között önkényesen átvett egyes ingatlanok jogi rendszerére vonatkozó 2001. évi 10-es számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölve (798/2005. sz. Hivatalos Közlöny);
12. Polgári törvénykönyv:

I.Contractele speciale

Contractul de vânzare-cumpărare
Contractul de donaţie
Contractul de locaţiune
Contractul de închiriere a locuinţei
Contractul de mandat

II.Succesiunile (moştenirea)

A.Moştenirea legală
Noţiuni generale (nedemnitatea succesorală, principii generale ale devolutiunii legale a moştenirii, reprezentarea succesorală)
-         Clasa I de moştenitori legali (descendenţii)
-         Clasa II de moştenitori legali (ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi)
-         Clasa III de moştenitori legali ( ascendenţii ordinari)
-         Clasa IV de moştenitori legali (colateralii ordinari)
-         Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor 

B.Moştenirea testamentară
   - testamentul (definiţie, caractere juridice, condiţii de validitate, feluri)
   - legatul (noţiune, clasificare, nulitate, revocare, caducitate)
   - rezerva sucesorală (noţiune, caractere juridice, moştenitorii rezervatari, calculul rezervei şi al cotităţii disponibile, reducţiunea liberalităţilor excesive, raportul donaţiilor)

13. Polgári perrendtartási törvénykönyv:

I. Competenţa:

- Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti
- Competenţa materială a instsnţelor judecătoreşti
- Competenţa teritorială
- Incidente referitoare la instanţa sesizată (întinderea competenţei instanţei sesizate, strămutarea,   mijloacele procedurale de invocare a necompetenţei, conflictele de competenţă)

II.Participanţii la procesul civil

-Instanţa de judecată (rolul actival judecătorului, alcătuirea instanţei, incidente procedurale referitoare la compunerea şi constituirea instanţei)
-Părţile ( condiţiile pentru a fi parte în proces, coparticiparea procesuală, drepturile şi îndatoririle procesuale ale părţilor, abuzul de drept procedual, participarea terţilor la judecată, reprezentarea părţilor în procesul civil)

III.Dispoziţii generale de procedură

-Actele de procedură (noţiune şi clasificare, condiţii generale pentru îndeplinirea actelor de procedură, citirea şi comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură)
-Termenele procedurale (noţiune şi clasificare, durată, decăderea şi repunerea în termen)

IV.Judecata în prima instanţă

-Etapa scrisă (cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cerea reconvenţională)
-Etapa dezbaterii (şedinţa de judecată, excepţiile procesuale, probele, suspendarea judecăţii, perimarea, actele procesuale de dispoziţie ale părţilor)
-Deliberarea şi pronunţarea
-Hotărârea (clasificarea hotărârilor judecătoreşti, conţinutul hotărârii, redactarea, semnarea şi comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, efectele hotărârilor judecătoreşti, investirea cu formula executorie, executarea vremelnică, îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârilor

V. Procedurile specială

-Ordonanţa preşedinţială

Dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com